STIMULY VZŤAHUJÚCE SA NA ELEKTROMOBILY

I‑PACE - ako vozidlo na čisto elektrický pohon s nulovými výfukovými emisiami - otvára cestu k celému radu výhod.

VLASTNÍCTVO MODELU I‑PACE

V modeli I‑PACE sa snúbi elektrický výkon s dizajnom, ktorý ostáva verný charakteru Jaguar. S týmto modelom získate aj starostlivosť, servis a podporu, ktoré sú neodmysliteľne spojené s vlastníctvom vozidla Jaguar. Ako elektromobil s nulovými výfukovými emisiami vám Jaguar I‑PACE ponúka ďalšie výhody vrátane prístupu k rôznym stimulom a výhodám, ktoré poskytuje vláda, miestne úrady a spoločnosti podporujúce prechod na elektrické vozidlá.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL
PRÍSPEVOK NA NÁKUP ELEKTROMOBILU

Vlády niektorých štátov ponúkajú priame finančné stimuly alebo majiteľom elektromobilov umožnia, že nemusia znášať náklady spojené s daňou z nákupu, ako je napríklad DPH alebo daň z tovaru a služieb, ktoré sa účtujú pri vozidlách s benzínovým a naftovým motorom. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

ÚĽAVA NA SPOTREBNÝCH DANIACH A POPLATKOCH SPOJENÝCH S REGISTRÁCIOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Spotrebné dane sú pri nákupe elektromobilov vo všeobecnosti nižšie a v niektorých krajinách môžu byť dokonca odpustené. V krajinách, kde sa tabuľky s evidenčným číslom nekupujú spolu s vozidlom, ale osobitne, alebo sa získavajú prostredníctvom lotérie, môžu majitelia elektromobilov požívať výhody znížených nákladov prípadne sa úplne vyhnúť registrácii vozidla na základe lotérie. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

PRÍSPEVOK NA NÁKUP NABÍJACIEHO ZARIADENIA

V niektorých krajinách možno nástenné nabíjacie boxy získať za znížené ceny. Ponuka stimulov sa môže vzťahovať aj na inštaláciu verejných nabíjacích zariadení v spoločne používaných obytných budovách a pracoviskách. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

ZNÍŽENIE ZDAŇOVANIA FIREMNÝCH VOZIDIEL

V porovnaní s identickými vozidlami s benzínovým alebo naftovým motorom môžu byť elektromobily zvýhodnené výrazne nižšími daňovými sadzbami v rámci režimov zdaňovania firemných vozidiel. Okrem toho môžu pre vášho zamestnávateľa priniesť prospech v rámci účtovníctva, čo sa týka odpisovania majetku. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

BEZPLATNÉ NABÍJANIE ELEKTROMOBILOV

Bezplatné nabíjacie zariadenia môžu byť k dispozícii pri parkovaní v nákupných centrách, hoteloch a iných miestach. Toto sa označuje ako bezplatné nabíjanie v rámci programu Destination Charging. Na iných miestach môžu ponúkať znížené poplatky za nabíjanie, ktorých výška sa odvíja od času stráveného na danom mieste. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

ODPUSTENIE MÝTNYCH POPLATKOV A POPLATKOV ZA POUŹÍVANIE CIEST

V krajinách, kde sa vyberajú poplatky za používanie ciest, bývajú elektromobily od týchto poplatkov zvyčajne oslobodené. A samozrejme sa na nich nevzťahuje žiadna povinnosť platiť poplatky za emisie, ktoré sú zavedené pre vozidlá s benzínovým alebo naftovým motorom z dôvodu zhoršovania kvality ovzdušia. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

VYMOŽENOSTI A SLOBODA PRÍSTUPU

V niektorých mestách je elektromobilom aj bez prevážaných pasažierov dovolené využívať jazdné pruhy pre vozidlá s vysokou obsadenosťou ako aj autobusové jazdné pruhy. Môžete tiež parkovať na miestach, kde to nie je umožnené vozidlám s benzínovým alebo naftovým motorom, alebo parkovať za nižšie náklady. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestneho maloobchodného predajcu Jaguar alebo si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

Stimuly sa líšia v závislosti od krajiny alebo dokonca mesta a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Bližšie informácie získate u miestneho maloobchodného predajcu Jaguar, prípadne si prečítajte lokálne webové stránky Jaguar.

POPREDAJNÁ STAROSTLIVOSŤ

Máme za sebou takmer storočie skúseností s výrobou vozidiel a popredajnou starostlivosťou, vďaka čomu je vlastníctvo vozidla Jaguar neodmysliteľne spojené s pocitom istoty. Na akumulátor modelu I PACE sa vzťahuje komplexná 8-ročná záruka*. Okrem toho budete mať vždy k dispozícii plnú podporu našej etablovanej siete maloobchodných predajcov Jaguar a vysoko kvalifikovaných technikov, ktorí dokonale poznajú váš Jaguar do najmenších detailov.

*Záruka na model I PACE je limitovaná časovo (platí do uplynutia 8 rokov) alebo počtom najazdených kilometrov (160 000 km) (podľa toho, čo nastane skôr), a je vyplatiteľná, ak technický stav akumulátor zaostáva a klesne oproti špičkovému stavu pod úroveň 70 percent.

VYHĽADAŤ PREDAJCU

Nájdite si vlastnú elektrizujúcu kombináciu výkonu, technológií a štýlu v podaní značky Jaguar.

ZOSTAVTE SI SVOJ MODEL
POROVNAJTE NAŠE VOZIDLÁ
Pridajte až tri modely na porovnanie
ZAREZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU
Požiadajte najbližšieho predajcu o testovaciu jazdu na ceste
STIAHNITE SI KATALÓGY A CENNÍKY
Zistite viac o vozidlách Jaguar
VYHĽADAŤ PREDAJCU
Vyhľadajte predajcu Jaguar v blízkosti