NASTAVENIE SLUŽIEB PRO SERVICES

NASTAVENIE SLUŽIEB PRO SERVICES

Zdokonalené možnosti pre Touch Pro
Služby Pro Services sú súčasťou balíka Connect Pro. Ide o niekoľko rozšírení navigácie, informačno-zábavného systému a možností pripojenia systému Touch Pro. Pri nastavovaní služieb Pro Services postupujte podľa pokynov.

AKTIVÁCIA PRIPOJENIA

Pripojenie je potrebné aktivovať len pre vozidlá vybavené balíkom Pro Services, čím aktivujete plný rozsah služieb pripojenia. Aby ste predišli vypnutiu zapaľovania, spustite motor a nechajte ho bežať.

KROK 1

KROK 1

Najskôr musíte podľa pokynov na stránke Vloženie SIM karty vložiť micro SIM kartu.
VLOŽENIE SIM KARTY
KROK 2

KROK 2

Zobrazte nastavenia pripojenia vášho auta z ponuky všeobecného nastavenia auta a zapnite mobilné dáta. Klepnite na ikonu Nastavenia na ľubovoľnej obrazovke > All Settings (všetky nastavenia) > Features (funkcie) > Connectivity (konektivita) > Mobile Data ON (zapnúť mobilné dáta).
KROK 3

KROK 3

Po úspešnom pripojení sa v hornom rohu dotykového displeja zobrazí ikona 3G alebo Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie na internet môže v závislosti od sily signálu siete trvať až 2 minúty.

VÁŠ NAVIGAČNÝ ÚČET

VYTVORENIE ÚČTU

VYTVORENIE ÚČTU

Po vytvorení profilu môžete vytvoriť účet pre navigačný systém Touch Pro. Klepnite na tlačidlo Sign in (prihlásiť sa) na hlavnej obrazovke navigácie.

Systém vás na to môže vyzvať pri prístupe k niektorým funkciám, ktoré vyžadujú prihlásenie, vrátane funkcie zdieľania predpokladaného odhadovaného času príchodu, funkcie Cloud Sync alebo navigácie od dverí k dverám.

PRIJATIE PODMIENOK A USTANOVENÍ Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa zobrazených pokynov. Systém vás vyzve, aby ste prijali podmienky a ustanovenia pre navigáciu. Zobrazia sa po zadaní URL adresy do prehliadača.
PREVZATIE APLIKÁCIE JAGUAR ROUTE PLANNER

PREVZATIE APLIKÁCIE JAGUAR ROUTE PLANNER

Aplikácia pre smartfón InControl Route Planner maximalizuje potenciál navigačného systému Jaguar Touch Pro a bude vás navádzať od dverí k dverám. Nastavte cieľ zo svojho smartfónu a systém vás nasmeruje do vášho auta, kde sa navigácia prepne do palubného systému. Po zaparkovaní sa navigácia prepne späť do smartfónu, s ktorým sa využitím verejnej dopravy alebo pešieho presunu dostanete napokon do cieľa. Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie na smartfóne, použite rovnakú e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili na nastavenie účtu Touch Navigation v navigačnom systéme vášho vozidla.
PREVZIAŤ PRE APPLE IOS PREVZIAŤ PRE ANDROID
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE INCONTROL ROUTE PLANNER

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE INCONTROL ROUTE PLANNER

Aplikácia InControl Route Planner umožňuje plánovať trasy a ukladať ciele a miesta. Ak je vo výbave služba Pro Services, môžete tieto trasy neskôr využívať vo svojom vozidle. Na tejto webovej stránke môžete rovnako spravovať účet pre navigačný systém Touch Pro a prihlásiť sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste vytvorili v navigačnom systéme.

Bližšie informácie, ako získate najnovšie aktualizácie máp, nájdete v časti Maps and Services (mapy a služby) v aplikácii InControl Route Planner.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU INCONTROL ROUTE PLANNER

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ LIVE

Do informačno-zábavného systému Jaguar Touch Pro možno prevziať niekoľko aplikácií LIVE, ktoré zaistia prístup k živým informáciám vrátane počasia, letov a najnovších aktualizácií správ.

KROK 1

KROK 1

Ak chcete vybrať a používať aplikácie LIVE, na dotykovom displeji zvoľte ponuku Extra Features (dodatočné funkcie).
KROK 2

KROK 2

Prihláste sa pomocou e-mailu a hesla do služby Protect Account. Môžete si taktiež zvoliť prezývku a nastaviť PIN kód, aby ste sa mohli prihlasovať bez neustáleho zadávania prihlasovacích údajov. Ak nie ste prihlásení, vaše prihlasovacie údaje sa neuložia.
KROK 3

KROK 3

Ak sa na karte Update (aktualizácie) zobrazí zelená šípka nadol, znamená to, že sú k dispozícii aktualizácie. V prípade potreby jednoducho zvoľte možnosť Update (aktualizovať).*

PODPORA PRE JAGUAR INCONTROL

WEBOVÁ STRÁNKA JAGUAR INCONTROL

WEBOVÁ STRÁNKA JAGUAR INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Jaguar InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.
NAVŠTÍVTE WEBOVÚ STRÁNKU MY JAGUAR INCONTROL
PODPORA PRE JAGUAR INCONTROL

PODPORA PRE JAGUAR INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Jaguar InControl.
KONTAKTUJTE NÁS ČASTÉ OTÁZKY
ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Prístup k zmluvným podmienkam pre aplikáciu Jaguar InControl a dokumentom na ochranu osobných údajov.
ZOBRAZIŤ ZMLUVNÉ PODMIENKY

*Aby ste videli dokončené aktualizácie, bude možno potrebné vypnúť motor, počkať niekoľko minút a potom znova spustiť motor.
 
Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.