INCONTROL TOUCH PRO FAQS

OPEN ALL
Q: AKÝ JE ROZDIEL MEDZI TOUCH A TOUCH PRO?
Q: AKO SI MÔŽEM KONFIGUROVAŤ PRISPÔSOBITEĽNÚ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU?
Q: PREČO NEMÔŽEM VŽDY ZMENIŤ ROZMERY WIDGETS/SHORTCUTS NA PRISPÔSOBITEĽNEJ OBRAZOVKE?
Q: VYTVORIL SOM SI SVOJU VLASTNÚ DOMOVSKÚ STRÁNKU – MÔŽEM Z NEJ UROBIŤ PREDVOLENÚ DOMOVSKÚ STRÁNKU?
Q: KOĽKO DOMOVSKÝCH STRÁNOK SI MÔŽEM VYTVORIŤ?
Q: MÔŽEM SI PRISPÔSOBIŤ DOMOVSKÚ STRÁNKU, VYTVORENÚ PRI VÝROBE?
Q: MÔŽEM POUŽIŤ MOJE VLASTNÉ POZADIE?
Q: AKÁ JE FUNKCIA MALEJ ŠTVORCOVEJ IKONY, KTORÁ JE V KAŽDOM KVADRANTE DOMOVSKEJ OBRAZOVKY?
Q: AKÉ FUNKCIE MÔŽEM OVLÁDAŤ POMOCOU OVLÁDANIA NA VOLANTE?
Q: KOĽKO OBĽÚBENÝCH ROZHLASOVÝCH STANÍC Z KLASTRA MÁM K DISPOZÍCII PRIAMO POMOCOU OVLÁDANIA NA VOLANTE?
Q: ZDROJE V PREHRÁVAČI MÉDIÍ SÚ NIEKEDY ZORADENÉ ODLIŠNE, PREČO JE TO?
Q: AKO ZOPAKUJEM VŠETKY PESNIČKY / CELÝ ALBUM?
Q: AK SA ROZHODNEM PREDAŤ MOJE AUTO, AKO MÁM VYMAZAŤ MOJE OSOBNÉ DÁTA?
Q: PO CÚVANÍ S AUTOM A POTOM PRI JAZDE DOPREDU SA NA DOTYKOVEJ OBRAZOVKE OTVORÍ OKNO PARKOVACIEHO ASISTENTA – AKO TO MÔŽEM SCHOVAŤ?
Q: MÔŽEM PRISPÔSOBIŤ HLASITOSŤ POKYNOV NAVIGÁCIE A UPOZORNENÍ PARKOVACIEHO ASISTENTA?
Q: MÔŽEM UMOŽNIŤ, ABY BOLI POČUTEĽNÉ DOPRAVNÉ UPOZORNENIA, VYSIELANÉ MIESTNYMI ROZHLASOVÝMI STANICAMI?
Q: PREČO NEEXISTUJE MOŽNOSŤ NA ZMENU NASTAVENIA ČASU?
Q: V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKÚ FUNKCIU POUŽÍVAM SA MI PO KLIKNUTÍ NA TLAČIDLO SETTINGS (NASTAVENIA) OBJAVIA ODLIŠNÉ VOĽBY – PREČO?
Q: KEĎ ZVOLÍM CÚVANIE, VŽDY SA MI ZOBRAZÍ POHĽAD ZADNEJ KAMERY - PREČO SA NEZOBRAZÍ POHĽAD 360 STUPŇOVEJ KAMERY, AK TO BOLA MOJA OSTATNÁ POUŽITÁ VOĽBA?
Q: KTORÉ FUNKCIE MÔŽEM OVLÁDAŤ POMOCOU NOVÉHO SYSTÉMU ROZPOZNÁVANIA HLASU?
Q: PREČO SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU NEPOZNÁ NIEKTORÉ ROZHLASOVÉ STANICE?
Q: PREČO NEMÔŽEM POUŽIŤ SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU NA OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE?
Q: MÔŽEM ZMENIŤ JAZYK PRE SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU?
Q: NASTAVENIA PRE ROZPOZNÁVANIE HLASU UKAZUJÚ MOŽNOSTI PRE POTVRDENIE A ODOZVU - ČO TO JE?
Q: KTORÉ VERZIE INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA A OPERAČNÉHO SYSTÉMU SÚ PODPOROVANÉ V RÔZNYCH APLIKÁCIÁCH A WEBOVÝCH STRÁNKACH, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII?
Q: AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, ČI JE MÔJ TELEFÓN KOMPATIBILNÝ?
Q: AKO SI MÔŽEM STIAHNUŤ APLIKÁCIE PRE SMARTFÓN?
Q: ČO TO JE VODIČSKÉ SKÓRE?
Q: PREČO MÁM VYSOKÉ PERCENTUÁLNE VODIČSKÉ SKÓRE ALE ZLÚ SPOTREBU PALIVA?
Q: PREČO JE NIEKEDY ŤAŽKÉ STLAČIŤ TLAČIDLÁ VO VRCHNEJ ČASTI WEBOVEJ STRÁNKY?
Q: TLAČIDLO ‘BACK’ MA NEVRÁTI VŽDY NA PREDCHÁDZAJÚCU FUNKCIU/OBRAZOVKU - PREČO?
OPEN ALL
Q: PREČO NEMÔŽEM PREPNÚŤ ZOBRAZENIE MAPY NA ORIENTÁCIU NA SEVER?
Q: AKO SI ZVOLÍM 3D ZOBRAZENIE MAPY NA VIRTUÁLNEJ OBRAZOVKE?
Q: INFORMÁCIA O OBMEDZENIACH RÝCHLOSTI, ZOBRAZENÁ V NAVIGAČNOM SYSTÉME NIE JE NIEKEDY V SÚLADE SO SKUTOČNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM NA CESTE, PREČO JE TO?
Q: PREČO SA MOJA NAVIGAČNÁ MAPA PRESTANE POHYBOVAŤ, KEĎ POUŽIJEM GESTO NA ZOOM (PINCH TO ZOOM)?
Q: KOĽKO ZÁCHYTNÝCH BODOV SI MÔŽEM VYTVORIŤ NA TRASE?
Q: MÔŽEM SI V REŽIME USMERŇOVANIA PRISPÔSOBIŤ UPOZORNENIA, KTORÉ SA OBJAVUJÚ VEDĽA MAPY?
Q: AKO NASTAVÍM CIEĽ CESTY?
Q: PREČO SA DESTINÁCIE, KTORÉ SOM POSLAL DO MÔJHO AUTA NEOBJAVILI V NAVIGAČNOM SYSTÉME AUTA?
Q: AKO SI MÔŽEM POZRIEŤ ALTERNATÍVNE TRASY?
Q: AKO VYUŽIJEM FUNKCIU VYHĽADÁVANIA DESTINÁCIE?
Q: AKÝ JE NAJEFEKTÍVNEJŠÍ SPÔSOB VYHĽADANIA DESTINÁCIE?
Q: KEĎ ZADÁVAM PSČ POMOCOU METÓDY ZADANIA ADRESY, PREČO TAM NIE JE MOŽNOSŤ PRIDAŤ ČÍSLO DOMU?
Q: PREČO SA OBČAS PRI URČOVANÍ DESTINÁCIE OBJAVÍ IKONA PALIVA?
Q: PREČO SA DLAŽDICE NA BOČNEJ STRANE HLAVNEJ NAVIGAČNEJ OBRAZOVKY STRATIA, KEĎ SA AUTO POHNE?
Q: MÔŽEM SI VYBRAŤ MEDZI MUŽSKÝM A ŽENSKÝM HLASOM PRE NAVÁDZACIE POKYNY NAVIGÁCIE?
Q: AK POUŽÍVAM NAVIGAČNÝ SYSTÉM V REŽIME NAVÁDZANIA A VYHĽADÁVAM NOVÚ DESTINÁCIU, PREČO MI SYSTÉM NEDOVOLÍ NAHRADIŤ MOJU SÚČASNÚ DESTINÁCIU NOVOU VYHĽADANOU?
Q: KEĎ ZADÁVAM ADRESU, PREČO JE VŽDY POTREBNÉ NAPÍSAŤ NAJPRV MESTO A POTOM AŽ ULICU?
Q: AKO SA MAPY FIRMY JAGUAR AKTUALIZUJÚ?
Q: AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, KTORÉ KRAJINY SÚ POKRYTÉ MAPAMI V MOJOM AUTE?
Q: PREČO SA VIRTUÁLNA OBRAZOVKA (VIRTUAL INSTRUMENT DISPLAY) MEDZI JAZDAMI VRÁTI SPÄŤ NA PREDVOLENÉ INŠTRUMENTÁLNE ZOBRAZENIE (INSTRUMENT DIAL VIEW)?
Q: AKÝ JE ROZDIEL MEDZI RÔZNYMI ZOBRAZENÝMI TRASAMI?
OPEN ALL
Q: MASÁŽNE SEDADLO SA ZAPÍNA AUTOMATICKY, AKO TO MÔŽEM ZASTAVIŤ?
Q: AKO DLHO BEŽÍ MASÁŽNY PROGRAM?
OPEN ALL
Q: AKO MÔŽEM SPÁROVAŤ MÔJ BLUETOOTH TELEFÓN?
Q: MÔŽE MOJE STIAHNUTÉ KONTAKTY ALEBO FOTOGRAFIE POZERAŤ NIEKTO INÝ, KTO MÁ PRÍSTUP DO AUTA?
Q: KOĽKO BLUETOOTH ZARIADENÍ MÔŽE BYŤ PRIPOJENÝCH ALEBO SPÁROVANÝCH?
Q: AKO VYHĽADÁM KONTAKTY Z MÔJHO ZOZNAMU TELEFÓNNYCH KONTAKTOV?
Q: PREČO JE IKONA TELEFÓNU STÁLE VIDITEĽNÁ, KEĎ SOM NA OBRAZOVKE TELEFONOVANIA?
Q: PREČO SI MOJE AUTO NEPAMÄTÁ MÔJ BLUETOOTH TELEFÓN A NESPÁRUJE SA S NÍM AUTOMATICKY?
Q: MÔŽE SYSTÉM TOUCH PRO PREČÍTAŤ PRICHÁDZAJÚCE TEXTOVÉ SPRÁVY A EMAILY?
OPEN ALL
Q: SÚ OBĽÚBENÉ STANICE PODOBNÉ AKO PREDVOLENÉ?
Q: AKO PRIDÁM ROZHLASOVÚ STANICU K MOJÍM OBĽÚBENÝM STANICIAM?
Q: MÔŽEM ZMENIŤ PORADIE V MOJOM ZOZNAME OBĽÚBENÝCH STANÍC?
Q: AKO ODSTRÁNIM STANICU Z MÔJHO ZOZNAMU OBĽÚBENÝCH STANÍC?
Q: ZVOLIL SOM SI "KOLOTOČOVÉ" ZOBRAZENIE, PREČO SA MOJA HUDBA UKAZUJE AKO ZOZNAM?
Q: AKO PREPNEM MEDZI ROZHLASOVÝMI STANICAMI, KEĎ SOM VO FUNKCII "MÉDIA"?
Q: MÔŽEM "RIP" CD DO KNIŽNICE MÉDIÍ SYSTÉMU TOUCH PRO?
Q: MÔŽE BYŤ DATABÁZA GRACENOTE AKTUALIZOVANÁ TAK, ABY ZAHŔŇALA NOVO VYDANÉ ALBUMY?
Q: AKO SÚ FM STANICE ORGANIZOVANÉ V KNIŽNICI MÉDIÍ?
Q: KEĎ VLOŽÍM DVD DO ZARIADENIA, PREČO NEHRÁ AUTOMATICKY?
Q: KEĎ SI PREZERÁM OBRAZOVKU PREHRÁVAČA MÉDIÍ A STLAČÍM TLAČIDLO NAPÁJANIA, OBRAZOVKA NEZHASNE – NAMIESTO NEJ SA ZOBRAZÍ DOMOVSKÁ OBRAZOVKA. PREČO?
Q: MÔŽEM Z PREDNÝCH SEDADIEL VOZIDLA KONTROLOVAŤ A MONITOROVAŤ ČO SA ROBÍ NA OBRAZOVKÁCH V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA?
Q: AKÁ JE FUNKCIA UZAMYKACIEHO TLAČIDLA NA OBRAZOVKE ‘SUPERVISOR’ (DOHĽAD) V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA?
Q: MÔŽEM REGULOVAŤ HLASITOSŤ AUDIO SYSTÉMU V KABÍNE ZO ZADNÉHO SEDADLA AUTA?
Q: AKÉ FUNKCIE SÚ K DISPOZÍCII V NOVOM SYSTÉME ZÁBAVY PRE ZADNÉ SEDADLÁ (REAR SEAT ENTERTAINMENT)?
Q: AKÁ KAPACITA USB KĽÚČOV MÔŽE BYŤ POUŽITÁ?
Q: KEĎ POUŽÍVAM APLIKÁCIE INCONTROL, PREČO JE AUDIO PREHRÁVANÉ CEZ REPRODUKTOR MÔJHO ANDROID TELEFÓNU A NIE CEZ AUDIO SYSTÉM AUTA?
Q: MÔŽEM POUŽÍVAŤ PRENOSNÉ DISKOVÉ JEDNOTKY?
Q: KTORÉ FORMÁTY MÉDIÍ SÚ PODPOROVANÉ PRE PREHRÁVANIE HUDBY A VIDEA?
Q: JE USB 3.0 PODPOROVANÉ?

Nenašli ste potrebné informácie?

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.