VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Čo sú to emisie pri skutočnej jazde (RDE)?

Test emisií pri skutočnej jazde (RDE) meria znečisťujúce látky, ako napríklad oxidy dusíka, ktoré vozidlá produkujú počas jazdy po ceste. Test RDE nenahrádza laboratórne testy, ako je súčasný nový európsky jazdný cyklus ani budúci celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá, ale bude slúžiť na potvrdenie výsledkov laboratórnych testov a na to, aby vozidlá na cestách produkovali menej znečisťujúcich emisií.

Kto vykonáva testy RDE?

Testy sa zvyčajne vykonávajú interne alebo v certifikovanom zariadení pod dohľadom úradu pre typové schvaľovanie.

Akým spôsobom sa uskutočňujú testy?

Vozidlá sú vybavené prenosnými systémami na meranie emisií, ktoré v reálnom čase monitorujú hlavné znečisťujúce látky produkované vozidlom.

V akých druhoch prostredia sa vozidlá testujú?

Vozidlá jazdia v najrôznejších jazdných podmienkach, medzi ktoré patrí nízka a vysoká nadmorská výška, teploty počas celého roka, dodatočné užitočné zaťaženie vozidla, jazda hore a dolu kopcom, mestské ulice, vidiecke cesty a diaľnice.

Kedy bude zavedený test RDE?

Test RDE bude zavedený v septembri 2017 pre nové druhy vozidiel a bude sa vzťahovať na všetky registrácie od septembra 2019.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA EMISNÝCH ÚDAJOV
Čo je homologačný kód?

Kód typového schválenia, udeľovaný na identifikáciu úrovne plnenia emisných požiadaviek vyplývajúcej zo zákona.

Čo je to typ pohonu?

Spôsob pohonu motora

Čo je to konfigurácia bloku motora?

Tvar bloku motora (napr. radový, vidlicový)

Čo je to preplňovanie nasávaného vzduchu?

Opisuje, ako sa do motora privádza nasávaný vzduch.

Čo je to typ EGR?

Opisuje spôsob vstrekovania výfukových plynov späť do motora na účely regulácie znečisťujúcich látok.

Čo je to PMRH?

Skratka PMRH označuje vysoký pomer výkonu k hmotnosti.

Čo je to PMRL?

Skratka PMRL označuje nízky pomer výkonu k hmotnosti.

Čo znamená poskytovanie testov technickej službe?

To znamená, že výsledky testov sa poskytujú technickej službe zodpovednej za schválenie.

Čo je to odchýlka od max. objemu motora?

To znamená, ako sa každý motor v rámci konkrétnej rodiny líši z hľadiska objemu.

POROVNAJTE NAŠE VOZIDLÁ
Vyberte si až tri vozidlá Jaguar a porovnajte ich vedľa seba
ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL
Použite konfigurátor a zostavte si dokonalý Jaguar
PREVZIAŤ BROŽÚRU
Zobrazte a prevezmite najnovšie brožúry Jaguar
VYHĽADAŤ PREDAJCU
Vyhľadajte predajcu Jaguar v blízkosti

Výsledky testov RDE (emisie pri skutočnej jazde), získané v súlade s nariadením (ES) č. 2017/1151 (v znení neskorších predpisov), sú bezplatne k dispozícii na adrese:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Prístup k údajom zo sledovania emisií pri skutočnej jazde (RDE), zozbieraným v súlade s nariadením (ES) č. 692/2008 (v znení neskorších predpisov), získate pomocou vyhľadávacieho nástroja vyššie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa emisií RDE alebo WLTP nás kontaktujte na adrese: WLTPenq@jaguarlandrover.com