TOUCH FAQS

OPEN ALL
Q: ČO TO JE TOUCH MAP UPDATER (AKTUALIZÁCIA MÁP)?
Q: PREČO SÚ NIEKTORÉ VOĽBY ŠEDÉ (NEAKTÍVNE)?
Q: PREČO SA UKAZUJE MOJE VIN ČÍSLO V SOFTVÉRI TOUCH MAP UPDATER?
Q: MÁTE NEJAKÉ PODPORNÉ KONTAKTNÉ CENTRUM?
Q: JE MÔJ TOUCH MAP UPDATER AKTUÁLNY?
Q: KTORÝ OPERAČNÝ SYSTÉM PODPORUJE TOUCH MAP UPDATER?
Q: AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ K DISPOZÍCII NOVÉ AKTUALIZÁCIE MÁP?
Q: MÔŽEM ZRUŠIŤ PREBIEHAJÚCE SŤAHOVANIE A INŠTALÁCIU?
Q: STARŠIE MAPY SA VYMAŽÚ A NOVÉ NAINŠTALUJÚ?
Q: PREČO TOUCH MAP UPDATER NEMÔŽE NÁJSŤ MOJU SD KARTU?
Q: ČO UROBÍM, AK SOM STRATIL MOJU SD KARTU ALEBO BOLA ZLOMENÁ ALEBO POŠKODENÁ?
Q: PREČO MOJE VOZIDLO NEAKCEPTUJE MOJU SD KARTU?
Q: PREČO NIE JE SD KARTE PRIRADENÝ VIN?
Q: MÔŽEM SI NA SD KARTE ULOŽIŤ SVOJE OSOBNÁ DÁTA?

Nenašli ste potrebné informácie?

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.