JAGUAR CARE
POCIT BEZPEČIA A ISTOTY

Jaguar Care je zákaznícky program učený pre majiteľov nových modelov Jaguar. Počas troch rokov ponúka záruku výrobcu na vozidlo a bezplatné pravidelné servisné prehliadky do 100.000 najazdených kilometrov.

SERVIS 3 ROKY
Počas troch rokov od prvej registrácie vozidla Vám bez akýchkoľvek dodatočných nákladov zabezpečíme pravidelné servisné prehliadky do 100.000 najazdených kilometrov u našich autorizovaných predajcov*.

* Ponuka neobsahuje opravy alebo výmenu dielcov v prípade ich opotrebenia alebo poškodenia nad rámec normálnych pravidelných servisných prehliadok odporúčaných výrobcom.
ZÁRUKA 3 ROKY
Záruka výrobcu počas 3 rokov umožní jazdu s pocitom dokonalej istoty.
ZÁRUKA PRI CESTOVANÍ

Jaguar Care obsahuje aj 24/7 asistenčnú službu určenú majiteľom vozidiel Jaguar. Tento komplexný asistenčný program je zárukou pomoci v núdzových situáciách, ktoré môžu vodiča stretnúť, od straty mobility v dôsledku poruchy alebo nehody až po menšie nepríjemnosti, ako napríklad defekt. V prípade potreby volajte +421 2 321 01 078.

BOOK A SERVICE