O ZNAČKE JAGUAR

JAGUAR LAND ROVER V KOMUNITE

Spoločnosť Jaguar Land Rover sa vždy snaží tvoriť a udržiavať skvelé vzťahu s komunitou. Chceme si vybudovať partnerstvo so všetkými lokálnymi a regionálnymi komunitami, v ktorých naša spoločnosť navrhuje a vyrába vozidlá.

Zainteresovanie zamestnancov je hlavným oporným bodom nášho záväzku voči sociálnej a ekonomickej regenerácii komunít. Každý, kto pracuje v spoločnosti Jaguar Land Rover, je tomuto princípu oddaný – od členov predstavenstva až po zamestnancov v dielni.

V úlohe správnych korporátnych spoluobčanov šírime ďalej reputáciu sociálne zodpovednej organizácie. Pozitívny vplyv na komunitu si vyžaduje skutočné odhodlanie a preto investujeme značné zdroje do riešenia kľúčových problémov, ktoré ovplyvňujú spoločnosť Jaguar Land Rover a širšie komunity.

Inšpirovanie inžinierov zajtrajška
Ambiciózne plány na rast spoločnosti Jaguar Land Rover môžu podporiť len inovácie v nových produktoch, motoroch a environmentálnych technológiách. Sme popredný britský investor do oblasti automobilového výskumu a vývoja a úspešne využívame prelomové objavy v oblasti konštrukcie, výkonu a udržateľnosti. Aby sme však udržali spoločnosť aj z dlhodobého hľadiska, je dôležité, aby sme povzbudili talentovaných mladých ľudí, ktorí sa môžu stať nasledujúcou generáciou inžinierov a technológov.

Náš program „Inspiring Tomorrow’s Engineers“ (ITE) je navrhnutý tak, aby tento stav docielil v spolupráci so školami a univerzitami. Podporou a propagáciou predmetov ako veda, technológia, inžinierstvo a matematika (STEM) pomáhame inšpirovať mladých ľudí, aby uvažovali nad kariérou v inžinierskej oblasti alebo výrobnej oblasti.

Prevádzkujeme aj päť vzdelávacích centier Education Business Partnership Centres (EBPC) v spolupráci s miestnymi školskými úradmi a vzdelávacími charitatívnymi centrami. Vzdelávacie centrá EBPC organizujú návštevy fabriky a aktivity v školských triedach. V roku 2012 viac ako 22 000 mladých ľudí a 2 000 učiteľov navštívilo naše fabriky.

V rámci programu podpory vládnej agendy STEM sme spolupracovali s inými automobilovými, inžinierskymi a akademickými organizáciami na vývoji národných projektov pre školy. Tieto výučbové nástroje pomáhajú oživovať vedecké a technologické predmety – poskytujú žiakom projekty, na ktorých sa môžu prakticky zúčastňovať a ktoré im umožňujú vzrušujúcim spôsobom objavovať odlišné aspekty automobilového priemyslu a zároveň rozvíjať komunikačné schopnosti, prácu v tíme, projektové riadenie a zručnosti v oblasti IKT.

Projekt Jaguar Primary Schools Challenge bol spustený v roku 2011 pre tímy školákov vo veku od 5 do 11 rokov. Výzva zahŕňa návrh a výrobu čo najrýchlejšieho vozidla v 2D alebo 3D. Detské tímy vo veku od 5 do 7 rokov sa zúčastnia výzvy v 2D prostredí, kde tvoria pretekárske vozidlo z kartónu, ktoré musí mať kolesá a karosériu. Dizajn sa následne vytlačí, zmontuje a automobil je pripravený na pretekanie. Starší žiaci vo veku 8 až 11 rokov navrhnú a vyrobia pretekárske vozidlo v 3D prostredí za pomoci technológie CADCAM a výsledkom je model z balzového dreva. Študenti v oboch triedach potom vykonajú testy a následne sa zúčastnia pretekov s inými tímami z iných škôl. Táto výzva naučí žiakov nové poznatky z mnohých vedeckých a inžinierskych odborov, akými sú dizajn, výroba a aerodynamika.

V roku 2012 sa do súťaže zapojilo viac než 1 700 žiakov.

Projekt Jaguar Maths in Motion Challenge je v podstate výročná súťaž pre deti vo veku od 9 rokov, ktorých zaujme vzrušujúcou a motivačnou matematikou. Malé tímy, s použitím matematických zručností, súťažia proti sebe v pretekoch typu Grand Prix a víťaz sa stane majstrom Veľkej Británie. V roku 2012 sa do programu zapojilo viac než 150 000 študentov, pričom 40 tímov z celej Veľkej Británie získalo možnosť zúčastniť sa finále v centre Heritage Motor Centre v meste Gaydon.

Investícia do komunity
Aj napriek dnešnej ekonomickej situácii sme zachovali naše investície do komunitných programov. Pokračujeme tak v investíciách do programov týkajúcich sa vzťahov s komunitami, z ktorých budú mať úžitok všetci zainteresovaní. Taktiež podporujeme našich predajcov, dodávateľov a ďalšie spoločnosti, aby taktiež spolupracovali so svojimi komunitami.

Pracujeme s miestnymi, regionálnymi a národnými zástupcami na ovplyvňovaní kľúčových vládnych a regionálnych podnikov, delíme sa o najlepšie postupy a udržiavame sa v dobrej kondícii prostredníctvom akýchkoľvek aktuálnych a budúcich aktivít, ktoré môžu mať vplyv na našu spoločnosť.

Na mnohých týchto úlohách sa podieľa predstavenstvo, výkonný a starší manažment, čo im umožňuje získavať informácie a pripravovať budúce zmeny v podnikovej stratégii.

Angažovanosť zamestnancov
Naši ľudia sú srdcom nášho úspechu. Ich schopnosti, vášeň a odhodlanie boli vždy kľúčom k tvorbe vzrušujúcich vozidiel. A teraz využívajú svoje schopnosti pre všeobecný prospech komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.

Každého zamestnanca podporujeme v jeho úlohe – každý z nich môže venovať až 16 hodín svojho ročného pracovného času podpore komunitných programov. Môžu si vybrať čokoľvek: od práce so znevýhodnenými študentmi až po starostlivosť o stáročné lesy alebo sa môžu stať školskými guvernérmi… alebo čokoľvek medzi tým. Spoločnosť chce v roku 2013 zaangažovať aspoň 6 % svojej pracovnej sily v individuálnych a tímových dobrovoľných akciách so zameraním na regeneráciu, vzdelávanie, mladých ľudí, charitatívnu činnosť a životné prostredie. Naši absolventi strávia v rámci osobného rozvoja dva dni do roka podporou komunitných činností so zameraním na vzdelávanie a propagáciu agendy STEM.

Myslieť lokálne
Neustále sa pozeráme na naše operácie a ich vplyv na ľudí, ktorí bývajú v blízkosti našich tovární. Aby sme mohli robiť tie správne a informované rozhodnutia, udržiavame si dobré vzťahy s našimi lokálnymi komunitami.

Členovia lokálneho výboru a zástupcovia obyvateľov s nami posudzujú naše plány a prispievajú svojimi návrhmi a obavami.

Uznanie od externých organizácií
Spoločnosť Jaguar je členom organizácie Business in the Community (BITC) už od roku 1987 a jej stratégia riadenia vzťahov s komunitami je založená na koncepcii organizácie BITC. Spoločnosť je oddaná svojmu komunitnému investičnému programu a podporuje predajcov, dodávateľov a externé spoločnosti, aby nasledovali jej príklad.

Spoločnosť Jaguar Land Rover sa v roku 2010 stala prvým automobilovým výrobcom, ktorý získal prestížnu cenu ComunityMark, čo dokazuje naše dlhodobé odhodlanie pomáhať v oblasti vzdelávania a komunít. Cenu CommunityMark udeľuje organizácia BITC a je vnímaná ako národný štandard pre výnimočnosť v oblasti investícií do komunity. Tento úspech je uznaním nemalých investícií spoločnosti Jaguar Land Rover do komunitných programov, vrátane piatich centier Education Business Partnership Centre, dobrovoľných programov pre zamestnancov, iniciatív v rámci celonárodného vzdelávania a množstva komunitných partnerstiev.

Začiatkom roku 2013 získala spoločnosť Jaguar Land Rover najvyššie ocenenie Platinum Big Tick v indexe korporátnej zodpovednosti BITC Corporate Responsibility (CR). Prestížne ocenenie Platinum Big Tick odráža odhodlanie spoločnosti Jaguar Land Rover správať sa zodpovedne v rámci svojich obchodných operácií, čo potvrdzuje aj 10 % zlepšenie oproti roku 2012. Toto je piaty rok po sebe, čo spoločnosť Jaguar Land Rover získala lepšie hodnotenie od svojej prvej účasti v hodnotení CR v roku 2009.