AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

AKTUALIZUJTE SVOJE VOZIDLO – BEZDRÔTOVO

Svoj Jaguar môžete aktualizovať prostredníctvom systému informácií a zábavy vo vozidle. Aktualizácia vozidla vám poskytne najnovšie funkcie a zaistí maximálnu stabilitu vášho Jaguaru. Bezdrôtové aktualizácie sú k dispozícii pre všetky naše najnovšie vozidlá. Staršie vozidlá Jaguar môžu mať nárok na bezplatnú aktualizáciu.

AKO AKTIVOVAŤ BEZDRÔTOVÉ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

KROK 1 – PRIPOJENIE

KROK 1 – PRIPOJENIE

Na dotykovej obrazovke stlačte ikonu „Settings“ (nastavenia) a zvoľte možnosť „All Settings“ (všetky nastavenia). Pokračujte do menu „Connectivity“ (pripojenie) a prepnite mobilné dáta na možnosť „On“ (zapnuté) ALEBO aktivujte Wi-Fi vo vozidle.
KROK 2 – ZAPNUTIE

KROK 2 – ZAPNUTIE

Vráťte sa späť do menu „All Settings“ (všetky nastavenia) a zvoľte možnosť „Software update“ (aktualizácia softvéru). V tomto menu je možnosť zapnúť aktualizácie softvéru. Ak sú vypnuté, jednoduchým stlačením tlačidla prepnete aktualizácie softvéru na možnosť „On“ (zapnuté).
KROK 3 – PRIJATIE

KROK 3 – PRIJATIE

Zobrazí sa vyskakovacie okno „Terms & Conditions“ (zmluvné podmienky). Stlačením tlačidla „Agree“ (súhlasím) aktivujete aktualizácie softvéru.

AKO NAINŠTALOVAŤ BEZDRÔTOVÚ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU

KROK 1 – SPUSTITE AKTUALIZÁCIU

KROK 1 – SPUSTITE AKTUALIZÁCIU

Aktualizácie softvéru InControl Touch Pro môžete skontrolovať v menu „Settings“ (nastavenia) > „All Settings“ (všetky nastavenia) > „Software update“ (aktualizácia softvéru) a stlačte tlačidlo „Check for update“ (skontrolovať aktualizáciu). Ak je k dispozícii aktualizácia, na dotykovej obrazovke sa zobrazí vyskakovacie okno s tromi možnosťami: „Install now“ (inštalovať teraz), „Remind me later“ (pripomenúť neskôr) alebo „Skip update“ (preskočiť aktualizáciu).
KROK 2 – INŠTALÁCIA

KROK 2 – INŠTALÁCIA

Po stlačení tlačidla „Install now“ (inštalovať teraz) a vyjadrení súhlasu so zmluvnými podmienkami sa spustí aktualizácia. Kým sa aktualizuje systém InControl Touch Pro, vozidlo môžete naďalej používať obvyklým spôsobom.
KROK 3 – DOKONČENIE

KROK 3 – DOKONČENIE

Po úspešnom dokončení aktualizácie sa na dotykovej obrazovke zobrazí upozornenie. Vaše vozidlo je teraz aktualizované na novú verziu softvéru.

POZNÁMKY K VYDANIU AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Viac informácií o obsahu každého vydania softvéru získate prostredníctvom nasledujúcich odkazov.

ČASTÉ OTÁZKY O AKTUALIZÁCIÁCH SOFTVÉRU

OPEN ALL
VŠEOBECNÝ PREHĽAD
SPÔSOB PRIPOJENIA VOZIDLA
AKO AKTIVOVAŤ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU
AKO VYKONAŤ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU
RIEŠENIE PROBLÉMOV

NEZABUDNITE NA AKTUALIZÁCIU

Vďaka našej najnovšej aktualizácii môžete bezdrôtovo aktualizovať softvér vo svojom modeli Jaguar kedykoľvek a kdekoľvek. Skontrolujte, či spĺňate podmienky.
ZISTITE VIAC