Keď navštevujete naše webové stránky, čítate informácie, klikáte na ne alebo sťahujete či dostávate e- mailom informácie od nás (napr. brožúry) na základe vašej požiadavky, získavame automaticky určité informácie o vás, vašom zariadení a spôsobe používania našich webových stránok. Môžeme takisto používať pixelové tagy a súbory cookie na umiestnenie súboru cookie do vášho zariadenia v závislosti od typu zariadenia. Ďalšie informácie o nich uvádzame nižšie. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať naše stránky pre všetkých návštevníkov a vykonávať priebežné úpravy, aby bolo možné aktualizovať informácie na našich stránkach, a aby boli pre vás relevantné a užitočné.


Údaje o zariadení

Medzi údaje o zariadení, ktoré naše webové stránky zbierajú, patria:

 • technické informácie, názov vašej internetovej domény (môže ním byť váš poskytovateľ internetového pripojenia, napr. BT, Sky, TalkTalk alebo vaše pracovisko) a adresa IP (Internet Protocol), ktorá je použitá na pripojenie zariadenia na internet, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača (napr. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), [typ vášho zariadenia], nastavenie časového pásma, typy a verzie rozšírenia prehliadačov, operačný systém (napr. Windows 10, macOS) a platforma;

 • informácie o vašej návšteve (vrátane úplného zoznamu navštívených adries URL (Uniform Resource Locator) pri príchode na web, počas návštevy webu a po odchode z neho, a to vrátane dátumu a času); zobrazené alebo vyhľadávané produkty; časy odozvy stránok; chyby pri sťahovaní; dĺžka zobrazenia konkrétnych stránok, počet a výber stránok navštívených počas „relácie“ na našich stránkach a informácie o interakciách na stránkach (napr. posúvanie nadol, klikania alebo pohyby myšou).

 • Informácie o vás môžeme získať, ak používate niektoré iné webové stránky, ktoré prevádzkujeme alebo služby, ktoré poskytujeme. Spolupracujeme s tretími stranami (napr. s obchodnými partnermi, subdodávateľmi technických, platobných a dodávateľských služieb, poskytovateľmi služieb podpory v oblasti overovania a prevencie podvodov, reklamnými sieťami, poskytovateľmi analytických služieb a informácií o vyhľadávaní, registrami dlžníkov) a môžeme od nich dostávať informácie o vás.


Pixelové tagy

Môžeme používať „pixelové tagy“, teda malé grafické súbory, ktoré nám umožňujú sledovať používanie našich internetových stránok. Pixelový tag môže zbierať informácie, ako je IP (Internet Protocol) adresa počítača, ktorá stiahla stránku, na ktorej sa tag objavuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na ktorej sa pixelový tag objavuje; čas, kedy bola stránka, ktorá obsahuje pixelový tag, načítaná; typ prehliadača, ktorý priniesol pixelový tag; a identifikačné číslo akéhokoľvek súboru cookie, ktorý bol umiestnený v minulosti do počítača prostredníctvom daného servera. Pri korešpondencii s vami prostredníctvom e-mailu, ktorý je kompatibilný s HTML, môžeme používať technológiu pre detekciu formátu, ktorá umožňuje pixelovým tagom informovať nás o tom, či ste dostali a otvorili náš e-mail.


Súbory cookie

Cookie je výhradne textový reťazec informácií, ktoré internetová stránka prenáša do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača, aby si internetová stránka vedela zapamätať, kto ste. Súbory cookie môžu pomáhať internetovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah, ktorý bude lepšie zodpovedať vašim preferovaným záujmom - väčšina významných internetových stránok používa súbory cookie. Samotné súbory cookie sa nedajú použiť na vašu identifikáciu.

Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej prišiel súbor cookie; „životnosť“ súboru cookie; a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

Na týchto internetových stránkach sa používajú dva druhy súborov cookie:

 • Súbory session cookie, teda dočasné súbory cookie, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača do okamihu, keď opustíte internetovú stránku.
 • Trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača oveľa dlhšie (táto doba bude závisieť od životnosti príslušného súboru cookie).

Ako sa súbory cookie na tejto internetovej stránke využívajú a aké informácie sa zbierajú.

Súbory session cookie sa používajú:

 • Na prenos informácií v rámci našich internetových stránok, aby ste nemuseli opakovane zadávať tie isté informácie.
 • V rámci registrácie, aby ste mali prístup k uloženým informáciám.


Trvalé súbory cookie sa používajú:

 • Aby sme vás rozpoznali ako individuálneho návštevníka (pomocou čísla, nedokážeme vás identifikovať osobne), keď sa vrátite na naše internetové stránky.

 • Aby sme mohli prispôsobiť obsah stránky alebo reklamy vašim preferovaným záujmom, alebo aby sme vám opakovane neukazovali tie isté reklamy.

 • Na zostavovanie anonymných súhrnných štatistík, ktoré nám umožnia pochopiť, ako užívatelia používajú naše internetové stránky a pomáhajú nám v zlepšovaní štruktúry našich
  internetových stránok. Týmto spôsobom vás nemôžeme identifikovať osobne.

Ďalšie informácie o súboroch cookie vo všeobecnosti ako aj o ich spravovaní nájdete na webe.

Tu je zoznam hlavných súborov cookie, ktoré používame, vrátane ich účelu. Informácie o súboroch cookie tretích strán nájdete v nasledujúcej záložke.

 

table 1
NÁZOV SÚBORU COOKIE ÚČEL SÚBORU COOKIE
nrl_afUmožňuje zobrazenie filtrov predajcov v nástroji pre vyhľadávanie predajcov.
JLR_previousURLUmožňuje užívateľovi návrat na predchádzajúcu stránku v prípade načítania nového okna na novej karte prehliadača.
psyma_participationUkladá preferencie užívateľa, ktoré sa týkajú účasti na prieskume Psyma.
personalisation-jlrUmožňuje sledovanie personalizovaného obsahu, napríklad zobrazenie obsahu ku konkrétnemu vozidlu, o ktorom sa na základe predchádzajúcich návštev stránok domnievame, že by oň užívateľ mohol mať záujem..
segmentIdUmožňuje zobrazenie personalizovaného obsahu na webovej stránke.
fw_interactedUkončí načítanie funkcie poskytnutia spätnej väzby na webovej stránke po interakcii alebo zavretí okna.
JLR_marketCookieUmožňuje webovej stránke zapamätať si preferencie týkajúce sa trhu a jazyka.
JLR_BrowserUkončí načítanie oznámenia o nepodporovanom internetovom prehliadači po jeho zavretí zo strany užívateľa.
PageFilterDropdpownselectedVehicleUmožňuje webovej stránke zapamätať si preferencie týkajúce sa vozidiel na stránkach, kde užívateľ vykonal filtrovanie produktovej línie.
JLR_IgniteBarUmožňuje webovej stránke zapamätať si, či boli odkazy, ktoré sú zobrazené na interakčných paneloch, otvorené.
JLR_cookiesUmožňuje webovej stránke zapamätať si prípadnú interakciu užívateľa s nástrojom pre spravovanie súborov cookie.
RTUmožňuje sledovať rýchlosť a výkonnosť webovej stránky.
GBB_CONFIG_en_gb_lrUmožňuje uloženie konfigurácie, ktorú zostavil užívateľ v konfigurátore a ďalšie použitie týchto informácií v ostatných častiach webovej stránky.
GBB_MEDIA_en_gb_lrUmožňuje uloženie konfigurácie, ktorú zostavil užívateľ v konfigurátore a ďalšie použitie týchto informácií v ostatných častiach webovej stránky.
FinanceTypeUmožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť výber typu financovania v kalkulačke financovania.
Which VehicleUmožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť výber vozidla v kalkulačke financovania.
Trading DataUmožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť informácie z kalkulačky financovania.
AppStateUmožňuje webovej stránke zapamätať si a zobraziť dostupnosť balíkov financovania.
JLR_DxPopupShownUmožňuje kontrolovať, či sa má užívateľovi zobraziť vyskakovacie okno.
PDS_changesetSúbor cookie obsahuje hodnotu ChangeSet, ktorú systém používa na optimalizáciu synchronizácie údajov v rámci služieb.
PDS_dataMiestne úložisko údajov bude obsahovať všetky funkčné údaje, ktoré používajú rôzne zložky JLR spolu s číslom "ChangeSet" pre synchronizáciu so serverom.
PDS_outboxMiestne úložisko Outbox obsahuje všetky údaje, ktoré budú odoslané na server pre zdieľanie údajov medzi jednotlivými zložkami.

Webové majáky

Niektoré z našich internetových stránok môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové majáky (niekedy označované ako neviditeľný gif), ktoré nám umožňujú počítať užívateľov, ktorí navštívili tieto stránky. Webové majáky zbierajú iba obmedzené informácie, ktoré zahŕňajú číslo cookie; čas a dátum načítania stránky; a popis stránky, na ktorej je webový maják umiestnený. Môže sa jednať aj o webové majáky, ktoré umiestnili inzerenti tretích strán. Tieto majáky nemajú žiadne osobne identifikovateľné informácie a využívajú sa iba na účel sledovania účinnosti konkrétnej kampane.

Table 2
NÁZOV SÚBORU COOKIEÚČEL SÚBORU COOKIE
__cfduidPovoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
dcVyužíva sa pri testovaní A/B na webovej stránke.
matchgoogleRiadi synchronizáciu identifikácie užívateľov a výmenu údajov o užívateľoch medzi rôznymi reklamnými službami.
mcZbiera údaje o návštevách užívateľa na webových stránkach, napríklad o načítaných stránkach. Získané údaje sa používajú na cielenú reklamu.
siteimprovesesPovoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
visitorIDVyužíva sa pri testovaní A/B na webovej stránke.
SCOGIDVyužíva sa pri sledovaní reálnych užívateľov.
id, u2, lididTieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
wfivefivecTieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám spoločnosťou DataXU. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
SCOSIDVyužíva sa pri sledovaní reálnych užívateľov.
ActivityInfo2, IDE, OT2, OT_6695, MCTieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
_atuvc, _atuvs, bt, um, uit, uid, loc, dt, bt2, di2Tieto súbory cookie sa používajú na zaznamenávanie sociálnych aktivít a zdieľanie užívateľa a aj na to, aby vydavatelia približne vedeli, kde sa ľudia, ktorí zdieľajú informácie, nachádzajú.
psyma_participationUkladá preferencie užívateľa, ktoré sa týkajú účasti na prieskume Psyma.
Media Innovation Group AppnexusTáto skupina súborov cookie, ktoré sledujú reklamy online, nám umožňuje zobrazovať reklamy online, ktoré sú pre vás relevantné. Sledujú reklamy, ktoré ste videli, alebo na ktoré ste klikli a stránky, ktoré ste potom na našom webe navštívili.
51300000|JDX-UK_login, 51300000|JDX-UK_reset, CoreID6, TestSess3Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby IBM Digital Analytics.
x_axis_mainTieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám prostredníctvom služby Xasis. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
nmstatPovoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
cmTPSetUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby IBM Digital Analytics.
_ceg.s, _ceg.uUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby CrazyEgg.
_dc_gtm_UA-51944696-1Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Tag Manager.
_ga, _gidUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Analytics.
s3optoutUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Analytics.
TCSessUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_pk_uidUmožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_ref.*Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_cvar.*Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_id.*Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_ses.*Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_dc_gtm_UA-#Súbor používa Google Tag Manager pri načítaní skriptovacieho tagu Google Analytics.
_gcl_auSúbor používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou inzercie naprieč webovými stránkami, ktoré používajú ich služby.
_gatSúbor používa Google Analytics na reguláciu počtu požiadaviek.
3pm-sw-policy#stateSúbor sa používa na zrýchlenie načítania obsahu na webových stránkach s využitím adaptívnej akcelerácie. Adaptive Acceleration (A2) je inteligentná platforma spoločnosti Akamai, ktorá neustále optimalizuje výkonnosť.
RTSúbor sa používa na zrýchlenie načítania obsahu na webových stránkach s využitím adaptívnej akcelerácie. Adaptive Acceleration (A2) je inteligentná platforma spoločnosti Akamai, ktorá neustále optimalizuje výkonnosť.
MUIDSúbor používa spoločnosť Microsoft ako jedinečný identifikátor užívateľa. Súbor umožňuje sledovanie užívateľa pomocou synchronizácie identifikátora v mnohých doménach spoločnosti Microsoft.
MUIDBUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHDUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHUIDUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHUSRUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_SSUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_EDGE_SUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_EDGE_VUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_centerLatitude_expirationUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_centerLongitude_expirationUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_zoom_expirationUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
centerLatitude,centerLongitudeUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
zoomUmožňuje správne fungovanie mapy BING.
_fbpSúbor, ktorý spoločnosť Facebook používa na zobrazovanie mnohých inzertných produktov, napríklad aukcií v reálnom čase od inzerujúcich tretích strán.
_sesidSúbor na sledovanie relácie za účelom marketingu a inzercie.

Trackery tretích strán

NÁZOV SÚBORU COOKIE MENO DODAVATEĽA DOBA TRVANIA KATEGÓRIA ÚČEL SLEDOVANIA
RES Checkfront   Nevyhnutné Používa ju na fungovanie rezervačná platforma JLR Experience
CHECKFRONT_APP Checkfront Relácia Nevyhnutné Používa ju na fungovanie rezervačná platforma JLR Experience
demdex Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform 6 mesiacov Funkčné Správca publika nastaví tento súbor cookie tak, aby priradil návštevníkovi stránky jedinečné ID. Súbor cookie demdex pomáha aplikácii Audience Manger vykonávať základné funkcie, ako je identifikácia návštevníka, synchronizácia ID, segmentácia, modelovanie, vytváranie prehľadov atď.
dpm Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform 7 mesiacov Funkčné Na poskytovanie zobrazovania reklám alebo opätovného zacielenia.
_cf_bm Vimeo Relácia Funkčné  
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 8 mesiacov Funkčné Súbor cookie, ktorý YouTube nastavuje a ktorý meria vašu šírku pásma na určenie optimálnej kvality videa pre každého používateľa.
YSC YouTube Relácia Funkčné Tento súbor cookie nastavuje služba videa YouTube na stránkach s vloženým videom YouTube.
__stripe_mid Stripe  1 rok Funkčné Platobná služba Stripe používaná na spracovanie platieb (online transakcií), tieto súbory cookie pomáhajú pri prevencii a odhaľovaní podvodov
__stripe_sid Stripe 30 minút Funkčné Platobná služba Stripe používaná na spracovanie platieb (online transakcií), tieto súbory cookie pomáhajú pri prevencii a odhaľovaní podvodov
_gali Google Relácia Analytics používa Google Analytics na určenie, na ktoré odkazy na stránke sa klikne.
_gat_storystream_tracker_9541 Google Relácia Analytics Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní webovej stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý nikoho priamo neidentifikuje, vrátane počtu návštevníkov webovej stránky a blogu, odkiaľ návštevníci na web prišli a aké stránky navštívili.
_gid Google Relácia Analytics Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
AnalyticsSyncHistory LinkedIn 30 dní Analytics Používa sa na ukladanie informácií o čase synchronizácie so súborom cookie lms_analytics pre používateľov v určených krajinách
ln_or LinkedIn 1 rok Analytics Registruje štatistické údaje o správaní používateľov na webovej stránke. Používa sa na interné analýzy prevádzkovateľom webovej stránky.
da_intState Medallia 30 min Analytics Podrobnosti o všetkých integračných štátoch
da_lid Medallia 1 rok Analytics ID relácie DXA
da_sid Medallia 30 min Analytics ID potenciálneho zákazníka DXA
intState Medallia 30 min Analytics Podrobnosti o všetkých integračných štátoch
ce_cookie_check Crazy Egg Relácia Analytics Toto nastavuje CrazyEgg a zaznamenáva anonymnú aktivitu používania na stránke, aby pomohla definovať teplotné mapy a bežné používateľské vzorce s cieľom zlepšiť funkčnosť a vývoj obsahu v budúcnosti.
ce_get_top_level_domain Crazy Egg Relácia Analytics Toto nastavuje CrazyEgg a zaznamenáva anonymnú aktivitu používania na stránke, aby pomohla definovať teplotné mapy a bežné používateľské vzorce s cieľom zlepšiť funkčnosť a vývoj obsahu v budúcnosti.
ce_need_secure_cookie Crazy Egg Relácia Analytics Toto nastavuje CrazyEgg a zaznamenáva anonymnú aktivitu používania na stránke, aby pomohla definovať teplotné mapy a bežné používateľské vzorce s cieľom zlepšiť funkčnosť a vývoj obsahu v budúcnosti.
IDE Doubleclick 13 mesiacov Marketing a reklama Používa ho Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webovej stránky po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať používateľovi cielené reklamy.
test_cookie Doubleclick 1 deň Marketing a reklama Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
__Secure-3PSIDCC Google Inc. 1 rok Marketing a reklama Používa sa na účely zacielenia na vytvorenie profilu záujmov návštevníka webovej stránky s cieľom zobraziť relevantnú a prispôsobenú reklamu Google.
NID Google Inc. 6 mesiacov Marketing a reklama Používa sa na účely zacielenia na vytvorenie profilu záujmov návštevníka webovej stránky s cieľom zobraziť relevantnú a prispôsobenú reklamu Google.
lang LinkedIn 30 dní Marketing a reklama Pamätá si užívateľom zvolenú jazykovú verziu webovej stránky.
UserMatchHistory LinkedIn 30 dní Marketing a reklama Synchronizácia ID reklám LinkedIn
bcookie LinkedIn 30 dní Marketing a reklama Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb
lang LinkedIn Relácia Marketing a reklama Používa sa na zapamätanie nastavenia jazyka používateľa
Li_gc LinkedIn 20 dní Marketing a reklama Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb
li_sugr LinkedIn 90 dní Marketing a reklama Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb
lidc LinkedIn 1 deň Marketing a reklama Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb
bscookie LinkedIn 30 dní Marketing a reklama Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb
_fbp Meta (Formerly Facebook) 3 mesiace Marketing a reklama  
_schn2 Snap Inc Relácia Marketing a reklama Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretej strany zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase.
_schn1 Snap Inc Relácia Marketing a reklama Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretej strany zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase.
_scid Snap Inc 12 mesiacov Marketing a reklama Používa sa na pomoc pri identifikácii návštevníka.
_scid_r Snap Inc 13 mesiacov Marketing a reklama Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretej strany zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase.
X-AB Snap Inc 1 deň Marketing a reklama Tento súbor cookie je spojený s vkladaním obsahu zo služby Snapchat.
sc_at Snap Inc 1 rok Marketing a reklama Súbor cookie spojený s vkladaním obsahu zo služby Snapchat.
guest_id_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Tento súbor cookie slúži na reklamu pri odhlásení
guest_id_marketing Twitter 2 roky Marketing a reklama Tento súbor cookie slúži na reklamu pri odhlásení
personalization_id Twitter 2 roky Marketing a reklama Tento súbor cookie sleduje aktivity na Twitteri a mimo nej a poskytuje prispôsobený zážitok
_sctr Snap Inc 1 rok Marketing a reklama Používa sa na určenie, či sa v pixeli Snap Ads bude volať značka tretej strany.
fr Meta (formerly Facebook) 3 mesiace Marketing a reklama na poskytovanie reklamy alebo opätovného zacielenia.
_uetmsclkid Bing Údaje uchováva 180 dní Marketing a reklama Tento súbor cookie umožňuje spoločnosti Microsoft Bing hlásiť aktivitu používateľov na svojich webových stránkach a sledovať konverzie a/alebo vykonávať remarketing. Tento súbor cookie bude zhromažďovať IP adresu a súbor cookie spoločnosti Microsoft (s dátumom vypršania platnosti 13 mesiacov). Tento súbor cookie obsahuje jedinečný identifikátor priradený prehliadaču používateľa a/alebo ID priradené používateľovi, pokiaľ sa overil prostredníctvom svojho účtu Microsoft.
_uetsid Bing 45 dní Marketing a reklama Jedinečné, anonymizované ID návštevníka pridelené UET
_uetsid Bing 30 dní Marketing a reklama Náhodné ID (ID relácie), generované značkou UET, ktorá je jedinečná
_uetvid Bing 45 dní Marketing a reklama Jedinečné, anonymizované ID návštevníka
MR Bing 7 dní Marketing a reklama na meranie používania webovej stránky na internú analytickú reklamu
MSCC Bing 12 mesiacov Marketing a reklama Súbory cookie používané službou Microsoft Bing Ads na sledovanie správania používateľov
MUID Bing 390 dní Marketing a reklama Na ukladanie a sledovanie návštev na rôznych webových stránkach
SRCHD Bing 12 mesiacov Marketing a reklama Súbory cookie používané službou Microsoft Bing Ads na sledovanie správania používateľov
SRCHHPGUSR Bing 12 mesiacov Marketing a reklama Súbory cookie používané službou Microsoft Bing Ads na sledovanie správania používateľov
SRCHUSR Bing 12 mesiacov Marketing a reklama Identifikujte jednotlivé webové prehliadače, ktoré navštevujú Microsoft
SRM_B Bing 1 rok 24 dní Marketing a reklama Používa ho Microsoft Advertising ako jedinečné ID pre návštevníkov.
Local Storage Facebook (meta) Vytrvalý Marketing a reklama Používa sa na sledovanie používateľa
0 Facebook (meta) 5 rokov Marketing a reklama Aby sme vám pomohli uviesť, že nechcete vidieť meta reklamy
_fbc Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Používa sa na zobrazovanie, meranie a zlepšovanie relevantnosti reklám
_fbp Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Identifikuje prehliadače na účely poskytovania reklamných služieb a služieb analýzy stránok
_fbp Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Pomôžte merať výkonnosť reklamných kampaní
_js_reg_fb_ref Facebook (meta) relácie Marketing a reklama Identifikácia, autentifikácia, marketing a ďalšie funkčné súbory cookie špecifické pre Facebook.
c_user, xs Facebook (meta) 365 dní Marketing a reklama Používa sa na overenie vášho účtu
Csm Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Označuje, kedy sa na prístup na Facebook vyžaduje https
csrf Facebook (meta) Vytrvalý Marketing a reklama Používa sa na boj proti aktivitám, ktoré porušujú zásady Meta
datr Facebook (meta)  2 roky Marketing a reklama Účelom súboru cookie datr je identifikovať webový prehliadač, ktorý sa používa na pripojenie k Facebooku, nezávisle od prihláseného používateľa. Tento súbor cookie hrá kľúčovú úlohu vo funkciách zabezpečenia a integrity stránky Facebooku.
ddid Facebook (meta) 28 dní Marketing a reklama Používa sa na otvorenie konkrétneho miesta v aplikácii inzerenta po inštalácii
dpr, wd Facebook (meta) 7 dní Marketing a reklama Používa sa na zabezpečenie optimálneho zážitku pre obrazovku
fr Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Primárny reklamný súbor cookie Facebooku, ktorý sa používa na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevantnosti reklám
lu Facebook (meta)  2 roky Marketing a reklama Používa sa na zaznamenanie, ak sa osoba rozhodne zostať prihlásená
oo Facebook (meta) 5 rokov Marketing a reklama Používa sa na zaznamenávanie odhlásení z reklamy
presence Facebook (meta) Vytrvalý Marketing a reklama Používa sa na povolenie používania okien chatu Messenger
rc Facebook (meta)  7 dní Marketing a reklama Používa sa na optimalizáciu výkonnosti stránok pre inzerentov
reg_ext_ref Facebook (meta) relácie Marketing a reklama Sleduje sprostredkovateľa, kde je používateľ odkazovaný z externej stránky
reg_fb_gate Facebook (meta) Relácia sa končí Marketing a reklama Sleduje prvú stránku na Facebooku, ktorú používateľ navštívil, a vnútorné rozmery okna prehliadača
reg_fb_re Facebook (meta) Relácia sa končí Marketing a reklama Sleduje poslednú stránku na Facebooku, ktorú používateľ navštívil, a vnútorné rozmery okna prehliadača.
reg_fb_ref Facebook (meta) relácie Marketing a reklama Sleduje adresu URL externého sprostredkovateľa, z ktorej prehliadač navštívil Facebook.
s Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Používa sa na označenie, kedy osoba naposledy použila svoje heslo
sb Facebook (meta) 2 roky Marketing a reklama Identifikácia, autentifikácia, marketing a ďalšie funkčné súbory cookie špecifické pre Facebook
sb, dbln Facebook (meta) 365 dní Marketing a reklama Používa sa na ochranu vášho účtu
Xs Facebook (meta) 90 dní Marketing a reklama Používa sa na overenie vašej identity na Facebooku
__gads Google Advertising 13 mesiacov Marketing a reklama Reklama
_ga Google Advertising 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gac_gb_<wpid> Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gcl_au Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gcl_au Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gcl_aw Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gcl_dc Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gcl_gb Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
_gid Google Advertising 24 hodín Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_sm_au_c Google Advertising Relácia Marketing a reklama Tento súbor cookie sa používa na kontrolu, či bol používateľ overený
1P_JAR Google Advertising 30 dní Marketing a reklama Reklama
aboutads_sessNNN Google Advertising 30 min Marketing a reklama Bezpečnosť, funkčnosť
AID Google Advertising 540 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
ANID Google Advertising 24 mesiacov Marketing a reklama Reklama
CONSENT Google Advertising 30 dní Marketing a reklama Analytika, reklama. Používa sa na inzerciu, ktorú Google poskytuje na webe
Conversion Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Reklama
DSID Google Advertising 14 dní Marketing a reklama Používa sa na prepojenie aktivity medzi zariadeniami, ak sa používateľ predtým prihlásil do svojho účtu Google na inom zariadení. Google to robí preto, aby koordinoval reklamy, ktoré sa používateľom zobrazujú na rôznych zariadeniach, a meral konverzné udalosti
FAU Google Advertising 10 sek Marketing a reklama Reklama
FLC Google Advertising 10 sek Marketing a reklama Reklama
FPAU Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
FPGCLAW Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
FPGCLDC Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
FPGCLGB Google Advertising 90 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
gcl_aw Google Advertising 90 dní, ak používateľ nevymaže súbor cookie Marketing a reklama  Súbor cookie sa uloží, keď používateľ klikne na reklamu, a zaznamená informácie o ID kliknutia. Použije sa na pripísanie konverzie, keď používateľ uskutoční konverziu.
GCLID Google Advertising 540 dní Marketing a reklama Goodgle Conversion Tracking, prepojenie Google Ads s Analytics
GoogleAds Google Advertising 12 mesiacov Marketing a reklama Globálne médiá na opätovné zacielenie
id Google Advertising 24 mesiacov Marketing a reklama Funkčnosť, reklama
IDE Google Advertising 540 dní Marketing a reklama Používa sa na reklamu, ktorú Google poskytuje na webe
NID Google Advertising 182 dní Marketing a reklama Používa sa na prispôsobenie reklám vo vlastníctve spoločnosti Google
pm_sess Google Advertising 30 min Marketing a reklama Bezpečnosť, funkčnosť, Pomáha udržiavať prehliadač používateľa
pm_sess_NNN Google Advertising 30 min Marketing a reklama Bezpečnosť, funkčnosť
RUL Google Advertising 12 mesiacov Marketing a reklama Reklama
TAID Google Advertising 14 dní Marketing a reklama Analytika, reklama
test_cookie Google Advertising 15 min Marketing a reklama Funkčnosť
VISITOR_INFO1_LIVE Google Advertising 180 dní Marketing a reklama Bezpečnosť, reklama
VISITOR_INFO1_LIVE__ Google Advertising 180 dní Marketing a reklama Bezpečnosť, reklama
VISITOR_INFO1_LIVE__def Google Advertising 180 dní Marketing a reklama Bezpečnosť, reklama
YSC Google Advertising Relácia Marketing a reklama Bezpečnosť
_guid LinkedIn 90 dní Marketing a reklama  Používa sa na identifikáciu člena LinkedIn pre inzerciu prostredníctvom Google Ads
AnalyticsSyncHistory LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Používa sa na ukladanie informácií o čase synchronizácie so súborom cookie lms_analytics pre používateľov v určených krajinách
bcookie LinkedIn 1 rok Marketing a reklama Používa ho LinkedIn na identifikáciu ID prehliadača. Nastavuje sa z tlačidiel zdieľania a značiek reklám na LinkedIn
BizoData LinkedIn 6 mesiacov Marketing a reklama Tento súbor cookie ukladá anonymné údaje o firemnom demografickom profile používateľa. Firemné demografické údaje môžu zahŕňať anonymné kódy pre obchodné demografické údaje, ako je veľkosť spoločnosti, odvetvie, pracovná funkcia alebo úroveň seniority, ale nebudú obsahovať žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu.
BizographicsOptOut LinkedIn 10 rokov Marketing a reklama  Určite stav odhlásenia pre sledovanie treťou stranou
BizoID LinkedIn 6 mesiacov Marketing a reklama Používa sa na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom prezentovať relevantnú reklamu na základe preferencií návštevníka. Tento súbor cookie ukladá jedinečné ID používateľa LinkedIn
BizoUserMatchHistory LinkedIn 6 mesiacov Marketing a reklama  Používa sa na zapamätanie nastavenia jazyka používateľa, aby sa zabezpečilo, že LinkedIn.com sa zobrazí v jazyku, ktorý si používateľ vybral vo svojich nastaveniach
bscookie LinkedIn 1 rok Marketing a reklama Súbor cookie LinkedIn používaný na rozpoznanie a identifikáciu zabezpečenej navigácie.
L1c LinkedIn Aktuálna relácia Marketing a reklama Súbor cookie používaný na identifikáciu prehliadača
lang LinkedIn Relácia Marketing a reklama  Používa sa na zapamätanie nastavenia jazyka používateľa, aby sa zabezpečilo, že LinkedIn.com sa zobrazí v jazyku, ktorý si používateľ vybral vo svojich nastaveniach
li_fat_id LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Nepriamy identifikátor člena pre členov na sledovanie konverzií, opätovné zacielenie a analýzy
li_giant LinkedIn  7 dní Marketing a reklama  Nepriamy identifikátor pre skupiny členov LinkedIn používané na sledovanie konverzií
li_oatml LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn mimo LinkedIn na účely reklamy a analýzy mimo určených krajín a na obmedzený čas aj inzercie v určených krajinách.
li_sugr LinkedIn 90 dní Marketing a reklama  Používa sa na vytvorenie pravdepodobnostnej zhody identity používateľa mimo určených krajín
lidc LinkedIn 24 hodín Marketing a reklama Tento súbor cookie z LinkedIn sa používa na smerovanie z tlačidiel Zdieľať a značiek reklám. Používa sa na sledovanie používania vstavaných služieb.
lms_ads LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn mimo LinkedIn v určených krajinách na inzerciu
lms_analytics LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn v určených krajinách pre analýzu
U LinkedIn 3 mesiace Marketing a reklama  Identifikátor prehliadača pre používateľov mimo určených krajín
UserMatchHistory LinkedIn 30 dní Marketing a reklama  Synchronizácia ID reklám LinkedIn
_pin_unauth Pintrest 1 rok Marketing a reklama je súbor cookie prvej strany umiestnený značkou Pinterest, keď sa nám nepodarí priradiť používateľa. Obsahuje jedinečné UUID na zoskupenie akcií medzi stránkami.
_pinterest_ct  Pintrest 1 rok Marketing a reklama je ekvivalentom _pinterest_sess pre náš prehliadač v aplikácii. Tento súbor cookie sa nastaví v prehliadači v aplikácii danej osoby vždy, keď si táto osoba prezerá obsah mimo lokality, napríklad webovú stránku tretej strany, z aplikácie Pinterest.
_pinterest_ct _mw Pintrest 1 rok Marketing a reklama nastaviť vždy, keď sa v mobilnom prehliadači Pinner (napr. Safari) načíta obsah mimo stránky (napr. webová lokalita tretej strany). Aplikácia Pinterest otvorí obsah v mobilnom prehliadači Pinnera (namiesto prehliadača v aplikácii) vždy, keď Pinner klikne na tlačidlo „Otvoriť v…“. Príležitostne tiež presmerujeme Pinner do prostredia mobilného prehliadača (a nie prehliadača v aplikácii).*
_pinterest_ct_rt Pintrest 1 rok Marketing a reklama sa nastaví vždy, keď osoba navštívi stránku inzerenta, na ktorej je nainštalovaná značka Pinterest. Toto je jediný súbor cookie, ktorý je podmienený. Súbor cookie _pinterest_sess musí byť prítomný, aby požiadavka na ct.pinterest.com viedla k zápisu súboru cookie _pinterest_ct_rt.
_pinterest_ct_ua Pintrest 1 rok Marketing a reklama je rovnaký ako _pin_unauth, ale ako súbor cookie tretej strany
_pinterest_sess Pintrest 1 rok Marketing a reklama je prihlasovací súbor cookie Pinterest. Obsahuje ID používateľa, autentifikačné tokeny a časové pečiatky. Ak je osoba odhlásená, overovacie tokeny sa vymažú, ale súbor cookie ponecháme prítomný. Používame ID odhláseného používateľa na optimalizáciu skúseností a meraní danej osoby.
_tt_enable_cookie  TikTok  13 mesiacov od posledného dátumu použitia Marketing a reklama Na meranie a zlepšovanie výkonnosti vašich reklamných kampaní a na prispôsobenie používateľskej skúsenosti (vrátane reklám) na TikTok https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007540
_ttp TikTok  13 mesiacov od posledného dátumu použitia Marketing a reklama Na meranie a zlepšovanie výkonnosti vašich reklamných kampaní a na prispôsobenie používateľskej skúsenosti (vrátane reklám) na TikTok https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007540
tt_sessionId  TikTok  13 mesiacov od posledného dátumu použitia Marketing a reklama Na meranie a zlepšovanie výkonnosti vašich reklamných kampaní a na prispôsobenie používateľskej skúsenosti (vrátane reklám) na TikTok https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007540
_ga Twitter 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gid Twitter 1 rok Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
guest_id Twitter  2 roky Marketing a reklama Používa sa na vašu identifikáciu na Twitteri, ak nemáte účet Twitter alebo ste nikdy nepristupovali priamo na webovú stránku Twitter.com, potom vám Twitter pridelí jedinečný kód na sledovanie vašej návštevy informačného kanála Twitter.
IP Address
Twitter 2 roky Marketing a reklama identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnym počítačom alebo počítačovou sieťou
muc_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Obsahuje jedinečný identifikátor prehliadača, ktorý používate na prístup
personalization_id Twitter 2 roky Marketing a reklama sekundárne jedinečné ID priradené všetkým návštevníkom/používateľom
Pixel_id
Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečný identifikátor webovej stránky inzerenta tag
SEUNCY Twitter 2 roky Marketing a reklama Predstavuje UserID
tfw_exp Twitter  2 týždne Marketing a reklama  Tieto súbory cookie používa twitter na poskytovanie vloženého obsahu, ktorý sa zobrazuje na stránke
user_id  Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečné ID na identifikáciu používateľa, ak je prihlásený
_ga Twitter 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gid Twitter 1 rok Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
guest_id Twitter  2 roky Marketing a reklama Používa sa na vašu identifikáciu na Twitteri, ak nemáte účet Twitter alebo ste nikdy nepristupovali priamo na webovú stránku Twitter.com, potom vám Twitter pridelí jedinečný kód na sledovanie vašej návštevy informačného kanála Twitter.
IP Address
Twitter 2 roky Marketing a reklama identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnym počítačom alebo počítačovou sieťou
muc_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Obsahuje jedinečný identifikátor prehliadača, ktorý používate na prístup
personalization_id Twitter 2 roky Marketing a reklama sekundárne jedinečné ID priradené všetkým návštevníkom/používateľom
Pixel_id
Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečný identifikátor webovej stránky inzerenta tag
SEUNCY Twitter 2 roky Marketing a reklama Predstavuje UserID
tfw_exp Twitter  2 týždne Marketing a reklama  Tieto súbory cookie používa twitter na poskytovanie vloženého obsahu, ktorý sa zobrazuje na stránke
user_id  Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečné ID na identifikáciu používateľa, ak je prihlásený
_ga Twitter 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gid Twitter 1 rok Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
guest_id Twitter  2 roky Marketing a reklama Používa sa na vašu identifikáciu na Twitteri, ak nemáte účet Twitter alebo ste nikdy nepristupovali priamo na webovú stránku Twitter.com, potom vám Twitter pridelí jedinečný kód na sledovanie vašej návštevy informačného kanála Twitter.
IP Address
Twitter 2 roky Marketing a reklama identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnym počítačom alebo počítačovou sieťou
muc_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Obsahuje jedinečný identifikátor prehliadača, ktorý používate na prístup
personalization_id Twitter 2 roky Marketing a reklama sekundárne jedinečné ID priradené všetkým návštevníkom/používateľom
Pixel_id
Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečný identifikátor webovej stránky inzerenta tag
SEUNCY Twitter 2 roky Marketing a reklama Predstavuje UserID
tfw_exp Twitter  2 týždne Marketing a reklama  Tieto súbory cookie používa twitter na poskytovanie vloženého obsahu, ktorý sa zobrazuje na stránke
user_id  Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečné ID na identifikáciu používateľa, ak je prihlásený
_ga Twitter 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gid Twitter 1 rok Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
guest_id Twitter  2 roky Marketing a reklama Používa sa na vašu identifikáciu na Twitteri, ak nemáte účet Twitter alebo ste nikdy nepristupovali priamo na webovú stránku Twitter.com, potom vám Twitter pridelí jedinečný kód na sledovanie vašej návštevy informačného kanála Twitter.
IP Address
Twitter 2 roky Marketing a reklama identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnym počítačom alebo počítačovou sieťou
muc_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Obsahuje jedinečný identifikátor prehliadača, ktorý používate na prístup
personalization_id Twitter 2 roky Marketing a reklama sekundárne jedinečné ID priradené všetkým návštevníkom/používateľom
Pixel_id
Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečný identifikátor webovej stránky inzerenta tag
SEUNCY Twitter 2 roky Marketing a reklama Predstavuje UserID
tfw_exp Twitter  2 týždne Marketing a reklama  Tieto súbory cookie používa twitter na poskytovanie vloženého obsahu, ktorý sa zobrazuje na stránke
user_id  Twitter 2 roky Marketing a reklama jedinečné ID na identifikáciu používateľa, ak je prihlásený
_ga Twitter 2 roky Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
_gid Twitter 1 rok Marketing a reklama Používa sa na rozlíšenie používateľov
guest_id Twitter  2 roky Marketing a reklama Používa sa na vašu identifikáciu na Twitteri, ak nemáte účet Twitter alebo ste nikdy nepristupovali priamo na webovú stránku Twitter.com, potom vám Twitter pridelí jedinečný kód na sledovanie vašej návštevy informačného kanála Twitter.
IP Address
Twitter 2 roky Marketing a reklama identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnym počítačom alebo počítačovou sieťou
guest_id_ads Twitter 2 roky Marketing a reklama Tento súbor cookie slúži na reklamu pri odhlásení
guest_id_marketing Twitter 2 roky Marketing a reklama Tento súbor cookie slúži na reklamu pri odhlásení
_scid Snapchat 13 mesiacov Marketing a reklama Anonymne identifikujte prehliadač zariadenia
_sctr Snapchat 7 dní Marketing a reklama Funkčnosť aplikácie
sc_at Snap Inc 1 rok Marketing a reklama Súbor cookie spojený s vkladaním obsahu zo služby Snapchat.
oid SalesForce 1 rok Súbory cookie služby Analytics Ukladá poslednú prihlásenú organizáciu pre požiadavky na presmerovanie. Používa sa na zaznamenávanie toho, či je súbor cookie prítomný v požiadavkách hosťa a používateľa lokality a komunity.
_ce.cch CrazyEgg relácie Súbory cookie služby Analytics Používa sa na kontrolu, či je možné pridať súbory cookie.
_ce.gtld CrazyEgg relácie Súbory cookie služby Analytics Používa sa na identifikáciu domény najvyššej úrovne.
_ldbrbid LINE 6 mesiacov Funkčné cookies Ak nám chcete pomôcť zobrazovať reklamy, merať ich výkonnosť a zvyšovať ich relevantnosť pre vás na základe kritérií, ako je vaša aktivita na LINE,
_schn1 SC Static 1 deň Nevyhnutné súbory cookie Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretej strany zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase.
_scid SC Static Relácia Nevyhnutné súbory cookie Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretej strany zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase.
IDE Google Advertising Products 2 roky Marketingové a reklamné cookies Na poskytovanie zobrazovania reklám alebo opätovného zacielenia.

Trackery prvej strany

NÁZOV SÚBORU COOKIE NÁZOV TRACKERA DOBA TRVANIA KATEGÓRIA ÚČEL SLEDOVANIA MENO DODAVATEĽA
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JLR_cookies   Nevyhnutné Umožňuje webovej stránke zapamätať si, či došlo k interakcii s funkciou správy súborov cookie. JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JLR_UserLocation 30 dní Funkčné Súbor cookie sa zruší, keď používateľ interaguje s funkciou geolokácie prehliadača. JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover segmentld 13 mesiacov Funkčné Umožňuje zobrazenie prispôsobeného obsahu na webovej lokalite. JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Notice_behaviour 6 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover CookieConsent 1 rok Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Notice_preferences 13 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Consent-categories 13 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover TAconsentID 6 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover notice_gdpr_prefs 6 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover cmapi_cookie_privacy 6 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover cmapi_gtm_bl 6 mesiacov Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover token_test Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover cookie_3rdparty Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover PCONF_AB Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover PSESSION Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JSESSIONID Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover TAsessionID Relácia Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. TrustArc
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover RT 18 dní Nevyhnutné Umožňuje webovej stránke sledovať rýchlosť a výkon. Akamai
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover bm_sv 1 deň Nevyhnutné Tento súbor cookie je nevyhnutný pre funkciu vyrovnávacej pamäte. Webová stránka používa vyrovnávaciu pamäť na optimalizáciu času odozvy medzi návštevníkom a webovou stránkou. Cache je zvyčajne uložená v prehliadači návštevníka. Akamai
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover _dc_gtm_UA-# Relácia Nevyhnutné Používa ho Správca značiek Google na riadenie načítania značky skriptu Google Analytics. Google
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover AKA_A2 Relácia Nevyhnutné Tento súbor cookie je nevyhnutný pre funkciu vyrovnávacej pamäte. Webová stránka používa vyrovnávaciu pamäť na optimalizáciu času odozvy medzi návštevníkom a webovou stránkou. Cache je zvyčajne uložená v prehliadači návštevníka. Akamai
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover mbox 2 roky Funkčné Súbor cookie používaný na uchovávanie niekoľkých hodnôt (ID relácie, ID počítača, kontrola a zakázanie), aby prevádzkovatelia webových stránok mohli otestovať, ktorý online obsah a ponuky sú pre návštevníkov relevantnejšie. Adobe Target
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover AWSALB 1 týždeň Funkčné Na zabezpečenie funkcie vyrovnávania záťaže Amazon Application Load Balancer
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover AWSALBCORS 1 týždeň Funkčné Na zabezpečenie funkcie vyrovnávania záťaže Amazon Application Load Balancer
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover AMCV_###@AdobeOrg 2 roky Analytics Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného návštevníka. Adobe Analytics
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover at_check Relácia Analytics Tento súbor cookie nám dáva možnosť testovať, ktorý obsah je pre vás relevantnejší, a zobrazovať vám prispôsobený obsah na základe vášho správania. Adobe Target
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover _ga Relácia Analytics Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní webovej stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý nikoho priamo neidentifikuje, vrátane počtu návštevníkov webovej stránky a blogu, odkiaľ návštevníci na web prišli a aké stránky navštívili. Google
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover _gat_UA-# Relácia Analytics Používa ho Google Analytics na zníženie počtu žiadostí Google
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover _gcl_au 3 mesiace Analytics Aby ste pochopili, čo používatelia robia na webovej stránke. Google
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover _tt_enable_cookie 13 mesiacov Analytics Tento súbor cookie sa používa ako prostriedok na sledovanie aktivity na vašej webovej lokalite, ktorý nám pomáha optimalizovať našu reklamu. TikTok
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover cf_clearance Relácia Nevyhnutné súbory cookie Clearance Cookie ukladá dôkaz o úspešnej výzve. Používa sa na to, aby sa už nevydávala výzva, ak je prítomná. Vyžaduje sa dosiahnutie pôvodného servera. CloudFront
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover gmid 1 rok Nevyhnutné súbory cookie Identifikuje prihláseného používateľa. Jedinečné ID relácie je prepojené s používateľom, aby bol identifikovaný pri navigácii na webovej stránke. Po vypršaní platnosti súboru cookie je používateľ odhlásený. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover gig_canary 6 mesiacov Nevyhnutné súbory cookie Tento súbor cookie ukladá prihlasovacie údaje návštevníka do šifrovaného súboru cookie, aby umožnil návštevníkovi zostať prihlásený aj pri opätovnom vstupe, ak návštevník prijal tlačidlo „zostať prihlásený“. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover gig3pctest Relácia Nevyhnutné súbory cookie Tento súbor cookie určuje, či prehliadač prijíma súbory cookie. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover gig_canary_ver Relácia Nevyhnutné súbory cookie Používa sa na identifikáciu návštevníka naprieč návštevami a zariadeniami. To umožňuje webovej stránke prezentovať návštevníkovi relevantnú reklamu - Službu poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover gig_bootstrap_4_# relácie Nevyhnutné súbory cookie Používa sa na identifikáciu návštevníka naprieč návštevami a zariadeniami. To umožňuje webovej stránke prezentovať návštevníkovi relevantnú reklamu - Službu poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover apiDomain_3_# 1 rok Nevyhnutné súbory cookie Volania rozhrania API zdieľanej domény pre všetky lokality v skupine by sa mali odosielať. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover ucid 1 rok Nevyhnutné súbory cookie Toto obdobie zobrazuje dĺžku obdobia, počas ktorého môže služba ukladať a/alebo čítať určité údaje z vášho počítača pomocou súboru cookie, pixelu, rozhrania API, sledovania bez súborov cookie alebo iných zdrojov. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover hasGmid 6 mesiacov Nevyhnutné súbory cookie Tento súbor cookie ukladá prihlasovacie údaje návštevníka do šifrovaného súboru cookie, aby umožnil návštevníkovi zostať prihlásený aj pri opätovnom vstupe, ak návštevník prijal tlačidlo „zostať prihlásený“. Gigya
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover __stripe_mid 1 rok Funkčné cookies  Zabezpečiť prevenciu podvodov Stripe
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover __stripe_sid  relácie Funkčné cookies  Zabezpečiť prevenciu podvodov Stripe
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JLR_marketCookie 1 mesiac Funkčné Umožňuje webovej stránke zapamätať si trhové a jazykové preferencie, takže vás môžeme nasmerovať na webovú stránku trhu, ktorú ste si predtým vybrali JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JLR_MSB_Close 1 deň Funkčné Súbor cookie sa zruší, keď používateľ zatvorí banner výberu služby Market. Umožňuje webovej stránke zapamätať si odmietnutie bannera selektora trhu používateľom JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover JLR_sessionLocation Relácia Funkčné  Tento súbor cookie si pamätá polohu používateľa (ako 2-písmenový kód krajiny ISO). Používa sa na určenie, či sa má zobraziť banner švajčiarskeho súboru cookie. JLR
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover PHPSESSID relácie Funkčné na poskytovanie funkcií naprieč stránkami. PHP

Spravovanie súborov cookie – zakázanie, povolenie a zmazanie súborov cookie

Máte možnosť povoliť alebo zakázať súbory cookie úpravou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ však súbory cookie zakážete, nebudete môcť využívať interaktívne funkcie internetových stránok.

Dole nájdete návod na kontrolu povolených súborov cookie:


Postup nastavenia a prispôsobenia súborov cookie pre používaný prehliadač

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Internet Explorer:

Vo väčšine verzií prehliadača Internet Explorer sa nastavenie súborov cookie nachádza v časti „Nástroje“ na karte „Nastavenie ochrany údajov“.


Spravovanie súborov cookie v prehliadači Microsoft Edge V prehliadači Microsoft Edge

sa nastavenie súborov cookie nachádza v časti „Viac“ a ďalšie možnosti pod ikonou „Nastavenia“.


Spravovanie súborov cookie v prehliadači Mozilla Firefox

Nastavenie súborov cookie sa dá v prehliadači Firefox spravovať v okne „Možnosti“ na paneli „Ochrana údajov“. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v okne „Možnosti“ na paneli „Ochrana údajov“.


Spravovanie súborov cookie v prehliadači Chrome

Kliknite na ikonu francúzskeho kľúča na lište s nástrojmi, prejdite do nastavení, kliknite na ikonu „Rozšírené“ a na „Nastavenia obsahu“ v časti „Ochrana údajov“.


Spravovanie súborov cookie v prehliadači Opera

V prehliadači Opera môžete súbory cookie spravovať po kliknutí na možnosti „Nastavenia“, „Rozšírené“ a potom na možnosť „Súbory cookie“.


Spravovanie súborov cookie v prehliadači Safari:

Vyberte Safari, potom „Nastavenia“ a kliknite na “Ochranu údajov“. Potom môžete uviesť, či a kedy má prehliadač Safari prijímať súbory cookie.


Spravovanie súborov cookie na mobilnom telefóne

Ďalšie informácie nájdete v návode alebo príručke.

 

Zmazanie súborov cookie

Akékoľvek súbory cookie, ktoré boli nainštalované do adresára pre cookie vo vašom prehliadači, môžete jednoducho zmazať.
Ak napríklad používate nástroj Windows Explorer:
Otvorte Windows Explorer.
Kliknite na tlačidlo „Prehľadať“ na lište s nástrojmi.
Vo vyhľadávaní súborov a zakladačov zadajte výraz „cookie“.
V poli „Vybrať umiestnenie“ zadajte „Tento počítač“.
Kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“.
Dvakrát kliknite na nájdené zakladače.
Vyberte ľubovoľný súbor cookie.
Stlačte tlačidlo „Delete“ na klávesnici.
Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, vyberte možnosť „Súbory cookie“ vo funkcii „Pomocník“ ohľadom vyhľadania zakladača zo súboru cookie.

 

Vaše možnosti

Máte určitú kontrolu nad tým, či budú vo vašom zariadení tieto informácie dostupné. Napríklad údaje o polohe sa podľa typu zariadenia môžu vypnúť a zapnúť. Väčšina mobilných zariadení ponúka užívateľom možnosť vypnúť služby sledovania polohy. Tieto ovládacie prvky sú často umiestnené v ponuke nastavení daného zariadenia. S prípadnými otázkami ohľadom vypnutia služieb sledovania polohy vášho zariadenia odporúčame obrátiť sa na mobilného operátora alebo výrobcu zariadenia.