Pohodlie a istota. Funkcie zabezpečenia vášho vozidla Jaguar predstavujú ucelenú kombináciu technológií v kabíne a vašej pripojenej aplikácie Remote.

TIESŇOVÉ SITUÁCIE A CESTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA

Tieto služby vyžadujú aktívny účet InControl1 a predplatné Remote2.

Close-up of an assistance call button

VOLANIE OPTIMALIZOVANÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

1. V prípade poruchy alebo nehody vozidla stlačte a uvoľnite kryt tlačidla umiestnený na ľavej strane stropnej konzoly.

 

2. Stlačením tlačidla na 2 sekundy uskutočníte volanie na asistenčnú službu Jaguar.3

 

3. Hovor sa spojí, keď sa ozve člen tímu asistenčných služieb Jaguar. Poloha vášho vozidla sa automaticky odošle tímu asistenčných služieb Jaguar, ktorý podľa potreby pošle cestnú asistenčnú službu alebo vás spojí s nehodovou asistenčnou službou Jaguar.

 

4. Po použití zatlačte kryt tlačidla späť. 

Close-up of an SOS emergency button

VOLANIE SOS V PRÍPADE NÚDZE

1. V tiesňovej situácii stlačte a uvoľnite kryt tlačidla umiestnený na pravej strane stropnej konzoly.

 

2. Stlačením tlačidla na 2 sekundy uskutočníte tiesňové volanie.3

 

3. Hovor sa spojí, keď sa ozve člen tímu tiesňovej služby. Poloha vášho vozidla sa automaticky odošle tímu tiesňovej služby.

 

4. Po použití zatlačte kryt tlačidla späť. 

FUNKCIE SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Tieto služby vyžadujú aktívny účet InControl a predplatné Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro.

JDX car notification alert in device

VÝSTRAHA PRI KRÁDEŽI

Ak sa pre vaše vozidlo spustí automatická výstraha pri krádeži, v aplikácii Remote sa zobrazí obrazovka výstrahy pri krádeži alebo dostanete správu SMS. Z bezpečnostných dôvodov budú všetky funkcie aplikácie Remote vypnuté. 

 

Funkcia Secure Tracker Pro je ešte pokročilejšia vďaka integrácii technológie overovania v kľúči od vozidla. Ak sa vozidlo naštartuje iným spôsobom ako autorizovaným kľúčom, dostanete upozornenie. Funkcie Secure Tracker a Secure Tracker Pro sú na určitých trhoch akreditované a certifikované. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca.

 

Tieto služby vyžadujú aktívny účet InControl a predplatné Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro.4

JDX car notification alert in device

REŽIM GUARDIAN*

Režim Guardian, ktorý vás upozorní na akúkoľvek neoprávnenú interakciu s vaším vozidlom, vám dopraje väčší pocit bezpečia odkiaľkoľvek na svete.

 

Ak chcete aktivovať režim Guardian prostredníctvom aplikácie Remote, jednoducho vyberte tlačidlo „Security“ (Zabezpečenie) na domovskej stránke > prepínačom vyberte možnosť „Guardian Mode“ (Režim Guardian) a zapnite ho. Ak sa počas zvoleného časového obdobia vyskytnú nejaké výstrahy, priamo na váš mobilný telefón sa odošle oznámenie.

 

* Momentálne k dispozícii len na niektorých trhoch

VÝSTRAHA PRI KRÁDEŽI S FUNKCIOU SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Ak sa pre vaše vozidlo spustí automatická výstraha pri krádeži, v aplikácii Remote sa zobrazí obrazovka výstrahy pri krádeži alebo dostanete správu SMS. Z bezpečnostných dôvodov budú všetky funkcie aplikácie Remote vypnuté. 

 

Funkcia Secure Tracker Pro je ešte pokročilejšia vďaka integrácii technológie overovania v kľúči od vozidla. Ak sa vozidlo naštartuje iným spôsobom ako autorizovaným kľúčom, dostanete upozornenie. Funkcie Secure Tracker a Secure Tracker Pro sú na určitých trhoch akreditované a certifikované. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca.

 

Tieto služby vyžadujú aktívny účet InControl a predplatné Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro.4

VÝSTRAHA PRI KRÁDEŽI S FUNKCIOU SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Ak sa pre vaše vozidlo spustí automatická výstraha pri krádeži, v aplikácii Remote sa zobrazí obrazovka výstrahy pri krádeži alebo dostanete správu SMS. Z bezpečnostných dôvodov budú všetky funkcie aplikácie Remote vypnuté. 

 

Funkcia Secure Tracker Pro je ešte pokročilejšia vďaka integrácii technológie overovania v kľúči od vozidla. Ak sa vozidlo naštartuje iným spôsobom ako autorizovaným kľúčom, dostanete upozornenie. Funkcie Secure Tracker a Secure Tracker Pro sú na určitých trhoch akreditované a certifikované. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca.

 

Tieto služby vyžadujú aktívny účet InControl a predplatné Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro.4

PRED PREPRAVOU ALEBO SERVISOM VÁŠHO VOZIDLA

Transport mode

PREPRAVNÝ REŽIM*

Odťahujte alebo prepravujte vozidlo bez toho, aby sa spustila výstraha pri krádeži. Prepravný režim, ktorý sa aktivuje z aplikácie Remote alebo webovej stránky My Jaguar Incontrol, deaktivuje automatické oznámenia pri krádeži na 10 hodín, kým je motor vypnutý.


 

Prepravný režim je možné nastaviť na vopred určený časový úsek maximálne 72 hodín.

service mode

SERVISNÝ REŽIM*

Keď dávate vozidlo do servisu, musí sa zapnúť servisný režim, aby sa nespustila výstraha pri krádeži. Servisný režim je možné aktivovať z aplikácie Remote pre smartfóny alebo z webovej stránky My Jaguar Incontrol. Po jeho zapnutí vozidlo nebude odosielať automatické oznámenia pri krádeži počas 10 hodín.

 

Servisný režim je možné nastaviť na vopred určený časový úsek maximálne 72 hodín.

AKTIVÁCIA VÁŠHO ÚČTU INCONTROL

Ak chcete využívať výhody pripojených služieb a predplatného od spoločnosti Jaguar, musíte najprv nastaviť svoj informačno-zábavný systém a vytvoriť si účet InControl.

AKTIVÁCIA VÁŠHO ÚČTU INCONTROL

Ak chcete využívať výhody pripojených služieb a predplatného od spoločnosti Jaguar, musíte najprv nastaviť svoj informačno-zábavný systém a vytvoriť si účet InControl.

*Ak potrebujete prepnúť vozidlo do prepravného alebo servisného režimu na viac ako 10 hodín, obráťte sa na telefonické centrum sledovania a požiadajte o pomoc.


 

1Funkcie InControl, ich možnosti a dostupnosť budú závisieť od jednotlivých trhov – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od svojho predajcu. Niektoré funkcie si vyžadujú SIM kartu s vhodnou dátovou zmluvou, ktorá si po uplynutí počiatočnej lehoty poskytnutej predajcom bude vyžadovať obnovenie predplatného. Nie je možné zaručiť mobilné pripojenie vo všetkých oblastiach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov. Celé znenie zmluvných podmienok si môžete pozrieť tu.

 

2Vyžaduje sa účet InControl. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

  

3V závislosti od sieťového pripojenia

 

4Vyžaduje sa predplatné InControl Remote, Secure Tracker alebo Secure Tracker Pro a účet InControl. Musia byť aktivované služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro a vozidlo sa musí nachádzať v oblasti so sieťovým pokrytím. Ak chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného, musíte si obnoviť svoje predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie.

 

Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (modelu a hnacieho ústrojenstva), alebo si môže vyžadovať inštaláciu iných prvkov. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo si nakonfigurujte vozidlo online.

  

Rôzne funkcie v automobile by mali vodiči používať iba vtedy, keď je to bezpečné. Vodiči musia mať za všetkých okolností vozidlo úplne pod kontrolou.

  

Iba kompatibilné smartfóny.