TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELU F-TYPE

F-TYPE COUPÉ
P300 RWD AUTOMATIC
F-TYPE COUPÉ

F-TYPE COUPÉ

P300 RWD AUTOMATIC

VÝKON
SPOTREBA PALIVA
POHONNÁ JEDNOTKA
HMOTNOSTI
ROZMERY
VÝŠKA OD SEDADLA PO STROP
MIESTO PRE NOHY
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
SVETLÁ VÝŠKA
PRIEMER KRUŽNICE OTÁČANIA

VYBERTE SI SVOJ F‑TYPE

Pri výbere medzi kupé a kabrioletom neexistuje nesprávna odpoveď.

(1)Údaje motorov neboli v roku 2019 opätovne certifikované. Zobrazené údaje sú v súlade s certifikáciou z roku 2017 podľa NEDC.

Uvedené hodnoty sú vypočítané podľa metodiky NEDC2 na základe oficiálnych testov výrobcu uskutočnených podľa normy WLTP v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke sa môžu líšiť. Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva sa môžu meniť v závislosti od namontovaných kolies a voliteľných doplnkov. Hodnoty NEDC2 sú vypočítané pomocou vládneho vzorca z údajov WLTP ekvivalentných s údajmi, ktoré by sa získali podľa starej metodiky testovania NEDC. V takom prípade je možné uplatniť správny daňový režim.

Zobrazte hodnoty WLTP

WLTP je nový oficiálny skúšobný postup EÚ používaný na výpočet štandardizovaných hodnôt spotreby paliva a emisií CO2 osobných vozidiel. Meria spotrebu paliva a energie, dojazd a produkciu emisií. Je navrhnutý tak, aby poskytoval hodnoty bližšie reálnym podmienkam denného používania vozidla. Testuje vozidlá s voliteľnou výbavou prostredníctvom náročnejšieho testovacieho postupu a náročnejšieho charakteru jazdy. Hodnoty TEL (Test Energy Low) a TEH (Test Energy High) sú uvedené ako rozsah v rámci testovacích opatrení WLTP. Hodnota TEL označuje najnižšie/najúspornejšie údaje (s najmenšou výbavou). Hodnota TEH označuje najvyššie/najmenej úsporné údaje (s najvyššou výbavou). Legislatíva WLTP nariaďuje, že v prípade rozdielu 5 g CO2 medzi TEL a TEH sa udáva iba TEH.

1 584 na 20" diskoch kolies.

1 628 na 20" diskoch kolies.

Suchý: Meria sa pomocou pevných blokov v súlade s normou VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

Mokrý: Meria sa simuláciou vyplnenia batožinového priestoru kvapalinou.