VŽDY PRIPOJENÝ, VŽDY AKTUÁLNY

Váš technologicky vyspelý Jaguar sa aktualizuje na diaľku, rovnako ako váš smartfón. Vďaka technológii bezdrôtového prenosu softvéru bude vozidlo vždy aktuálne a pripravené na jazdu. Pomocou zabudovaného dátového pripojenia v modeli Jaguar je možné automaticky a bezplatne sťahovať najnovší softvér. Aktualizácie sa nemusia nainštalovať okamžite – aktualizáciu si môžete naplánovať až na dva týždne dopredu na termín, ktorý vám bude vyhovovať.

AKO NAINŠTALOVAŤ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU

Connectivity screen

KROK 1 – SPUSTITE AKTUALIZÁCIU

Keď bude k dispozícii aktualizácia, na dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie s dvoma možnosťami: „Update now“ (aktualizovať teraz) alebo „Schedule“ (naplánovať). Po výzve pokračujte prijatím zmluvných podmienok.

Connectivity screen

KROK 2 – INŠTALÁCIA

Keď budete pripravení začať, stlačte tlačidlo „Update now“ (aktualizovať teraz). Niektoré aktualizácie vyžadujú, aby bolo vozidlo pred začiatkom aktualizácie vypnuté, zamknuté a s aktivovaným poplašným systémom. V takom prípade nebudete môcť používať vozidlo, kým prebieha inštalácia. Váš Jaguar vás upozorní, keď sa vyžaduje tento typ aktualizácie.

Connectivity screen

KROK 3 – NAPLÁNOVANIE

Ak aktualizácia vyžaduje vypnutie vozidla, môžete ju naplánovať na čas, ktorý vám bude vyhovovať. Aktualizácie je možné naplánovať až na dva týždne dopredu.

Connectivity screen

KROK 4 – DOKONČENIE

Po dokončení aktualizácie sa na dotykovej obrazovke zobrazí upozornenie s informáciou, že inštalácia bola úspešná. Teraz si môžete vychutnať najnovší softvér pre váš Jaguar.

POZNÁMKY K VYDANIU AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Obsah každého vydania softvéru môžete zobraziť pomocou odkazov uvedených nižšie:

OS 2.0.1

 •    

  (Automatická aktualizácia)
  • Vylepšenia systému vozidla kvôli optimalizácii spôsobu, akým je možné smerovať budúce aktualizácie softvéru

OS 2.0.2

 •   

  • Vylepšenia systému informácií a zábavy Pivi prinášajú najnovší navigačný modul, inteligentnejšie rozpoznávanie reči a vylepšenú konektivitu smartfónov
  • Nová funkcia Zoznam prediktívnych hovorov predpovedá číslo, na ktoré chcete zavolať, a to na základe predchádzajúcich interakcií
  • Vylepšenia systému pre online médiá a odozvu dotyku
  • Najnovšia aktualizácia asistenčného systému vodiča vrátane vylepšení bočnej detekcie a vybočenia z jazdného pruhu

OS 2.0.3

 •   

  (Automatická aktualizácia)
  • Vylepšenia systému vozidla kvôli optimalizácii spôsobu, akým je možné smerovať budúce aktualizácie softvéru

OS 2.0.4

 •   

  • Najnovšia aktualizácia asistenčného systému vodiča vrátane vylepšení detekcie pohybu pomocou kamery nasmerovanej dopredu
  • Optimalizovaný komunikačný systém vo vozidle, ktorý pomáha monitorovať stav vozidla

OS 2.0.5

 •   

  (Automatická aktualizácia)
  • Vylepšenia systému vozidla kvôli optimalizácii spôsobu, akým je možné smerovať budúce aktualizácie softvéru

OS 2.0.6

 •     

  • Viaceré vylepšenia výkonu systému informácií a zábavy Pivi
  • Vizuálne aktualizácie používateľského rozhrania prinášajú lepšiu zrozumiteľnosť a čitateľnosť v širokej škále oblastí
  • Aplikácia Speech teraz podporuje použitie slova na prebudenie, takže systém môžete osloviť podľa vlastného výberu. Rovnako vám umožňuje prerušiť následné interakcie. Systém klimatizácie môžete teraz ovládať aj rečou, napr. „Hey I’m cold“ (hej , je mi zima) alebo „Hey set the temperature to 21 degrees (hej , nastav teplotu na 21 stupňov). Tieto nové funkcie môžete povoliť v nastaveniach reči.
  • Aktualizácie a zjednodušenie nastavení
  • Vylepšenia výkonu navigačného systému vrátane rôznych drobných zmien a zdokonalení. Rovnako sme pridali aj funkciu strojového učenia pre dochádzanie na každodenných trasách

AUTOMATICKÉ AKTUALIZÁCIE

Väčšina aktualizácií softvéru vyžaduje, aby ste ich pred inštaláciou manuálne akceptovali. Príležitostne sa však Jaguar aktualizuje automaticky z dôvodu bezpečnosti, zabezpečenia alebo údržby systémov. V prípade automatických aktualizácií nemusíte robiť nič – na dotykovej obrazovke sa nezobrazí upozornenie a môžete jazdiť ako obvykle.