Pri kúpe svojho vozidla získate prístup k jednému alebo viacerým balíkom predplatného. Po skončení počiatočného obdobia predplatného si môžete zakúpiť obnovenie, aby ste si zachovali existujúce výhody.

SPRAVUJTE SI SVOJE PREDPLATNÉ
Vyberte svoje vozidlo Jaguar z nižšie uvedeného filtra.
 • E-PACE (2021 - prítomnosť)
 • E-PACE (pred rokom 2020)
 • F-PACE (2021 - prítomnosť)
 • F-PACE (pred rokom 2020)
 • F-TYPE
 • I-PACE (2021 - prítomnosť)
 • I-PACE (pred rokom 2020)
 • XE (2021 - prítomnosť)
 • XE (pred rokom 2020)
 • XF (2021 - prítomnosť)
 • XF (pred rokom 2020)
VAŠE VOZIDLO -
Vyberte si svoje vozidlo Jaguar

Funkcie, možnosti a služby tretích strán v rámci systémov Pivi, Pivi Pro a InControl a ich dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu vozidiel Jaguar. Niektoré funkcie si vyžadujú SIM kartu s vhodnou dátovou zmluvou, ktorá si po uplynutí počiatočnej lehoty poskytnutej predajcom bude vyžadovať obnovenie predplatného. Nie je možné zaručiť mobilné pripojenie vo všetkých oblastiach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov. Celé znenie zmluvných podmienok si môžete pozrieť tu.

 

Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (modelu a hnacieho ústrojenstva), alebo si môže vyžadovať inštaláciu iných prvkov. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo si nakonfigurujte vozidlo online.

 

Rôzne funkcie v automobile by mali vodiči používať iba vtedy, keď je to bezpečné. Vodiči musia mať za všetkých okolností vozidlo úplne pod kontrolou.

 

1Vyžaduje sa účet InControl. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

 

2Vyžaduje sa účet InControl. Musia byť aktivované služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro a vozidlo sa musí nachádzať v oblasti so sieťovým pokrytím. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

 

3Online navigácia bude vyžadovať ďalšie predplatné po počiatočnom období hradenom predajcom vozidiel Jaguar.