ČO MOŽETE OČAKÁVAŤ OD ČÍTANIA TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Jaguar Land Rover patrí k popredným svetovým výrobcom prémiových vozidiel. Kvalita a vynikajúce výkony sú našou značkou. Starostlivosť o zákazníkov má pre nás najvyššiu prioritu.

Zaväzujeme sa k ochrane súkromia všetkých návštevníkov našich internetových stránok a aj tých, ktorí využili naše produkty a služby alebo o ne prejavili záujem. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov Vám objasníme, ako používame údaje vo vzťahu na Vašu osobu, informujeme Vás o Vašich právach na ochranu osobných údajov a vysvetlíme Vám, ako nás v prípade otázok či žiadostí môžete kontaktovať.

O zmenách v tomto vyhlásení Vás budeme včas informovať, aby ste si ho mohli v pokoji prečítať, pokiaľ sa zmenilo od Vašej poslednej návštevy.

Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov: október 2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ČO BY STE MALI VEDIEŤ

1. KTO SME :

Kto sme: Prevádzkovateľom v duchu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v) so sídlom FasaneriestraBe 35 A-5020 Salzburg, Rakúsko.

Ak sa v texte tohto vyhlásenia objavujú výrazy „Jaguar Land Rover“, „JLR“, „my“ alebo „náš“, vzťahujú sa vždy na spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Pre koho platí toto vyhlásenie:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracovanie údajov vo vzťahu na osoby, ktoré si kúpili alebo objednali produkty a služby JLR alebo o ne prejavili záujem a pre návštevníkov týchto internetových stránok www.jaguar.sk a www.landrover.sk a ich podstránok. 

Okrem toho platí toto vyhlásenie aj pre osobné údaje, ktoré získavame v rámci našich akcií, prostredníctvom dotazníkov alebo pri akciách tretích strán (spolupracujúcich partnerov JLR).

Pri návšteve inej internetovej stránky Jaguar Land Rover, ktorá nespadá do pôsobnosti tohto vyhlásenia, podlieha kontrola tejto internetovej stránky inej spoločnosti Jaguar Land Rover či tretej strane. Pri návšteve cudzích internetových stránok Vám odporúčame overiť si vyhlásenia o ochrane osobných údajov platné pre tieto stránky, keďže Jaguar Land Rover Austria GmbH nezodpovedá za ich obsah a bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali tretie strany.

Kontaktné údaje zákazníckeho centra: V prípade otázok k našej politike ochrany osobných údajov sa môžete spojiť so zákazníckym centrom Jaguar Land Rover pri použití týchto kontaktných údajov:

V prípade otázok k Jaguaru: https://www.jaguar.sk/contact-us V prípade otázok k Land Roveru: https://www.landrover.sk/contact-us

Ak sa chcete dozvedieť viac o skupine Jaguar Land Rover (JLR): Spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH patrí do skupiny podnikov, ktorých materskou spoločnosťou je britská spoločnosť Jaguar Land Rover Automotive plc. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke https://www.jaguarlandrover.com/terms-and-privacy https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover patrí do skupiny podnikov TATA. Ďalšie informácie o skupine TATA nájdete na stránkach: http://www.tata.com/aboutus/sub/index/Leadership-with-trust a http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

 

2. AKO A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZÍSKAVAME A AKO ICH SPRACÚVAME:

JLR môže získavať Vaše osobné údaje prostredníctvom viacerých zdrojov, ktoré sú popísané nižšie. Pri získavaní Vašich osobných údajov sa snažíme informovať Vás transparentne a úplne o tom, ako Vaše údaje spracúvame ako aj o Vašich právach, ktoré s tým súvisia. Prípadne sa takisto snažíme získať Váš súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov. Toto sú najvýznamnejšie zdroje a kanály pri získavaní údajov:

 • Naše internetové stránky sa využívajú hlavne ako informačné portály, ktorých úlohou je pomôcť Vám lepšie porozumieť našim vozidlám, produktom a službám. Ponúkame aj množstvo internetových nástrojov, ktoré sťahujú informácie, ktoré ste nám poskytli, keď ste žiadali o priebežné informovanie o aktualitách, zaradenie do zoznamov, registráciu na akcie či zážitkové programy, keď ste kupovali produkty alebo objednávali či požadovali služby. Tu uvádzame najvýznamnejšie príklady získavania Vašich osobných údajov prostredníctvom našich internetových stránok:
 • keď navštevujete naše internetové stránky, používate ich alebo s nimi interagujete, napr. aby ste požiadali o služby dostupné online alebo ich využili, keď hľadáte informácie o akcii či zážitkovom programe alebo keď požadujete iné informácie;
 • keď vstupujete do personalizovaných oblastí našich internetových stránok a využívate ich ako komunikačnú platformu pre žiadosť o personalizované darčeky, na získanie informácií o Vašom vozidle a/alebo pre žiadosť o servis vozidla či o ďalšie informácie, ktoré Vám treba oznámiť;
 • keď poskytujete informácie alebo interagujete so stránkou Kariéra v Jaguar Land Rover;
 • pokiaľ navštevujete naše internetové stránky, používate ich alebo s nimi interagujete, odoberú naše internetové stránky automaticky určité informácie z Vášho zariadenia, aby optimalizovali Váš zážitok z prehliadania (napr. naša internetová stránka automaticky prispôsobí veľkosť obrazovky zariadeniu, ktoré používate na prehliadanie). Tieto údaje sa tiež využívajú ako štatistiky našich stránok. Ďalšie informácie k automatizovanému získavaniu údajov a ku cookies nájdete v našej smernici o cookies pod týmto odkazom ;
 • pokiaľ s nami komunikujete tak, že vypĺňate údaje v online formulároch alebo položky na našich internetových stránkach, napr. ak žiadate o naše produkty a služby alebo ich používate alebo ak nám posielate správu;
 • pokiaľ sa zúčastníte na súťaži, ktoré organizujeme atď....
 • Naša autorizovaná sieť zmluvných partnerov: Pokiaľ navštívite jedného z našich autorizovaných zmluvných partnerov (predajcu alebo servis) a odovzdáte mu svoje osobné údaje v rámci skúšobnej jazdy, nákupu, požiadavky na informáciu k vozidlu, náhradnému dielu či v rámci poskytnutia servisnej služby, môžu byť tieto údaje odovzdané spoločnosti Jaguar Land Rover;
 • Údaje o vozidle z nezávislých zdrojov tretích strán:
  Ak vlastníte vozidlo Jaguar alebo Land Rover, môžu informácie o Vás a Vašom vozidle (vrátane identifikačného čísla vozidla VIN) odovzdať' tretie osoby spoločnosti Jaguar Land Rover. Informácie, ktoré s nami zdieľate, závisia od skutočnosti, od koho ste svoje vozidlo kúpili a od služieb, ktoré od nás požadujete v dobe, keď toto vozidlo vlastníte.
 • Údaje o vozidle zo systémov InControl: Ak používate paletu prepojenia technológií „InControl", môžu byť informácie o Vás a Vašom vozidle odovzdané spoločnosti Jaguar Land Rover. Ďalšie informácie k údajom o vozidle nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a konkrétnych smerniciach o ochrane osobných údajov InControl (tu pre Jaguar: https://www.jaguar.sk/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions/ a tu pre Land Rover: https://www.landrover.sk/ownership/incontrol/support/terms-and-conditions/).
 • Marketingové údaje: Vaše kontaktné informácie, marketingové preferencie či iné informácie nám môžu v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov odovzdať' členovia skupiny Jaguar Land Rover, naši autorizovaní zmluvní partneri či tretie strany, pokiaľ ste o tom boli príslušne informovaní. Máte právo požadovať od nás, aby sme údaje, ktoré sa vzťahujú na Vašu osobu, nepoužívali na marketingové účely. O tom viac v odstavci 8, „Vaše práva na ochranu osobných údajov".
 • Sociálne siete: Informácie o Vás môžeme získať' online aj inými spôsobmi, napr. ak nás sledujete alebo napíšete komentár na našich stránkach a našich profiloch na sociálnych sieťach ako Twitter, Facebook či Instagram. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete využívajú Vaše osobné údaje, nájdete v informáciách, ktoré poskytli tieto sociálne siete.
 • Verejné zdroje údajov:
  Môžeme používať verejné zdroje údajov, aby sme zistili fungovanie internetových stránok (napr. za účelom potvrdenia totožnosti alebo rozpoznania podvodu) a/ alebo, aby sme zabezpečili správnosť údajov, ktoré sme uložili. Tieto údaje môžeme napr. niekedy overiť pomocou systému registrácie vozidiel, aby sme zabezpečili, že sú naše informácie o držiteľoch vozidiel aktuálne. Vyhradzujeme si právo spárovať údaje, ktoré máme k dispozícii - v zákonne prípustnom rozsahu - s informáciami, ktoré zistili tretie strany, ako napr. marketingové agentúry, s informáciami o Vás, Vašich záujmoch a Vašom sociálno-ekonomickom a sociálno- demografickom stave, ktoré pochádzajú z verejne dostupných zdrojov, s online identifikačnými údajmi a aktuálnymi kontaktnými údajmi.

 

Prečítajte si viac o osobných údajoch, ktoré spracúvame:

Spracúvané informácie môžu byť o.i.: oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, povolanie, kontaktné informácie (napr. e-mailová a poštová adresa, číslo pevnej linky/mobilu), informácie finančného charakteru (napr. údaje o karte/platbe atď.), informácie o vodičskom preukaze, údaje o vozidle a všeobecné informácie, ktoré chcete uviesť, ako napr. Vaše skúsenosti s produktmi a službami JLR, Vami požadovaný predajca, Vaše súčasné vozidlo (značka, model, rok výroby), názov Vašej firmy (pokiaľ nie ste spotrebiteľ), spôsob obchodu (súkromný alebo pracovný), Vaša veková skupina a údaje o Vašej budúcej plánovanej kúpe vozidla.

Pri získavaní osobných údajov budete informovaní o tom, či sú určité údaje nepovinné alebo či musia byť uvedené z právnych alebo zmluvných dôvodov. V tomto prípade budete informovaní, pokiaľ by Vaše rozhodnutie neposkytnúť požadované údaje malo mať vplyv na poskytnutie ponúkaných služieb.

Podrobné informácie o spracúvaní údajov vo Vašom vozidle nájdete tu: https://www.jaguar.sk/cookie-policy

 

3. NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje používame na tieto účely:

 • na spracovanie Vašich požiadaviek a želaní;
 • aby sme vyhoveli Vašim žiadostiam (objednanie a vykonanie skúšobných jázd, zaslanie brožúr o vozidlách, sprostredkovanie žiadostí o kontakt s predajcom, registrácia na akcie atď.);
 • na administratívne účely a na zlepšenie našej obchodnej činnosti a obchodného vzťahu medzi Vami a našou sieťou zmluvných partnerov;
 • na účely výskumu a štúdií;
 • za účelom reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky, analýzy trhu;
 • aby sme mohli prevádzkovať naše internetové stránky, personalizovať ich pre Vás a pochopiť, ako sa tieto internetové stránky používajú a mohli ich následne zlepšiť;
 • na splnenie našich zákonných a úradných povinností;
 • a na ochranu našich práv a práv tretích strán.

4. PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Existuje niekoľko právnych dôvodov, na ktorých základe môžeme spracúvať Vaše údaje.

Dole nájdete najdôležitejšie účely spracúvania Vašich osobných údajov a právne základy, o ktoré sa pritom opierame.

tabel
ÚČEL SPRACÚVANIA PRÁVNY ZÁKLAD

Riadenie vzťahov so zákazníkmi, plnenie zmluvy a zákazky:

 

Osobné údaje našich zákazníkov sa spracúvajú, aby sme mohli zadávať a spravovať údaje o zákazníkoch, spracúvať Vaše otázky, vykonávať prieskumy spokojnosti, spravovať služby po predaji a pre všetky ďalšie interné a administratívne účely (napr. pre predlženú záruku pre zákazníkov, údržbu vozidla a históriu servisných úkonov,havarijnú asistenciu a poskytnutie náhradného vozidla, sledovanie nákupov na úver a lízingových zmlúv, testy, audity a odpovede na Vaše otázky vrátane Vašich práv na ochranu osobných údajov).Účelom spracúvania týchto osobných údajov je zabezpečenie riadenia vzťahu so zákazníkmi a efektívne vykonávanie zákazníckeho servisu, predovšetkým s ohľadom na Vaše želania a otázky k Vášmu vozidlu.

Nutnosť plnenia zmluvy a zákazky medzi Vami a JLR, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné pre plnenie napr. kúpnej zmluvy o vozidle alebo inej zmluvy medzi Vami a JLR. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)Oprávnený záujem JLR na efektívny zákaznícky servis pre svojich zákazníkov. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Údržba a podpora pri používaní našich internetových stránok a aplikácií:

 

Pokiaľ používate online službu, ktorá podlieha našim online podmienkam (napr. nákupy v online obchodoch alebo účasť na súťažiach), spracúvame my a nami autorizované tretie strany Vaše údaje rôznym spôsobom, aby sme Vám mohli ponúknuť naše online služby. Patrí sem napr.: potvrdenie totožnosti, kontrola pre prípad podvodu a overenie totožnosti, poskytovanie služieb, riadenie vzťahov so zákazníkmi, súťaže, ponuky pre členov, ankety a iné propagačné aktivity, platobné procesy a inkasné činnosti, starostlivosť’ o zákazníka a komunikačné služby.Môžeme sa tiež pokúsiť o vylepšenie našich služieb s využitím skúseností používateľov, aby sme zlepšili naše interné procesy. Napr. pokiaľ nás kontaktujete (naše kontaktné údaje sú k dispozícii na našich internetových stránkach), informujeme Vás o tom, že naše telefonáty môžu byť zaznamenané na účely školení, auditov a zabezpečenia kvality, ak to tak je.Účelom spracúvania týchto osobných údajov je zabezpečiť riadne fungovanie a chod našich internetových stránok a služieb, ktoré Vám prostredníctvom týchto služieb ponúkame.

Nutnosť plnenia zmluvy medzi Vami a JLR, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné, aby bola poskytnutá služba, ktorú požadujete, napr. účasť na súťaži. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)Oprávnený záujem JLR na poskytovanie efektívnych online/internetových služieb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Spracovanie Vašich otázok:

 

Spracúvame Vaše osobné údaje, keď sa zaoberáme Vašimi otázkami na našich internetových stránkach alebo prostredníctvom nich (napr. keď od nás požadujete brožúru či informácie alebo s nami komunikujete prostredníctvom) dátového formulára či položky na internetovej stránke). Takisto spracúvame Vaše údaje, aby sme Vám ponúkli internetové zážitky, ktoré sú prispôsobené na mieru a spravovali ich. Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme mohli zodpovedať vyššie uvedené otázky a zabezpečiť Vám personalizovaný online zážitok.

Oprávnený záujem JLR na poskytovanie efektívnych služieb, vrátane online a internetových služieb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Výskum a vývoj:

 

Vaše údaje spracúvame na preverenie a zlepšenie našich produktov, služieb a obchodných či marketingových stratégií; na analýzu a výskum trhu; na účely štúdií a výskumu, pre naplnenie a zlepšenie obchodných vzťahov spoločnosti Jaguar Land Rover s Vami a na administratívne účely; aby sme získali poznatky o tom, aké informácie, produkty a služby Vás najpravdepodobnejšie zaujímajú, aby sme naše produkty a služby prispôsobili Vašim individuálnym potrebám; aby sme zaistili, že naše produkty a služby budú dodané, vykonané a používané v súlade so zákonom a podmienkami, ktoré pre Vás platia; a - ak je to potrebné - na zachovanie a ochranu našich práv a nášho majetku, na zachovanie a ochranu práv a majetku tretích strán, na rozpoznanie a zabránenie podvodu či bezpečnostným rizikám a problémom s ochranou osobných údajov a na vykonanie príslušných protiopatrení.

Účelom tohto spracúvania osobných údajov j e vyhodnotiť a zlepšiť výkon našich produktov a služieb, zabezpečiť dodržiavanie zákonných a úradných predpisov, sledovať trendy a vyvíjať nové produkty.

Oprávnený záujem JLR a iných podnikov skupiny JLR na vyhodnotenie a zlepšenie našich produktov a služieb, na všeobecné riadenie dodržiavania zhody, na sledovanie trendov a vývoj nových produktov.

Marketingové aktivity:

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom zasielania oznámení, prostredníctvom ktorých Vám ponúkame produkty nebo služby, ktoré by Vás mohli zaujímať. Tieto oznámenia môžete dostávať elektronicky (napr. e-mailom, SMS správou, prostredníctvom sociálnych sietí a iných platforiem tretích strán), poštou či telefonicky.
Na zlepšenie našich služieb Vás môžeme taktiež požiadať, aby ste sa zúčastnili na zvláštnych štúdiách alebo prieskume verejnej mienky. Je výhradne na Vás, či sa na nich zúčastníte.

Môžeme zdieľať informácie o elektronickej marketingovej komunikácii s našou sieťou nezávislých tretích strán, pokiaľ ste nám na to udelili súhlas.Cieľom tohto spracúvania Vašich osobných údajov je ponúknuť Vám produkty alebo služby, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

Máme oprávnený záujem na priamy marketing, hlavne na:
- marketingovú komunikáciu poštou;
-elektronickú alebo telefonickú komunikáciu vo vzťahu k produktom a službám, ktoré sú podobné tým, ktoré sme Vám poskytli už skôr (okrem prípadov, keď na to zákon vyžaduje získanie Vášho súhlasu); (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Máte právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie týchto oznámení

Pri zasielaní elektronických oznámení priameho marketingu Vás vždy požiadame o súhlas v miere, ktorú vyžadujú uplatňované zákonné ustanovenia. Máte právo odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodov. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Analýza a rešerše na marketingové účely:

 

V súvislosti s hore popísanými marketingovými aktivitami zisťujeme Vaše osobné údaje takisto na vykonávanie rešerší a analýz na tieto účely:
- aby sme zlepšili naše marketingové stratégie;
- aby sme lepšie rozumeli našim zákazníkom, návštevníkom našich internetových stránok a všetkým, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby;
-pre vývoj štatistík,
-aby sme propagovali naše internetové stránky
- aby sme zlepšili kvalitu informácií na internete, funkčnosť internetovej stránky a nami poskytovaných služieb.

Oprávnený záujem JLR a iných podnikov skupiny JLR. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Bezpečnosť informácií a bezpečnosť na sieti:

 

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme zaistili bezpečnosť našich informácií a sietí s cieľom chrániť Vaše údaje pred stratou a poškodením, krádežou alebo neoprávneným prístupom a zabezpečiť relevantné umiestnenie serverov (môžeme napr. spolupracovať s tretími stranami, aby sme zabezpečili používanie cloudových služieb s primeranou ochranou).

Oprávnený záujem JLR a iných podnikov skupiny JLR o zaistenie bezpečnosti informácií a sietí. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Podnikové nákupy a predaje:

 

V prípade budúcich predajných či investičných transakcií spoločnosti Jaguar Land Rover môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v rámci kontrol due diligence, pri ktorých potenciálni investori, kupujúci alebo ich profesionálni poradcovia vykonávajú predchádzajúcu analýzu rôznych aspektov podniku, aby zistili jeho hodnotu a zabezpečili dodržanie a riadne vykonanie týchto transakcií.

Oprávnený záujem dotknutých podnikov resp. osôb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zákonné a úradné záväzky:

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom spracovania zákonných a úradných otázok a požiadaviek, zachovania alebo obrany našich práv či prevencie/ vyšetrovania trestných činov (príp. aj na pomoc daňovým úradom, polícii, ministerstvu vnútra či inej inštitúcii, orgánu činnému v trestnom konaní či na ochranu národnej bezpečnosti).

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Stiahnutie produktu/ bezpečnostné opatrenia

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané, pokiaľ’ Vám poskytujeme/zabezpečujeme poskytnutie akútneho hlásenia o bezpečnosti či stiahnutí produktu.

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobné údaje poskytujeme týmto príjemcom:

 • tretím stranám, ktoré ich musia spracovať, aby sme mohli poskytnúť produkty a služby, ktoré ste
  nahlásili alebo ktoré požadujete, ak sa jedná napr. o marketingovú a reklamnú podporu a optimalizované
  internetové služby;
 • našej sieti predajcov a servisov Jaguar Land Rover, aby sme splnili Vaše požiadavky na produkty a služby, vykonali analýzy a školenia a mohli zlepšiť’ kvalitu servisných služieb, ktoré dostávate pri interakcii s našou sieťou predajcov a servisov;
 • podnikom skupiny Jaguar Land Rover v súlade s účelmi používania osobných údajov, ktoré sú stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov;
 • tretím stranám v prípade, keď’ predávame či nakupujeme podniky alebo majetok;
 • pokiaľ sme povinní zverejniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli zákonným či úradným povinnostiam alebo požiadavkám, splnili tieto povinnosti či vyšetrili skutočné alebo domnelé priestupky,
 • našim profesionálnym poradcom, napr. právnikom, daňovým poradcom a audítorom.

S našimi poskytovateľmi služieb sme vykonali preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili, že sú Vaše údaje bezpečne uložené a používané v súlade s cieľmi, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení.
 

Prečítajte si viac o nezávislých tretích stranách, s ktorými spolupracujeme:

Spolupracujeme s množstvom nezávislých tretích strán, aby sme Vám poskytli služby ako napr. našu sieť autorizovaných zmluvných partnerov, poskytovateľov úverov či dlhodobých lízingových produktov. Osobné údaje môžete týmto spoločnostiam poslať’ Vy priamo (napr. pokiaľ sa s nimi skontaktujete telefonicky, mailom alebo prostredníctvom ich internetových stránok) alebo im môžeme Vaše osobné údaje odovzdať my, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok či iných servisných požiadaviek.

Členovia našej autorizovanej siete zmluvných partnerov, poskytovatelia úverov alebo lízingu sú (ak nie je uvedené inak) nezávislými spoločnosťami a nie sú súčasťou skupiny JLR. Každý kontakt z Vašej strany (napr. telefonáty alebo odoslanie e-mailu) a všetky údaje, ktoré im poskytnete prostredníctvom ich internetových stránok alebo ich na internetovej stránke navštívite, kontrolujú tretie strany a nie JLR. Ak máte otázky k používaniu Vašich osobných údajov tretími stranami (napr. predajcami, poskytovateľmi úverov, dlhodobými prenajímateľmi alebo zmluvnými servismi), odporúčame Vám obrátiť sa priamo na tieto tretie strany. Spolupracujeme s týmito nezávislými tretími stranami:

Jaguar:

 • Naša sieť predajcov sa dá na internetových stránkach zobraziť pomocou funkcie „Vyhľadávanie predajcu“. Predajcov si môžete vyhľadať podľa názvu, lokality či poštového smerovacieho čísla. Úplný zoznam všetkých predajcov nájdete na: https://www.jaguar.sk/retailer-locator.

Land Rover:

 • Naša sieť predajcov sa dá na internetových stránkach zobraziť pomocou funkcie „Vyhľadávanie predajcu“. Predajcov si môžete vyhľadať podľa názvu, lokality či poštového smerovacieho čísla. Úplný zoznam všetkých predajcov nájdete na: https://www.landrover.sk/dealer-locator.


Prečítajte si viac o našich dodávateľoch a poskytovateľoch služieb:

Na podporu našej obchodnej činnosti spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia môžu mať prístup k našim systémom a údajom, aby poskytovali služby pre nás a z nášho poverenia, napr. spracovatelia platieb, poskytovatelia IT služieb, marketingových a digitálnych reklamných služieb, zákazníckych služieb, servisní a systémoví špecialisti, poskytovatelia analýz internetových stránok, poskytovatelia zásielkových a dodacích služieb pre objednávky v online obchode a poskytovatelia služieb, ktoré sa využívajú pri organizovaní akcií a schôdzok.

Prečítajte si viac o spoločnostiach skupiny JLR a podporných službách, ktoré poskytujú:

Ako člen skupiny podnikov Tata profitujeme zo značnej IT infraštruktúry a rozsiahleho know-how, ktorým naša širšia podniková štruktúra disponuje. Preto môžu mať členovia našej podnikovej skupiny v prípade potreby prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli, za účelom servisu, správy a podpory systémov, pre agregátové analýzy, na zachovanie obchodnej kontinuity a pre administratívne a IT účely. Napr. keď je prístup k údajom potrebný na podporu určitých požiadaviek na internetových stránkach či na poskytnutie technickej podpory za účelom údržby funkcií internetových stránok. Informácie o skupine podnikov Tata nájdete tu: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies.

Prečítajte si viac o verejných inštitúciách, orgánoch činných v trestnom konaní a správnych orgánoch:

Polícia alebo iné štátne orgány od nás môžu kedykoľvek požadovať' osobné údaje, napr. za účelom zabránenia trestnému činu, jeho odhalenia alebo zatknutia či trestného stíhania páchateľov.

6.CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE VAŠICH ÚDAJOV:

JLR ukladá Vaše údaje na serveroch, ktoré sa nachádzajú v EÚ. Napriek tomu smieme osobné údaje, ktoré sme získali na našich internetových stránkach, odovzdávať dodávateľom, poskytovateľom služieb či členom našej podnikovej skupiny mimo EÚ, pokiaľ je to nevyhnutné pre hore uvedené účely. V takom prípade používame pri poskytovaní údajov dodatočné ochranné mechanizmy. K nim patrí analýza primeranej ochrany danej tretej krajiny, napr. uzavretie štandardných doložiek o ochrane osobných údajov, ktoré schválila Európska komisia, príp. overenie certifikácie Privacy Shield pre spoločnosti so sídlom v USA.

Prečítajte si viac o kontrolách primeranej ochrany, ktoré vykonáva JLR pri medzinárodnom poskytovaní údajov:

Keď sa JLR rozhodne poskytnúť osobné údaje tretej strane mimo EÚ, zvažujú sa tieto faktory na zabezpečenie riadneho poskytnutia týchto údajov:

 • Interné kontroly na zistenie existencie či neexistencie rozhodnutia o primeranej ochrane, ktoré vydala Európska komisia podľa čl. 45 GDPR: Sme súčasťou skupiny podnikov a využívame služby dodávateľov v krajinách, pri ktorých Európska komisia zabezpečila (prostredníctvom tzv. rozhodnutí o primeranej ochrane), že majú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. K týmto krajinám patria v čase zverejnenia tohoto vyhlásenia: Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Ostrov Man, Švajčiarsko a Uruguay. (Ako je uvedené nižšie, zaručuje Európska komisia takisto, že program na ochranu súkromia medzi EÚ a USA poskytuje primeranú ochranu osobných údajov.) Bližšie informácie o rozhodnutiach Európskej komisie nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de.
 • Uplatnenie opatrení, napr. opatrení, ktoré schválila Európska komisia na podporu poskytovania osobných údajov s primeranou ochranou: Využívame služby dodávateľov, ktorí sídlia v krajinách mimo Európskej únie po celom svete. Na dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov pri týchto prenosoch údajov používame mechanizmy pre poskytovanie údajov, ktoré schválila Európska komisia, ako napr. štandardné doložky o ochrane osobných údajov, ktoré schválila Európska komisia. Prípadne tiež overujeme, či nám dodávateľ' môže doložiť existenciu záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane osobných údajov. (Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov sú podľa čl. 47 GDPR uznávaným mechanizmom na ochranu osobných údajov kvôli zabezpečeniu primeranej ochrany prenosu osobných údajov.) Je možné, že spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí nám môžu doložiť certifikáciu Privacy Shield. Informácie o certifikácii Privacy Shield nájdete na stránkach: https://www.privacyshield.gov/list; vzor štandardnej doložky o ochrane osobných údajov nájdete na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/? uri=CELEX:32004D0915&from=DE.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to bezpodmienečne nevyhnutné, aby sme Vám poskytli požadované produkty a služby, vyhoveli našim zákonným záväzkom, zodpovedali otázky, urovnali spory a presadili svoje práva s ohľadom na naše oprávnené záujmy.

 

Kritériá, podľa ktorých stanovujeme dobu uchovávania osobných údajov:

rôzne účely spracúvania týchto údajov, kategórie spracúvaných údajov, doba uchovávania, ktorá je bezpodmienečne nevyhnutná na zabezpečenie poskytnutia služieb, platné zmluvné ustanovenia, zákonné premlčacie lehoty (až do 30 rokov), platné regulačné požiadavky a priemyselné normy.

 

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ako súkromná osoba ste oprávnení vedieť, aké údaje o Vás sme si uložili a na aké účely. Takisto ste oprávnení prípadne vykonať korektúry. Za určitých okolností ste takisto oprávnení naše spracúvanie Vašich osobných údajov do budúcnosti odmietnuť alebo nás vyzvať, aby sme Vaše údaje vymazali alebo obmedzili ich použitie. Za určitých predpokladov tiež môžete požadovať, aby Vám boli Vaše osobné údaje odovzdané k dispozícii v bežnom elektronickom formáte a Vy ste ich mohli poskytnúť tretím stranám. Takisto máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám udelili, a to aj pre elektronické marketingové oznámenia. Na to stačí napr. použiť možnosť zrušenia súhlasu, ktorú nájdete v marketingovom oznámení, ktoré sa zasiela mailom.

 

Snažíme sa zo všetkých síl o ten najlepší zákaznícky servis. Pokiaľ' sa s nami musíte alebo chcete spojiť na základe Vašich práv na ochranu osobných údajov, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na jednu z nižšie uvedených e-mailových adries a uviedli práva na ochranu osobných údajov v predmete e-mailu. Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, skontaktujte sa prosím s našimi pracovníkmi, ktorí sa venujú tejto oblasti, prostredníctvom týchto e-mailových adries:

info5@jaguarlandrover.com

- info3@jaguarlandrover.com

Pokiaľ nie ste spokojní a máte sťažnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov, skontaktujte sa s nami prosím priamo prostredníctvom jednej z hore uvedených e-mailových adries. Takisto máte právo adresovať sťažnosť svojmu miestnemu kontrolnému úradu, na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov, kontaktná adresa https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

9. ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY:

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré prevádzkujú iné spoločnosti, ktoré nekontrolujeme. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre tieto iné internetové stránky. Odporúčame Vám prečítať si ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice o ochrane osobných údajov a súvisiace praktiky iných internetových stránok a aplikácií (aj keď' sa na ne dostanete cez odkazy, ktoré sme Vám poskytli). Odkazy na tieto internetové stránky poskytujeme iba za účelom informovania. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov a podmienky používania; neposkytujeme žiadne povolenie alebo prísľub s ohľadom na ich správnosť obsah či úplnosť.

10. BEZPEČNOSŤ VAŠICH ÚDAJOV:

Podnikáme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili, že s Vašimi údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v duchu tohto vyhlásenia.

Od všetkých našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby prijali primerané opatrenia na ochranu Vašich údajov.

Pokiaľ sme Vám poskytli heslo na prístup do personalizovanej oblasti na internetovej stránke JLR (alebo ste sa rozhodli pre prístup chránený heslom), ste povinní toto heslo uchovávať v tajnosti. Prosíme Vás, aby ste heslo neposkytovali tretím stranám.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď chránime Vaše osobné údaje podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, nemôžeme ručiť za bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sa prenášajú cez internet; prenos údajov prebieha na na Vaše vlastné riziko. Vaše údaje sa ukladajú v bezpečnom prostredí, ktoré je chránené kombináciou fyzických a technických opatrení, akými sú šifrovacia technológia alebo systémy na overenie totožnosti, aby sme zabránili ich strate, zneužitiu, zverejneniu, zničeniu, krádeži alebo neoprávnenému prístupu.