AKTUALIZUJTE SVOJE VOZIDLO – BEZDRÔTOVO

Svoj Jaguar môžete aktualizovať prostredníctvom systému informácií a zábavy vo vozidle. Aktualizácia vozidla vám poskytne najnovšie funkcie a zaistí maximálnu stabilitu vášho Jaguaru. Bezdrôtové aktualizácie sú k dispozícii pre všetky naše najnovšie vozidlá. Staršie vozidlá Jaguar môžu mať nárok na bezplatnú aktualizáciu.

AKO AKTIVOVAŤ BEZDRÔTOVÉ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Jaguar Car All setting up screen

KROK 1 – PRIPOJENIE

Na dotykovej obrazovke stlačte ikonu „Settings“ (nastavenia) a zvoľte možnosť „All Settings“ (všetky nastavenia). Pokračujte do menu „Connectivity“ (pripojenie) a prepnite mobilné dáta na možnosť „On“ (zapnuté) ALEBO aktivujte Wi-Fi vo vozidle.

Jaguar car Software updating screen

KROK 2 – ZAPNUTIE

Vráťte sa späť do menu „All Settings“ (všetky nastavenia) a zvoľte možnosť „Software update“ (aktualizácia softvéru). V tomto menu je možnosť zapnúť aktualizácie softvéru. Ak sú vypnuté, jednoduchým stlačením tlačidla prepnete aktualizácie softvéru na možnosť „On“ (zapnuté).

Jaguar car Software update screen

KROK 3 – PRIJATIE

Zobrazí sa vyskakovacie okno „Terms & Conditions“ (zmluvné podmienky). Stlačením tlačidla „Agree“ (súhlasím) aktivujete aktualizácie softvéru.

AKO NAINŠTALOVAŤ BEZDRÔTOVÚ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU

Jaguar car Software update available message screen

KROK 1 – SPUSTITE AKTUALIZÁCIU

Aktualizácie softvéru InControl Touch Pro môžete skontrolovať v menu „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) a stlačte tlačidlo „Check for update“ (skontrolovať aktualizáciu). Ak je k dispozícii aktualizácia, na dotykovej obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno s tromi možnosťami: „Install now“ (inštalovať teraz), „Remind me later“ (pripomenúť neskôr) alebo „Skip update“ (preskočiť aktualizáciu).

Jaguar car Software update screen

KROK 2 – INŠTALÁCIA

Po stlačení tlačidla „Install now“ (inštalovať teraz) a vyjadrení súhlasu so zmluvnými podmienkami sa spustí aktualizácia. Kým sa aktualizuje systém InControl Touch Pro, vozidlo môžete naďalej používať obvyklým spôsobom.

Jaguar InControl Software installed screen

KROK 3 – DOKONČENIE

Po úspešnom dokončení aktualizácie sa na dotykovej obrazovke zobrazí upozornenie. Vaše vozidlo je teraz aktualizované na novú verziu softvéru.

POZNÁMKY K VYDANIU AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Viac informácií o obsahu každého vydania softvéru získate prostredníctvom nasledujúcich odkazov.

ČASTÉ OTÁZKY O AKTUALIZÁCIÁCH SOFTVÉRU

VŠEOBECNÝ PREHĽAD

 •     

  ČO SÚ TO BEZDRÔTOVÉ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU?

  Bezdrôtové aktualizácie softvéru vám umožnia pohodlne aktualizovať vaše vozidlo na najnovší softvér v čase, ktorý vám vyhovuje, a bez nutnosti navštíviť predajcu. Vaše vozidlo a kľúčové systémy, napríklad InControl Touch Pro, zostanú v dokonalom stave.

   

  AKÉ SÚ VÝHODY BEZDRÔTOVÝCH AKTUALIZÁCIÍ SOFTVÉRU?

  Aktualizácie softvéru poskytujú možnosť ďalšej optimalizácie systémov vozidla, napríklad systému InControl Touch Pro a systémov pripojenia vozidla. Možnosť získavania aktualizácií softvéru počas jazdy znamená, že svojho predajcu budete musieť navštevovať menej často. Proces je jednoduchý, ľahko sa vykonáva a možno ho uskutočniť v čase, ktorý vám vyhovuje.

   

  AKÝ SOFTVÉR JE MOŽNÉ AKTUALIZOVAŤ V MOJOM VOZIDLE?

  Softvérové aktualizácie sú dostupné pre systém InControl Touch Pro aj pre systém pripojenia vozidla. Pre naše elektromobily sú k dispozícii aj aktualizácie softvéru pre systém riadenia energie akumulátora.

   

  AKO ČASTO BUDEM DOSTÁVAŤ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU?

  Aktualizácie softvéru sa budú do vozidiel Jaguar odosielať pravidelne, a to buď v prípade potreby, alebo po identifikácii problémov s existujúcim softvérom vozidla.

   

  MÁ MOJE VOZIDLO NÁROK NA AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU INCONTROL TOUCH PRO?

  Ak chcete dostávať bezdrôtové aktualizácie softvéru pre systém InControl Touch Pro, aktuálny softvér musí byť vo verzii 18B alebo vyššej. Verziu softvéru systému InControl Touch Pro môžete skontrolovať prostredníctvom dotykového displeja v menu „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru). Verzia systému InControl Touch Pro sa zobrazí ako dlhý reťazec znakov: napr. „S18B_18.25.3-174880“.

SPÔSOB PRIPOJENIA VOZIDLA

 •      

  AKO PRIPOJÍM SVOJE VOZIDLO, ABY SOM MOHOL DOSTÁVAŤ AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU INCONTROL TOUCH PRO?

  Systém InControl Touch Pro je možné pripojiť buď cez Wi-Fi pripojenie alebo pomocou SIM karty vloženej do vozidla. Na pripojenie môžete použiť aj hotspot vytvorený z mobilného zariadenia, čo však môže viesť k ďalším poplatkom za prenesené dáta.

   

  AKO PRIPOJÍM SVOJE VOZIDLO, ABY SOM DOSTÁVAL AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU PRIPOJENIA/RIADENIA ENERGIE AKUMULÁTORA?

  Keď v menu nastavení aktivujete aktualizácie softvéru, systém pripojenia/riadenia energie akumulátora sa automaticky pripojí. Aktualizácie systému pripojenia vozidla sú k dispozícii iba v krajinách s podporou telematiky.

   

  ČO SA STANE, KEĎ POČAS SŤAHOVANIA STRATÍM PRIPOJENIE?

  Ak počas sťahovania stratíte pripojenie, sťahovanie sa pozastaví, kým sa pripojenie neobnoví.

   

  SÚ S AKTUALIZÁCIOU SOFTVÉRU SPOJENÉ POPLATKY ZA PRENOS DÁT?

  Ak sa pripojíte prostredníctvom SIM karty vloženej do vozidla, môže sa stať, že budete musieť zaplatiť poplatky za prenesené dáta. V niektorých krajinách dostanete pri kúpe vozidla SIM kartu. Ak použijete danú SIM kartu, nebudete musieť platiť poplatky za dáta prenesené pri aktualizácii softvéru.

AKO AKTIVOVAŤ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

 •     

  AKO ZAPNEM ALEBO VYPNEM AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU?

  Aktualizácie softvéru môžete zapnúť alebo vypnúť v časti „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) a stlačením ikony zapnutia. Pri zapínaní aktualizácií softvéru budete musieť túto funkciu aktivovať prijatím Zmluvných podmienok.

AKO VYKONAŤ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU

 •       

  AKO ZISTÍM, ČI JE K DISPOZÍCII AKTUALIZÁCIA?

  Keď bude k dispozícii aktualizácia, na dotykovej obrazovke sa zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Dostupné aktualizácie softvéru môžete skontrolovať v menu „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) > „Check for update“ (skontrolovať aktualizáciu).

   

  ČO MUSÍM UROBIŤ PRED INŠTALÁCIOU AKTUALIZÁCIE?

  Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte:

  • Zapnúť aktualizácie softvéru v časti „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru)

  • Pred stiahnutím/inštaláciou prijať zmluvné podmienky

  • Stiahnuť si aktualizáciu do svojho vozidla

  • Počas procesu ponechať zapnuté Wi-Fi aleb

  o mobilné pripojenie

  • Nechať vozidlo zamknuté s aktivovaným poplašným systémom, aby sa mohla začať inštalácia (iba pre aktualizácie pripojenia vozidla a aktualizácie systému riadenia energie akumulátora)

  • Odpojiť nabíjací kábel, ak aktualizujete elektromobil

   

  AKO VYKONÁM AKTUALIZÁCIU SYSTÉMU INCONTROL TOUCH PRO?

  Keď bude k dispozícii aktualizácia na stiahnutie/aktualizáciu, na dotykovej obrazovke sa zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Po prijatí sa začne proces sťahovania a inštalácie. Aktualizácia nepreruší váš zážitok z jazdy a svoje vozidlo môžete naďalej používať ako obvykle. Po dokončení sa na dotykovej obrazovke zobrazí upozornenie o úspešnej inštalácii.

   

  AKO VYKONÁM AKTUALIZÁCIU SYSTÉMOV PRIPOJENIA VOZIDLA A RIADENIA ENERGIE AKUMULÁTORA?

  Keď je k dispozícii aktualizácia na stiahnutie, na dotykovej obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno. Po stiahnutí sa zobrazí druhé vyskakovacie okno na inštaláciu aktualizácie. Po spustení inštalácie nie je možné proces zastaviť. Inštalácia môže trvať až 30 minút. Počas tejto doby máte prístup k vozidlu, avšak nemôžete s ním jazdiť, kým sa aktualizácia nedokončí.

   

  SÚHLASIL SOM SO SŤAHOVANÍM – MÔŽEM SVOJE VOZIDLO STÁLE POUŽÍVAŤ?

  Áno, počas sťahovania systému môžete svoje vozidlo naďalej používať obvyklým spôsobom.

   

  AKO DLHO TRVÁ INŠTALÁCIA AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU?

  Inštalácia môže trvať až 30 minút. Počas inštalácie aktualizácie pripojenia vozidla a systému riadenia energie akumulátora nebudete môcť používať svoje vozidlo. Počas inštalácie aktualizácie systému InControl Touch Pro môžete vozidlo stále používať.

   

  AKO ZISTÍM, ŽE SA AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU DOKONČILA?

  O úspešnej inštalácii softvéru vás bude informovať upozornenie na dotykovej obrazovke.

   

  MUSÍM BYŤ V POKRYTÍ SIGNÁLOM, ABY SA MOHLA VYKONAŤ INŠTALÁCIA?

  Áno, na stiahnutie a dokončenie inštalácie potrebujete mobilné alebo Wi-Fi pripojenie.

   

  MÔŽEM INŠTALÁCIU ZASTAVIŤ, KEĎ SA SPUSTÍ?

  Nie, po spustení inštalácie ju nie je možné zastaviť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

 •     

  SŤAHOVANIE ZLYHALO. ČO MÁM ROBIŤ?

  Vozidlo môžete používať ako obvykle. Neúspešné stiahnutie nijako neovplyvní funkčnosť vášho vozidla. Kontaktujte Centrum vzťahov so zákazníkmi Jaguar alebo miestneho predajcu Jaguar, aby záležitosť prešetrili.

   

  INŠTALÁCIA ZLYHALA. ČO MÁM ROBIŤ?

  Ak máte pri opätovnom štartovaní vozidla po aktualizácii problémy, obráťte sa na asistenčnú službu alebo na miestneho predajcu Jaguar, aby záležitosť prešetrili.

   

  PRESKOČIL SOM AKTUALIZÁCIU, ALE TERAZ JU CHCEM NAINŠTALOVAŤ. ČO MÁM ROBIŤ?

  Aktualizácia je dostupná v menu na dotykovej obrazovke v časti „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) > „Check for update“ (skontrolovať aktualizáciu). Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa vyskakovacie okno s možnosťou stiahnutia/inštalácie aktualizácie. Ak chcete, môžete navštíviť miestneho predajcu Jaguar, ktorý vám s aktualizáciou pomôže.

   

  MÔŽEM SOFTVÉR AKTUALIZOVAŤ, AJ KEĎ SOM MIMO KRAJINY?

  Áno. Môže to však viesť k roamingovým poplatkom v závislosti od vášho dátového paušálu vo vozidle.

   

  MÔŽEM ZABRÁNIŤ INÝM ĽUĎOM V AKTUALIZÁCII MÔJHO SOFTVÉRU?

  Áno, vo vozidle môžete nastaviť zámok s PIN kódom, aby ste ochránili svoje nastavenia aktualizácie softvéru. Ak ho chcete nastaviť, prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) a zvoľte ikonu zámku.

   

  POTREBUJEM PRE AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU ÚČET INCONTROL?

  Nie, na vykonávanie aktualizácií softvéru nepotrebujete účet InControl.

   

  PREČO SA NEZOBRAZILO UPOZORNENIE NA AKTUALIZÁCIU SYSTÉMU INCONTROL TOUCH PRO?

  Aktualizácie systému InControl Touch Pro vyžadujú pripojenie Wi-Fi alebo vloženie SIM karty do vozidla. Skontrolujte, či je vložená vaša osobná SIM karta a či funguje správne. Prípadne navštívte miestneho predajcu Jaguar, ktorý vám pomôže s aktualizáciou.

NEZABUDNITE NA AKTUALIZÁCIU

Vďaka našej najnovšej aktualizácii môžete bezdrôtovo aktualizovať softvér vo svojom modeli Jaguar kedykoľvek a kdekoľvek. Skontrolujte, či spĺňate podmienky.

NEZABUDNITE NA AKTUALIZÁCIU

Vďaka našej najnovšej aktualizácii môžete bezdrôtovo aktualizovať softvér vo svojom modeli Jaguar kedykoľvek a kdekoľvek. Skontrolujte, či spĺňate podmienky.