Aplikácia Remote1, 2 vám umožňuje vidieť a ovládať stav, zabezpečenie a funkčnosť vášho vozidla Jaguar priamo zo smartfónu. 

K dispozícii prostredníctvom predplatného balíka Remote.

PREVEZMITE KONTROLU ODKIAĽKOĽVEK

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

Pripravte svoj Jaguar vopred nastavením teploty na diaľku tak, aby ste sa vy aj všetci cestujúci cítili pohodlne od momentu, kedy nastúpite.

INFORMÁCIE O STAVE VOZIDLA

Skontrolujte aktuálnu hladinu paliva alebo dojazd na elektrinu, polohu dverí a okien a zámky. Pozrite si poslednú zaparkovanú polohu vozidla a nájdite cestu späť pomocou navigačných pokynov.

UPOZORNENIA NA ÚDRŽBU VOZIDLA

Pozrite si problémy s údržbou (napríklad nízku hladinu kvapalín) a získajte rady, ako ich rýchlo a efektívne vyriešiť.

HISTÓRIA CIEST

Automaticky zaznamenávajte históriu svojich ciest vrátane štatistík trasy a počtu najazdených kilometrov. Tieto informácie môžete exportovať e-mailom v excelovom formáte na účely vykazovania výdavkov.

REŽIM GUARDIAN

Režim Guardian3, 4 vás upozorní na akúkoľvek nepovolenú interakciu s vaším vozidlom a pomôže vám zabezpečiť pokoj 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

VÝSTRAHY PRI KRÁDEŽI

Ak sa pre vaše vozidlo spustí automatická výstraha pri krádeži4, v aplikácii sa zobrazí oznámenie.

PRIPOMENUTIE UZAMKNUTIA VOZIDLA

Ak váš Jaguar zostane odomknutý 15 minút, oznámime vám to prostredníctvom smartfónu s možnosťou zamknúť dvere na diaľku z miesta, kde sa momentálne nachádzate.

VZDIALENÉ PÍPNUTIE A BLIKNUTIE

Nájdite svoj Jaguar v dave zapnutím výstražných svetiel, stretávacích svetiel a zvukového upozornenia.

VZDIALENÉ ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE

Zamknite alebo odomknite dvere, aktivujte alarm, sklopte spätné zrkadlá, zatvorte okná a zapnite výstražné svetlá – to všetko kliknutím na jedno tlačidlo.

RESETOVANIE ALARMU NA DIAĽKU

Ak sa spustí alarm vozidla, môžete ho okamžite resetovať pomocou upozornenia na smartfóne.

FUNKCIA PREBUDENIA

Ak so svojím vozidlom Jaguar nebudete jazdiť 4 dni, niektoré menej dôležité funkcie aplikácie Remote sa vypnú, aby sa šetrila energia batérie. Naplánovaním prebudenia sa tieto funkcie znovu aktivujú v čase, ktorý si sami zvolíte.

INTUITÍVNE FUNKCIE ZABEZPEČENIA

Ak sa niekto pohne s vaším vozidlom Jaguar nelegálne, funkcie Secure Tracker a Secure Tracker Pro vám pomôžu byť o krok vpred.

INTUITÍVNE FUNKCIE ZABEZPEČENIA

Ak sa niekto pohne s vaším vozidlom Jaguar nelegálne, funkcie Secure Tracker a Secure Tracker Pro vám pomôžu byť o krok vpred.

1K dispozícii na stiahnutie prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play pre väčšinu smartfónov so systémom AndroidTM a AppleTM iOS. Aplikácia Jaguar Remote vyžaduje pripojenie k sieti, kompatibilný smartfón, účet InControl a predplatné Remote. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

 

2Funkcie InControl, ich možnosti a dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od svojho predajcu. Niektoré funkcie si vyžadujú SIM kartu s vhodnou dátovou zmluvou, ktorá si po uplynutí počiatočnej lehoty poskytnutej predajcom bude vyžadovať obnovenie predplatného. Nie je možné zaručiť mobilné pripojenie vo všetkých oblastiach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov. Celé znenie zmluvných podmienok si môžete pozrieť tu.

 

3K dispozícii len na niektorých trhoch.

 

4Vyžaduje sa predplatné InControl Remote, Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro a účet InControl. Musia byť aktivované služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro a vozidlo sa musí nachádzať v oblasti so sieťovým pokrytím. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.