MODEL PRIBLIŽNÝ OBJEM (V LITROCH) POTENCIÁLNA SPOTREBA POČIATOČNÉ VAROVANIE ADBLUETM (OSTÁVA 2400 KM)
XJ 17 litrov 1 liter na 896 km 10400-11520 km
XF 17 litrov 1 liter na 896 km 12160-13440 km
XE 9 litrov (163 k)
16 litrov (180 k)
1 liter na 896 km 5280-5920 km
11200-12480 km
F‑PACE 17 litrov 1 liter na 672 km 8480-9440 km

DIESELOVÉ MOTORY EURO 6 A SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na tomto mieste opisujeme vplyv európskej emisnej normy Euro 6 na naše vozidlá, vodičov a životné prostredie.

POZNÁMKA: Keď kvapalina AdBlue dosiahne nízku hladinu, na displeji hlásení sa zobrazí príslušná správa. Kvapalinu AdBlue nechajte čo najskôr doplniť. Úplné naplnenie kvapaliny AdBlue si môžete objednať u svojho autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. V prípade potreby môžete kvapalinu AdBlue doliať pomocou dopĺňacích fliaš dostupných u autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. Priemerná spotreba kvapaliny AdBlue je 1 liter na 800 km. Spotreba sa však výrazne líši v závislosti od spôsobu jazdy, počasia a premávky.

AKO DOPLNIŤ NÁDRŽ NA ADBLUE

JAGUAR XE

JAGUAR XF

JAGUAR XJ

JAGUAR F‑PACE

ADBLUE™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.

ADBLUE™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.

ČASTÉ OTÁZKY
  

VŠEOBECNÉ

AKO ČASTO JE POTREBNÉ DOPĹŇAŤ KVAPALINU ADBLUE?

 •     

  Spotreba kvapaliny AdBlue sa môže výrazne líšiť. Priemerná spotreba je 1 liter na 800 km, ale v závislosti od spôsobu jazdy, počasia a premávky sa môže až zdvojnásobiť.

ČO SA STANE, AK MI KVAPALINA ADBLUE DÔJDE?

 •    

  Ak vám dôjde kvapalina AdBlue, vaše vozidlo Jaguar po vypnutí motora už nenaštartujte. Toto správanie je predpísané európskou emisnou normou Euro 6. Aby vozidlo umožnilo spustenie motora, je potrebné doplniť aspoň 3,6 l kvapaliny AdBlue.

AKO SA KVAPALINA ADBLUE SKLADUJE?

 •    

  Kvapalinu AdBlue vždy skladujte v pôvodnom obale a dodržiavajte všetky pokyny výrobcu týkajúce sa skladovania a manipulácie uvedené na fľaši. Nikdy ju nenechávajte vo vozidle.

ÚDRŽBA

AKO ZISTÍM HLADINU KVAPALINY ADBLUE?

 •     

  Zostávajúcu vzdialenosť do ďalšieho doplnenia kvapaliny AdBlue si môžete kedykoľvek zobraziť na displeji hlásení na palubnej doske.* Postupujte nasledovne: 1.Zapnite zapaľovanie, ale nespúšťajte motor. (Skontrolujte, či sa vo vozidle nachádza platný diaľkový ovládač Smart Key, nestláčajte brzdový pedál. Podržte tlačidlo na spustenie a vypnutie motora START/STOP, až kým sa nerozsvietia výstražné kontrolky na prístrojom paneli.) 2.Stlačením tlačidla OK na volante zobrazte hlavné menu (Main Menu). V niektorých vozidlách je potrebné opakovane stláčať tlačidlo OK, až kým sa nezobrazí menu Driver Assistance (asistenti vozidla). 3.Pomocou tlačidla šípky nadol na volante prechádzajte položkami a označte voľbu Vehicle Info (informácie o vozidle). 4.Stlačením tlačidla OK položku potvrďte. 5.Prechádzajte položkami a zvýraznite voľbu Diesel Exhaust Fluid (kvapalina AdBlue). Na niektorých vozidlách sa táto položka nazýva Next Service (ďalšia servisná prehliadka). 6.Stlačením tlačidla OK položku potvrďte. Zobrazí sa zostávajúca vzdialenosť podľa hladiny kvapaliny AdBlue. *Niektoré vozidlá tieto informácie nezobrazujú. Obráťte sa na autorizovaného predajcu/servis Jaguar.

MÔŽEM SI DOPLNIŤ KVAPALINU ADBLUE SÁM/SAMA?

 •    

  Áno, u autorizovaného predajcu/v servise Jaguar si môžete zakúpiť dopĺňacie fľaše AdBlue s objemom 1,89 l a pomocou nich kvapalinu doplniť. Tieto fľaše sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa jednoducho používali a nedochádzalo pri tom k vytečeniu kvapaliny. Dopĺňanie kvapaliny AdBlue z iného typu nádob neodporúčame. Do nádržky na kvapalinu AdBlue nedopĺňajte žiadne iné kvapaliny ani kvapaliny typu AdBlue, ktoré nespĺňajú štandard ISO22241-1 alebo DIN 70070. Obmedzíte tým správne fungovanie vášho vozidla. Ak kvapalinu AdBlue omylom doplníte do palivovej nádrže vozidla, NESPÚŠŤAJTE motor a okamžite sa obráťte na autorizovaného predajcu/servis Jaguar. Nikdy nepoužívajte stojany s kvapalinou AdBlue na čerpacích staniciach určené pre nákladné vozidlá. Majú príliš vysoký prietok a nádržku vášho vozidla na kvapalinu AdBlue poškodia. Podrobnejšie informácie o dopĺňaní kvapaliny AdBlue nájdete v používateľskej príručke k vášmu vozidlu.

BEZPEČNOSŤ

JE KVAPALINA ADBLUE NEBEZPEČNÁ?

 •     

  Kvapalina AdBlue nie je nebezpečnou látkou. Ak však príde do styku s niektorou časťou ľudského tela alebo dôjde k jej požitiu, riaďte sa pokynmi na obale a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa kvapalina AdBlue dostane do kontaktu s lakom vášho vozidla Jaguar, jednoducho ju zotrite a oblasť umyte pomocou vody so saponátom. Kvapalina AdBlue však môže poškodiť čalúnenie vozidla alebo odev – v prípade rozliatia ju okamžite odstráňte pomocou studenej vody a navlhčenej handričky.

ČO JE TO EURO 6?

Norma Euro 6 je súčasťou európskej legislatívy zameranej na zníženie ekologického dopadu motorových vozidiel na životné prostredie pomocou obmedzenia výfukových emisií. Táto legislatíva stanovuje limity emisií oxidov dusíka (NOx) a uhľovodíkov vypúšťaných cestnými vozidlami na kilometer prejdenej vzdialenosti.

V rámci novej legislatívy Euro 6 podliehajú benzínové a dieselové motory rôznym obmedzeniam. Vozidlá s dieselovými motormi majú povolené emisie NOx znížené na úroveň 80 mg/km (zo 180 mg/km), povolené emisie uhľovodíkov boli znížené na 170 mg/km (z 230 mg/km). Vozidlá s benzínovými motormi majú naďalej povolené emisie NOx na úrovni 60 mg/km, povolené emisie uhľovodíkov zostávajú na úrovni 100 mg/km.

Spoločnosť Jaguar musí tieto nové normy, rovnako ako ostatní výrobcovia, splniť do nasledujúcich termínov:

- Od 1.1.2015 musia všetky vozidlá uvedené na trh dodržiavať emisnú normu Euro 6. Zahŕňa to všetky nové modely na trhu, napríklad: Jaguar XE - Vozidlá už v predaji musia dodržiavať emisnú normu Euro 6 od 1.9.2015 s nasledujúcou výnimkou:
Jednotlivé vozidlá, ktoré už sú v predaji, boli zostrojené a expedované výrobcom pred 1.6.2015 sa môžu naďalej predávať až do 1.9.2016. Výrobca však musí v takýchto prípadoch požiadať o výnimku.

ČO JE TO SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA (SCR)?

Technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) sa od modelového roku 2016 nachádza vo všetkých vozidlách Jaguar s dieselovými motormi. Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx) z výfukového systému až o 90 % a tým zabezpečuje, aby vozidlá Jaguar spĺňali emisné normy Euro 6. Technológia SCR si okrem novej generácie katalyzátorov vyžaduje aj použitie kvapaliny AdBlue.

ČO JE TO SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA (SCR)?

Technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) sa od modelového roku 2016 nachádza vo všetkých vozidlách Jaguar s dieselovými motormi. Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx) z výfukového systému až o 90 % a tým zabezpečuje, aby vozidlá Jaguar spĺňali emisné normy Euro 6. Technológia SCR si okrem novej generácie katalyzátorov vyžaduje aj použitie kvapaliny AdBlue.

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only
The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

PETROL AND DIESEL EMISSION STANDARDS IMPROVEMENT 2000 – 2014

Technical innovations have helped to lower vehicle emissions over the last 15 years. Since 2000, NOx limits for diesel engines have reduced by 84% and particulates by 90%.
The table below outlines the reductions:

  2000 - Euro 3 2005 - Euro 4 2009 - Euro 5 2014 - Euro 6
  Petrol Diesel Petrol Diesel Petrol Diesel Petrol Diesel
CO (g/km) 2.3 0.64 1.0 0.50 1.0 0.50 1.0 0.50
HC (g/km) 0.2 0.10 0.10 - 0.10 - 0.10 -
HC + Nox - - - 0.30 - 0.23 - 0.17
NOx (g/km) 0.15 0.5 0.08 0.25 0.06 0.18 0.06 0.08
PM (g/km) no limit 0.05 no limit 0.025 0.005 0.005 0.005 0.005

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
TERMS AND CONDITIONS
*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

NENAŠLI STE POTREBNÉ INFORMÁCIE?