SECURE TRACKER FAQS
GENERAL
Q: ČO JE TO SYSTÉM ZABEZPEČENIA VOZIDLA (SECURE TRACKER) A AKO PRACUJE?

A: Secure Tracker značky Jaguar Land Rover ponúka sledovanie ukradnutých vozidiel kategórie Thatcham 6. Tento systém používa sledovaciu technológiu, aby vás upozornil, keď je s vaším vozidlom manipulované, alebo sa s ním neoprávnene hýbe. Vaše vozidlo upozorní sledovacie stredisko Jaguar InControl, ktoré vás bude kontaktovať, aby si overilo, či vaše vozidlo bolo alebo nebolo ukradnuté.

Q: POMÔŽE MI SYSTÉM SECURE TRACKER ZNÍŽIŤ PLATBU ZA POISTKU?

A: Secure Tracker je v súlade s kategóriou Thatcham 6. Ak máte aktivovaný tento systém, môže vás to oprávňovať k získaniu zľavy na poistnej platbe.

Q: ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE MÁM SYSTÉM SECURE TRACKER A MOJE VOZIDLO JE UKRADNUTÉ?

A: V prípade, že s vašim vozidlom bolo neoprávnene manipulované, sledovacie centrum Jaguar InControl vás okamžite upozorní a bude spolupracovať s políciou na určení presnej polohy vášho vozidla.
 
Ak ste presvedčený, že vaše vozidlo bolo ukradnuté, zavolajte sledovacie stredisko Jaguar InControl priamo z vašej aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne, alebo cez telefónne číslo, ktoré môžete nájsť v sekcii pre vlastníkov systému InControl na stránke www.jaguar.com

Q: ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE MÁM SYSTÉM SECURE TRACKER A MOJE VOZIDLO JE ODŤAHOVANÉ?

A: Ak viete o tom, že vaše vozidlo má byť prepravované (napr. odťahované alebo prevážané na vlaku alebo trajekte) a ak máte platné predplatné systému zabezpečenia Secure Tracker, zaistite aby bola spustená funkcia režimu prevozu (Transport Mode). Po aktivácii bude režim prevozu aktívny iba po dobu 10 hodín a automaticky sa po tejto dobe skončí. Ak má byť vaše vozidlo transportované dlhšie než 10 hodín, zaistite aby bol režim prevozu znovu aktivovaný. V prípade, že neaktivujete režim prevozu a vaše vozidlo je transportované, dostanete sledovacie stredisko Jaguar InControl vám oznámi, že vaše vozidlo bolo ukradnuté.

Q: MÔŽEM OZNÁMIŤ KRÁDEŽ MÔJHO VOZIDLA KEĎ SOM ZA HRANICAMI V EURÓPE?

A: Ak je vaše vozidlo ukradnuté pri ceste v niektorej z nižšie uvedených krajín, mali by ste kontaktovať sledovacie stredisko InControl. Postup je rovnaký ako keby ste boli v svojej domovskej krajine.
 
Systém zabezpečenia vozidla (Secure Tracker) je k dispozícii v krajine, kde ste zaplatili za služby systému InControl Services ako aj v nasledujúcich krajinách: Andora, Rakúsko, Belgicko, Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Turecko, Veľká Británia a Vatikán.

Q: ČO TO JE REŽIM PREVOZU? (TRANSPORT MODE)

A: Režim prevozu súvisí so systémom zabezpečenia vozidla a umožňuje vám naložiť vaše vozidlo na ťahač, vlak alebo odtiahnuť bez toho, aby bol spustený alarm o ukradnutí vozidla. Režim prevozu sa môže aktivovať z aplikácie na smartfóne alebo na webovej stránke My Jaguar InControl.
 
Keď je tento režim zapnutý, vozidlo po dobu 10 hodín nevyšle automatické oznámenie o krádeži keď sa pohybuje bez zapnutého motora. Všetky ostatné automatické alarmy o krádeži, ako napríklad odpojenie batérie, rozbitie okna, atď. zostávajú aktívne.
 
V prípade že máte systém zabezpečenia vozidla, zobrazí sa režim prevozu na aplikácii na smartfóne alebo na webovej stránke My Jaguar InControl.

Q: ČO JE TO REŽIM SERVISU (SERVICE MODE)?

A: Režim servisu súvisí so systémom zabezpečenia vozidla a musí byť zapnutý, keď sa vaše vozidlo dáva do servisu, aby sa zabránilo vygenerovaniu hlásenia o krádeži vozidla. Režim servisu sa aktivuje z aplikácie na smartfóne alebo z webovej stránky My Jaguar InControl. Keď je tento režim zapnutý, vozidlo nebude po dobu 10 hodín automaticky odosielať hlásenie o krádeži keď zistí udalosť indikujúcu krádež, ako napríklad pohyb vozidla s vypnutým motorom, odpojenie batérie, spustenie zvukového alarmu a pod. V prípade že máte systém zabezpečenia vozidla, zobrazí sa režim servisu iba na aplikácii na smartfóne alebo na webovej stránke My Jaguar InControl.

Nenašli ste potrebné informácie?

NÁVRAT KU SECURE TRACKER
KONTAKTUJTE NÁS
STIAHNITE SI KATALÓGY A CENNÍKY
Zistite viac o vozidlách Jaguar
KONTAKTUJTE NÁS
S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami.
VYHĽADAŤ PREDAJCU
Vyhľadajte predajcu Jaguar v blízkosti
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Prístup k zmluvným podmienkam pre aplikáciu Jaguar InControl a dokumentom na ochranu osobných údajov.

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.