ASISTENČNÁ SLUŽBA JAGUAR

Cestná asistenčná služba Jaguar

Vďaka našej cestnej asistenčnej službe budete chránení vždy a všade v celej Európe. Jej výhody môžete využívať počas prvých troch rokov platnosti záruky na vaše vozidlo, a to bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

V prípade poruchy alebo nehody vám budeme k dispozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku:

Kontaktné číslo : +421 2 492 059 70

Prípadne na dlhšie ako 3 sekundy podržte tlačidlo tiesňového volania na ľavej strane ovládacieho panela.

Keď zavoláte, požiadame vás o tieto informácie:

• vaše meno,
• vašu polohu,
• vaše registračné číslo alebo identifikačné číslo vozidla (VIN),
• stručný opis problému,
• kontaktné telefónne číslo.

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestná asistenčná služba Jaguar je k dispozícii v týchto krajinách: Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Ukrajina.

V niektorých prípadoch môžu platiť finančné obmedzenia – podrobné informácie nájdete vo svojej záručnej knižke.

VÝHODY

VYSLOBODZOVANIE A ODŤAHOVANIE

PORUCHOVÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA

Ak vám porucha alebo technické problémy (pri rozsvietení výstražnej kontrolky) zabránia odcestovať alebo pokračovať v jazde v niektorej z oprávnených krajín, oddelenie podpory Jaguar zabezpečí (keď je to možné a zákon to povoľuje) opravu na mieste, ak telefonická podpora nie je dostačujúca, prípadne ponúkne odtiahnutie k najbližšiemu autorizovanému predajcovi JLR na diagnostiku alebo opravu, ak sa vozidlo nedá opraviť na mieste.

Asistenčná služba Jaguar vám poskytne potrebnú podporu dokonca aj v situáciách spôsobených vaším vlastným zavinením, ako je napríklad prázdna nádrž či načerpanie nesprávneho paliva, strata kľúčov alebo zlyhanie akumulátora.

ASISTENČNÁ SLUŽBA PRI NEHODE

Ak sa nachádzate v niektorej z oprávnených krajín a nemôžete pokračovať v jazde z dôvodu nehody, cestná asistenčná služba Jaguar zabezpečí odtiahnutie do najbližšieho schváleného servisu JLR, ak sa vozidlo nedá opraviť priamo sa mieste.

ĎALŠIE VÝHODY

PORUCHOVÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA

Náhradné vozidlo

Asistenčná služba Jaguar vám poskytne náhradné vozidlo, pokým vaše vozidlo neopravia a nevrátia do domovskej krajiny. Upozorňujeme, že dostupnosť vozidiel podlieha miestnym podmienkam. Môžu sa uplatňovať zmluvné podmienky prenájmu príslušnej požičovne automobilov. V závislosti od miestnych právnych predpisov sa po prijatí náhradného vozidla môže taktiež vyžadovať kreditná karta.

ALTERNATÍVY

Taxík

Asistenčná služba Jaguar pokryje náklady na taxík na najbližšiu železničnú stanicu alebo najbližšie letisko vo výške najviac 400 EUR vrátane DPH.

Vlak

Najviac 400 EUR vrátane DPH na osobu.

Cestovanie vlakom v prvej triede.

Lietadlo

Najviac 700 EUR vrátane DPH na osobu.

Lety ekonomickou alebo prémiovou ekonomickou triedou.

ALTERNATÍVY
Ubytovanie

Ak potrebujete ubytovanie na ďalšiu noc, asistenčná služba Jaguar pokryje náklady na ubytovanie na jednu noc vo štvor- alebo päťhviezdičkovom hoteli vrátane raňajok pre všetky osoby vo vozidle (najviac 300 EUR vrátane DPH) alebo najviac na 7 nocí za rovnakých podmienok, ak sa nachádzate mimo svojej domovskej krajiny.

ASISTENČNÁ SLUŽBA PRI NEHODE

V prípade, že sa vám na ceste stane nehoda, môžete využiť všetky výhody, ale náhradné vozidlo dostanete najviac na 2 pracovné dni od prevezenia poškodeného vozidla do autorizovaného servisu.

ĎALŠIE SLUŽBY

Vyzdvihnutie alebo vrátenie opraveného vozidla (v domovskej krajine/v zahraničí)

Môžete sa rozhodnúť, či si opravené vozidlo vyzdvihnete osobne alebo oddelenie podpory Jaguar zabezpečí jeho prepravu na vašu hlavnú adresu alebo na miesto podľa vášho výberu.

Preprava neopraveného vozidla (v domovskej krajine/v zahraničí)

Oddelenie podpory Jaguar zabezpečí prepravu neopraveného vozidla na našu hlavnú adresu alebo na miesto podľa vášho výberu.

Uvedené služby sa uplatňujú v prípade poruchy alebo nehody.

Vylúčenie zodpovednosti:

* Ponuka je dostupná od modelového roku 2016 pre Jaguar XF a XJ (nevzťahuje sa na modelový rok 2015) a od modelového roku 2017 pre Jaguar F-TYPE.

** Počnúc dňom aktivácie programu.