SECURE TRACKER FAQS

OPEN ALL
Q: ČO JE TO SYSTÉM ZABEZPEČENIA VOZIDLA (SECURE TRACKER) A AKO PRACUJE?
Q: POMÔŽE MI SYSTÉM SECURE TRACKER ZNÍŽIŤ PLATBU ZA POISTKU?
Q: ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE MÁM SYSTÉM SECURE TRACKER A MOJE VOZIDLO JE UKRADNUTÉ?
Q: ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE MÁM SYSTÉM SECURE TRACKER A MOJE VOZIDLO JE ODŤAHOVANÉ?
Q: MÔŽEM OZNÁMIŤ KRÁDEŽ MÔJHO VOZIDLA KEĎ SOM ZA HRANICAMI V EURÓPE?
Q: ČO TO JE REŽIM PREVOZU? (TRANSPORT MODE)
Q: ČO JE TO REŽIM SERVISU (SERVICE MODE)?

Nenašli ste potrebné informácie?

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.