TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELU F-TYPE

VYBERTE SI SVOJ F‑TYPE

Pri výbere medzi kupé a kabrioletom neexistuje nesprávna odpoveď.

(1)Údaje motorov neboli v roku 2019 opätovne certifikované. Zobrazené údaje sú v súlade s certifikáciou z roku 2017 podľa NEDC.

Uvedené hodnoty sú vypočítané podľa metodiky NEDC2 na základe oficiálnych testov výrobcu uskutočnených podľa normy WLTP v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke sa môžu líšiť. Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva sa môžu meniť v závislosti od namontovaných kolies a voliteľných doplnkov. Hodnoty NEDC2 sú vypočítané pomocou vládneho vzorca z údajov WLTP ekvivalentných s údajmi, ktoré by sa získali podľa starej metodiky testovania NEDC. V takom prípade je možné uplatniť správny daňový režim.

Zobrazte hodnoty WLTP

WLTP je nový oficiálny skúšobný postup EÚ používaný na výpočet štandardizovaných hodnôt spotreby paliva a emisií CO2 osobných vozidiel. Meria spotrebu paliva a energie, dojazd a produkciu emisií. Je navrhnutý tak, aby poskytoval hodnoty bližšie reálnym podmienkam denného používania vozidla. Testuje vozidlá s voliteľnou výbavou prostredníctvom náročnejšieho testovacieho postupu a náročnejšieho charakteru jazdy. Hodnoty TEL (Test Energy Low) a TEH (Test Energy High) sú uvedené ako rozsah v rámci testovacích opatrení WLTP. Hodnota TEL označuje najnižšie/najúspornejšie údaje (s najmenšou výbavou). Hodnota TEH označuje najvyššie/najmenej úsporné údaje (s najvyššou výbavou). Legislatíva WLTP nariaďuje, že v prípade rozdielu 5 g CO2 medzi TEL a TEH sa udáva iba TEH.

1 584 na 20" diskoch kolies.

1 628 na 20" diskoch kolies.

Suchý: Meria sa pomocou pevných blokov v súlade s normou VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

Mokrý: Meria sa simuláciou vyplnenia batožinového priestoru kvapalinou.