• Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

 • Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

PODMIENKY

Podmienky reklamnej kampane konceptu I-PACE a registračný formulár „Mám záujem“

1.Tieto Podmienky sa vzťahujú na používanie propagačných materiálov a dokumentov súvisiacich s propagáciou/reklamou v rámci uvádzacej kampane konceptu JLR I-PACE zo strany zákazníka a na registráciu zákazníka prostredníctvom formulára „Mám záujem“.

2.Výhody pre zákazníka.
Ak vyplníte registračný formulár „Mám záujem“, spoločnosť JLR vykoná nasledovné:

a. Vloží údaje o zákazníkovi do databázy zákazníkov „Prvý na trhu“ pre danú krajinu zákazníka, čím mu umožní objednať si sériové vozidlo. Registrácia sa vzťahuje na konkrétneho zákazníka osobne a za žiadnych okolností nie je prenosná na ďalšiu stranu.

b. Poskytne zákazníkovi podrobné informácie o vozidle ako aj informácie týkajúce sa podania objednávky (ak je registrácia v rámci ponuky „Prvý na trhu“ stále platná v čase formálneho spustenia výroby).

c. Bude zákazníkovi pravidelne poskytovať aktuálne informácie o zverejnených špecifikáciách modelu I-PACE, časový rozvrh výroby a uvedenia na trh, kontakt na zvoleného/najbližšieho Predajcu a príslušnú podporu.

d. Poskytne zákazníkovi všetky konečné výrobné špecifikácie a možnosti výbavy priamo alebo prostredníctvom zvoleného/najbližšieho predajcu, len čo sa spustí proces predaja a objednávania.

e. Bude schopná stiahnuť registračný formulár „Mám záujem“ v ktorejkoľvek chvíli pred akoukoľvek nasledujúcou záväznou objednávkou na kúpu sériového vozidla.

3.Obrazový materiál.

Obrazový materiál použitý pre reklamnú kampaň koncepčného vozidla I-PACE nevyhnutne vychádza z podoby koncepčného vozidla pred začiatkom sériovej výroby. Zákazníci nebudú povinní záväzne si objednať sériové vozidlo, kým nebudú mať k dispozícii kompletné výrobné špecifikácie a možnosti výbavy.

4.Výrobné špecifikácie.

Konečná podoba dizajnového stvárnenia, úpravy a vybavenia sériového vozidla sa môže líšiť, aj keď „vzhľad a charakter“ koncepčného vozidla bude dôsledne zachovaný. Výrobné požiadavky môžu mať vplyv na detaily panelov a sedenia/vybavenia. Panely palubnej dosky a konzoly budú vybavené príslušnými ovládacími prvkami a displejmi.

5.Proces predaja, objednávky a poplatky/vklady.

Reklamná kampaň koncepčného vozidla I-PACE ani registračný formulár „Mám záujem“ nepredstavuje ponuku na predaj, objednávku zákazníka na kúpu vozidla, ani zmluvný krok smerom k dodaniu akéhokoľvek sériového vozidla po jeho uvedení na trh.

6.Zákazník súhlasí s tým, že jeho údaje budú odovzdané najbližšiemu/zvolenému Predajcovi. Zákazník chápe a akceptuje, že ak tento Predajca nedodrží príslušnú dohodu/oprávnenie v súvislosti s elektrickým vozidlom, potom sa objednávka a dodanie tohto vozidla bude riešiť vhodnou alternatívou.

7.Predajca má právo vyžadovať poplatky/vklady za rezerváciu v súlade so svojimi marketingovými a predajnými postupmi.

8.Každá takáto rezervácia, objednávka a súvisiace zmluvné a dodávateľské záväzky musia byť medzi zákazníkom a Predajcom v súlade s Predajnými podmienkami Predajcu.

9.Technické údaje/špecifikácie.

Kým nebudú k dispozícii schválené a potvrdené údaje, všetky uvedené údaje predstavujú odhady výrobcu založené na najlepších dostupných informáciách, vedomí a svedomí v čase ich zverejnenia. Kým nebudú k dispozícii oficiálne potvrdené údaje, nebudú sa prijímať objednávky zákazníkov.

10.Zmeny/odchýlky.

Obrázky, popisy a ceny koncepčného vozidla I-PACE uvádzané v rámci reklamnej kampane sú predkladané v dobrej viere a naznačujú vzrušujúce vyhliadky sériového vozidla. Spoločnosť JLR si vyhradzuje právo zmeniť, upraviť alebo zrušiť akýkoľvek prvok v medziobdobí (pred záväznými objednávkami zákazníkov), a to najmä, avšak nie výhradne za okolností vyplývajúcich z legislatívnych alebo regulačných zmien, vplyvu materiálov na trh, alebo výrobných či prevádzkových požiadaviek súvisiacich so sériovým vozidlom alebo jeho funkciami či komponentmi.