JAZDNÉ REŽIMY PLUG-IN HYBRIDNÉHO ELEKTRICKÉHO (PHEV) VOZIDLA

JAZDNÝ REŽIM ELEKTRICKÉHO (PHEV) VOZIDLA

Preskúmajte režimy, aby ste si vedeli zvoliť optimálny spôsob.

HYBRIDNÝ REŽIM

HYBRIDNÝ REŽIM

V predvolenom jazdnom režime sa automaticky uprednostňuje elektrický pohon, pokiaľ nie je potrebný dodatočný výkon motora alebo ak nie je vybitý akumulátor.
REŽIM ELEKTRICKÉHO VOZIDLA (EV)

REŽIM ELEKTRICKÉHO VOZIDLA (EV)

V režime EV, ktorý možno ručne aktivovať tlačidlom na konzole, sa maximalizuje čas jazdy na elektrinu. Systém naštartuje motor iba v prípade, ak je potrebný maximálny výkon.

OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY PALIVA

V predvolenom jazdnom režime (Hybrid) môžete optimalizovať spotrebu paliva alebo nabíjanie akumulátora prostredníctvom jednej z dvoch alternatívnych funkcií na riadenie nabíjania:

FUNKCIA SAVE

FUNKCIA SAVE

Funkcia SAVE (šetrenie), ktorú možno ručne aktivovať na dotykovej obrazovke vozidla, zabraňuje poklesu nabitia akumulátora pod zvolenú úroveň. Umožní vám tiché cestovanie s nulovými emisiami neskôr počas jazdy.
FUNKCIA PREDIKTÍVNEJ OPTIMALIZÁCIE ENERGIE (PEO)

FUNKCIA PREDIKTÍVNEJ OPTIMALIZÁCIE ENERGIE (PEO)

Po zadaní cieľa do navigačného systému sa vo vozidle automaticky aktivuje funkcia PEO. Funkcia PEO využíva geografické údaje, vopred predvída trasu a inteligentne prepína medzi elektromotorom a zážihovým motorom, aby sa maximalizovala úspora paliva počas jazdy. Rovnako minimalizuje vypúšťané emisie v mestských oblastiach.

DODATOČNÁ PODPORA

SPÔSOB NABÍJANIA

SPÔSOB NABÍJANIA

Pochopte jednoduché kroky pri nabíjaní vozidla doma alebo na mieste vášho najbližšieho cieľa.
NASTAVENIE

NASTAVENIE

Aby ste mohli využiť kľúčové funkcie a vlastnosti vášho vozidla čo najlepšie, prvým krokom je pripojenie k informačno-zábavnému systému a nastavenie diaľkového ovládania pomocou smartfónu.