Systém InControl1 je technologickým centrom kabíny vášho vozidla Jaguar a je navrhnutý tak, aby vám spríjemnil každú cestu. Obklopte sa presným ovládaním prostredia, inteligentnou navigáciou, zábavou a bezpečnostnými funkciami.

VYBERTE SVOJ INFORMAČNO-ZÁBAVNÝ SYSTÉM
Preskúmajte pripojené služby vášho vozidla Jaguar.
 • E-PACE (2021 - prítomnosť)
 • E-PACE (pred rokom 2020)
 • F-PACE (2021 - prítomnosť)
 • F-PACE (pred rokom 2020)
 • F-TYPE
 • I-PACE (2021 - prítomnosť)
 • I-PACE (pred rokom 2020)
 • XE (2021 - prítomnosť)
 • XE (pred rokom 2020)
 • XF (2021 - prítomnosť)
 • XF (pred rokom 2020)
VAŠE VOZIDLO -
Vyberte si svoje vozidlo Jaguar

1Funkcie, možnosti a služby tretích strán v rámci systémov Pivi, Pivi Pro a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Jaguar. Niektoré funkcie si vyžadujú SIM kartu s vhodnou dátovou zmluvou, ktorá si po uplynutí počiatočnej lehoty poskytnutej predajcom bude vyžadovať obnovenie predplatného. Nie je možné zaručiť mobilné pripojenie vo všetkých oblastiach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov. Celé znenie zmluvných podmienok si môžete pozrieť tu.

 

2Online navigácia bude vyžadovať ďalšie predplatné po počiatočnom období hradenom predajcom vozidiel Jaguar.

 

3Vyžaduje sa účet a predplatné InControl. Uplatňujú sa pravidlá primeraného využívania. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

 

4Aktualizácia podlieha súhlasu vlastníka/vodiča. Vyžaduje sa sieťové pripojenie.

 

Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (modelu a hnacieho ústrojenstva), alebo si môže vyžadovať inštaláciu iných prvkov. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo si nakonfigurujte vozidlo online.

 

Rôzne funkcie v automobile by mali vodiči používať iba vtedy, keď je to bezpečné. Vodiči musia mať za všetkých okolností vozidlo úplne pod kontrolou.

 

Iba kompatibilné smartfóny.

 

Apple CarPlayTM je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Môžu sa uplatňovať podmienky pre koncového používateľa spoločnosti Apple Inc.

Vaše vozidlo je pripravené na systém Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka systém Apple CarPlay, závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

 

®Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Vaše vozidlo je pripravené na systém Android Auto. Služby, ktoré ponúka systém Android Auto závisia od dostupnosti jeho funkcií vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.android.com/auto/.

 

Služba Remote obsahuje služby predplatného, ktoré je možné predĺžiť po počiatočnom období hradenom predajcom vozidiel Jaguar. Aplikáciu Remote bude potrebné stiahnuť z obchodu Apple App Store/Google Play Store.