PROTECT FAQS

OPEN ALL
Q: ČO PREDSTAVUJE SLUŽBA PROTECT (ZABEZPEČENIE)?
Q: AKO UROBÍM TIESŇOVÉ VOLANIE?
Q: AKÝ JE ROZDIEL MEDZI MANUÁLNE A AUTOMATICKY SPUSTENÝM TIESŇOVÝM VOLANÍM?
Q: POUŽÍVA TIESŇOVÉ VOLANIE VODIČOV TELEFÓN NA SPOJENIE?
Q: KDE MÔŽEM POUŽIŤ TIESŇOVÉ VOLANIE SOS?
Q: ČO SA STANE, AK JE VOZIDLO ÚČASTNÍKOM HAVÁRIE A NA MIESTE NIE JE TELEFÓNNY SIGNÁL?
Q: ČO SA STANE, AK NÁHODOU STLAČÍM TLAČIDLO TIESŇOVÉHO VOLANIA?
OPEN ALL
Q: AKO ZAVOLÁM OPTIMALIZOVANÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY JAGUAR?
Q: POUŽÍVA SA PRI VOLANÍ ASISTENČNÝCH SLUŽIEB VODIČOV TELEFÓN?
Q: KDE MÔŽEM VYUŽÍVAŤ VOLANIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB JAGUAR?
Q: ČO SA STANE, AK NÁHODOU STLAČÍM TLAČIDLO OPTIMALIZOVANÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB ZNAČKY JAGUAR?
Q: AK MOJE PREDPLATNÉ ASISTENČNÝCH SLUŽIEB ZNAČKY JAGUAR SKONČÍ SKÔR NEŽ MOJE SLUŽBY ZABEZPEČENIA, BUDEM EŠTE STÁLE SCHOPNÝ POUŽIŤ VOLANIE OPTIMALIZOVANÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB JAGUAR?
OPEN ALL
Q: ČO ROBÍ FUNKCIA "JOURNEYS" (JAZDY)?
Q: AKO UMOŽNÍM ALEBO ZNEMOŽNÍM FUNKCIU "JAZDY"?
Q: MÔŽE BYŤ MOJA POLOHA SLEDOVANÁ V REÁLNOM ČASE?
Q: KDE SI MÔŽEM STIAHNUŤ APLIKÁCIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA INCONTROL NA SMARTFÓNE?
Q: KTORÉ MOBILNÉ ZARIADENIA PODPORUJÚ APLIKÁCIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA INCONTROL NA SMARTFÓNE?
Q: VZNIKNÚ MI NEJAKÉ DODATOČNÉ NÁKLADY AK POUŽÍVAM SLUŽBY INCONTROL?
Q: MÔŽEM MAŤ JEDEN ÚČET A STIAHNUŤ SI APLIKÁCIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA INCONTROL NA DVA SMARTFÓNY?
Q: AKÉ SÚ KĽÚČOVÉ CHARAKTERISTIKY APLIKÁCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA INCONTROL NA SMARTFÓNE?
OPEN ALL
Q: AKO DOSTANEM APLIKÁCIU NA MOJE APPLE WATCH?
Q: PREČO NEMÔŽEM NÁJSŤ FUNKCIU JAZDY NA MOJEJ APLIKÁCII DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA NA APPLE WATCH?
Q: ČO SA STANE, KEĎ SPUSTÍM DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KLÍMY Z APLIKÁCIE PRE APPLE WATCH?

Nenašli ste potrebné informácie?

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.