• Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

 • Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Podmienky odhalenia modelu F-PACE SVR a registrácia v rámci funkcie „Chcem ho“

 1. Tieto podmienky sa vzťahujú na použitie propagačného majetku pri odhalení modelu F-PACE SVR, súvisiacej dokumentácie a propagácie/reklamy zákazníkom a na registráciu zákazníka v rámci funkcie „Chcem ho“.  

 2. Výhody pre zákazníka. 
  Po registrácii v rámci funkcie „Chcem ho“ spoločnosť JLR:
  a. zadá údaje zákazníka do databázy zákazníkov „Prvý na trhu“ pre krajinu zákazníka kvôli príležitosti objednať si sériové vozidlo. Registrácia sa viaže osobne na konkrétneho zákazníka a za žiadnych okolností nie je prenosná na žiadnu inú osobu;  
  b. poskytne zákazníkovi údaje o vozidle a informácie potrebné na zadanie objednávky (ak stále prebieha registrácia „Prvý na trhu“ v čase pred formálnym spustením výroby);
  c. poskytne zákazníkovi pravidelné novinky o zverejnených špecifikáciách modelu F-PACE SVR, časový plán uvoľnenia do výroby, kontaktné údaje zvoleného/najbližšieho predajcu a podporu;
  d. poskytne zákazníkovi všetky finálne výrobné špecifikácie a voliteľné možnosti, a to buď priamo alebo prostredníctvom zvoleného/najbližšieho predajcu, hneď ako bude možné spustiť proces predaja a objednávania;  
  e. môže zrušiť registráciu v rámci funkcie „Chcem ho“ kedykoľvek pred akoukoľvek ďalšou záväznou objednávkou na nákup sériového vozidla.  

 3. Výrobné špecifikácie.  
  Sériové vozidlo sa môže zmeniť z hľadiska konečného štýlu, povrchovej úpravy a vybavenia, hoci „vzhľad a štýl“ uvádzacieho vozidla ostane zachovaný čo najvernejšie. Výrobné požiadavky môžu ovplyvniť detaily týkajúce sa panelov a osadenia/montáže. Na palubnej doske a stredovej konzole sa budú nachádzať potrebné ovládacie prvky a displeje. Zákazníci nebudú musieť predložiť záväznú objednávku na sériové vozidlo, pokým nebudú mať k dispozícii kompletnú výrobnú špecifikáciu a voliteľné možnosti.  

 4. Proces predaja, objednávky a poplatky/zálohy.  
  Propagácia pri odhalení modelu F-PACE SVR a registrácia v rámci funkcie „Chcem ho“ nepredstavujú ponuku na predaj, objednávku zákazníka na nákup ani zmluvný krok vedúci k dodaniu akéhokoľvek sériového vozidla po uvoľnení do výroby.  

 5. Predajca môže požadovať poplatky/zálohy za registráciu v súlade so svojimi marketingovými a predajnými postupmi.  

 6. Akékoľvek takého rezervácie, objednávky a súvisiace zmluvné záväzky a záväzky týkajúce sa dodania budú existovať medzi zákazníkom a predávajúcim predajcom podľa predajných zmluvných podmienok predajcu. 

 7. Parametre/technické údaje.  
  Pokým nebudú dostupné homologované a certifikované výrobné hodnoty, všetky hodnoty sú odhady výrobcu podľa najlepšieho vedomia a svedomia v čase zverejnenia. Objednávky zákazníkov sa neprijmú, pokým nebudú dostupné oficiálne certifikované údaje.  

 8. Zmeny/úpravy.  
  Odhalenie, fotografie, opisy a ceny modelu F-PACE SVR sa prezentujú v dobrej viere, s cieľom naznačiť vzrušujúce vyhliadky na sériové vozidlo. Spoločnosť JLR si vyhradzuje právo predbežne zmeniť, upraviť alebo zrušiť akýkoľvek prvok (pred akýmikoľvek záväznými objednávkami zákazníkov), predovšetkým, ale nielen, s ohľadom na okolnosti vyplývajúce z legislatívnych alebo regulačných zmien, súvisiace vplyvy trhu s materiálmi či výrobné a servisné požiadavky týkajúce sa sériového vozidla alebo jeho funkcií a súčastí.

 9. Zásady ochrany osobných údajov.
  Spoločnosť Jaguar Land Rover Limited rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej webové stránky. Akékoľvek informácie zozbierané o vašej osobe sa použijú na poskytovanie akýchkoľvek služieb, ktoré by ste mohli požadovať, na informovanie o nových produktoch a službách a tiež na zvýšenie kvality služieb. S vašimi údajmi budeme narábať v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie a danej krajiny. Vaše informácie neposkytneme nikomu mimo spoločnosti Jaguar Land Rover, jej pridružených alebo prepojených spoločností a ich predajcov, agentúr a majiteľov licencií akýchkoľvek týchto spoločností, a akýchkoľvek iných spoločností, v spolupráci s ktorými vám Jaguar Land Rover priamo alebo nepriamo poskytuje služby. Ďalšie informácie o spôsobe narábania s osobnými informáciami nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.