VŠEOBECNÉ OTÁZKY

OTVORIŤ VŠETKO
Čo sú to emisie pri skutočnej jazde (RDE)?
Kto vykonáva testy RDE?
Akým spôsobom sa uskutočňujú testy?
V akých druhoch prostredia sa vozidlá testujú?
Kedy bude zavedený test RDE?

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA EMISNÝCH ÚDAJOV

OTVORIŤ VŠETKO
Čo je homologačný kód?
Čo je to typ pohonu?
Čo je to konfigurácia bloku motora?
Čo je to preplňovanie nasávaného vzduchu?
Čo je to typ EGR?
Čo je to PMRH?
Čo je to PMRL?
Čo znamená poskytovanie testov technickej službe?
Čo je to odchýlka od max. objemu motora?

Výsledky testov RDE (emisie pri skutočnej jazde), získané v súlade s nariadením (ES) č. 2017/1151 (v znení neskorších predpisov), sú bezplatne k dispozícii na adrese:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Prístup k údajom zo sledovania emisií pri skutočnej jazde (RDE), zozbieraným v súlade s nariadením (ES) č. 692/2008 (v znení neskorších predpisov), získate pomocou vyhľadávacieho nástroja vyššie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa emisií RDE alebo WLTP nás kontaktujte na adrese: WLTPenq@jaguarlandrover.com