O značke Jaguar

NAŠE HODNOTY

Integrita
Veríme, že podnikanie by malo byť férové, úprimné a transparentné. Všetko čo robíme, musí obstáť v teste verejnej kritiky.

Porozumenie
Rešpekt, súcit a humánnosť: staráme sa o našich zákazníkov a kolegov na celom svete.

Výnimočnosť
„Dosť dobré“ nie je nikdy dosť dobré. Snažíme sa plniť tie najvyššie štandardy v oblasti našej práce a v oblasti kvality vozidiel, produktov a služieb.

Jednota
Úspech je výsledkom pevného, vzájomne prospešného vzťahu s našimi kolegami, partnermi a zákazníkmi na celom svete.

Zodpovednosť
Vždy sme zodpovední voči krajinám, komunitám a miestam, kde pracujeme. Naším cieľom je zabezpečiť, aby každý, kto s nami spolupracuje, z tejto spolupráce ťažil.
  

"Vášeň a odhodlanie našich ľudí je kľúčovým prvkom hnacej sily nášho úspechu."


DR. RALF SPETH

- generálny riaditeľ spoločnosti Jaguar Land Rover