• Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

 • Jaguar F-PACE

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.

 • Jaguar E-PACE

  E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.

 • Jaguar F-TYPE

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.

 • Jaguar XE

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF

  Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.

Kvapalina AdBlue

DIESELOVÉ MOTORY EURO 6 A SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na tomto mieste opisujeme vplyv európskej emisnej normy Euro 6 na naše vozidlá, vodičov a životné prostredie.

DEF

ČO JE TO KVAPALINA ADBLUE?

Kvapalina AdBlue®, známa tiež pod názvami DEF, AUS 32 a ARLA 32, je netoxická a nehorľavá kvapalina bez farby a zápachu. Vo vašom vozidle sa nachádza v oddelenej nádržke a pri vstrekovaní do výfukového systému čistí výfukové plyny. Emisie oxidov dusíka (NOx) rozkladá na neškodnú vodnú paru a dusík vo forme plynu.

Prehrať video
DEF

AKO SA DOZVIEM, ŽE MI DOCHÁDZA KVAPALINA ADBLUE?

Pri nízkej hladine kvapaliny AdBlue zobrazí displej hlásení postupne rôzne správy- 

1. Prvá správa oznamuje dosiahnutie hladiny kvapaliny AdBlue, pri ktorej sa už odporúča doplnenie. 

2. Druhá správa sa zobrazí spolu so ŽLTOHNEDOU výstražnou kontrolkou a žiada o doplnenie kvapaliny. 

3. Pri tretej správe sa spustí odpočítavanie prejdenej vzdialenosti do vyprázdnenia nádržky kvapaliny AdBlue. Po jej vyprázdnení už vozidlo nenaštartuje. 

4. Posledná správa sa zobrazí pri nulovej zostávajucej vzdialenosti súčasne s ČERVENOU výstražnou kontrolkou a oznamuje, že vozidlo nie je možné naštartovať, kým sa nedoplní kvapalina AdBlue.

Zobraziť digitálnu príručku

POZNÁMKA: Keď kvapalina AdBlue dosiahne nízku hladinu, na displeji hlásení sa zobrazí príslušná správa. Kvapalinu AdBlue nechajte čo najskôr doplniť. Úplné naplnenie kvapaliny AdBlue si môžete objednať u svojho autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. V prípade potreby môžete kvapalinu AdBlue doliať pomocou dopĺňacích fliaš dostupných u autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. Priemerná spotreba kvapaliny AdBlue je 1 liter na 800 km. Spotreba sa však výrazne líši v závislosti od spôsobu jazdy, počasia a premávky.

DEF

ÚDRŽBA SYSTÉMU ADBLUE

Vo vašom vozidle Jaguar vždy udržiavajte dostatočné množstvo kvapaliny AdBlue, pretože európska legislatíva vyžaduje, aby vozidlo bez kvapaliny AdBlue zablokovalo spustenie motora. Displej hlásení vo vašom vozidle vás vopred upozorní na nízku hladinu kvapaliny AdBlue a pri upozornení budete mať dostatok času na objednanie doplnenia kvapaliny. Autorizovaný predajca/servis Jaguar vám taktiež kvapalinu AdBlue doplní v rámci pravidelnej servisnej prehliadky. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke vozidla.

Zobraziť digitálnu príručku

ČASTÉ OTÁZKY

Všeobecné

AKO ČASTO JE POTREBNÉ DOPĹŇAŤ KVAPALINU ADBLUE?

Spotreba kvapaliny AdBlue sa môže výrazne líšiť. Priemerná spotreba je 1 liter na 800 km, ale v závislosti od spôsobu jazdy, počasia a premávky sa môže až zdvojnásobiť.

ČO SA STANE, AK MI KVAPALINA ADBLUE DÔJDE?

Ak vám dôjde kvapalina AdBlue, vaše vozidlo Jaguar po vypnutí motora už nenaštartujte. Toto správanie je predpísané európskou emisnou normou Euro 6. Aby vozidlo umožnilo spustenie motora, je potrebné doplniť aspoň 3,6 l kvapaliny AdBlue.

AKO SA KVAPALINA ADBLUE SKLADUJE?

Kvapalinu AdBlue vždy skladujte v pôvodnom obale a dodržiavajte všetky pokyny výrobcu týkajúce sa skladovania a manipulácie uvedené na fľaši. Nikdy ju nenechávajte vo vozidle.
Údržba

AKO ZISTÍM HLADINU KVAPALINY ADBLUE?

Zostávajúcu vzdialenosť do ďalšieho doplnenia kvapaliny AdBlue si môžete kedykoľvek zobraziť na displeji hlásení na palubnej doske.* Postupujte nasledovne:  1. Zapnite zapaľovanie, ale nespúšťajte motor. (Skontrolujte, či sa vo vozidle nachádza platný diaľkový ovládač Smart Key, nestláčajte brzdový pedál. Podržte tlačidlo na spustenie a vypnutie motora START/STOP, až kým sa nerozsvietia výstražné kontrolky na prístrojom paneli.)  2. Stlačením tlačidla OK na volante zobrazte hlavné menu (Main Menu). V niektorých vozidlách je potrebné opakovane stláčať tlačidlo OK, až kým sa nezobrazí menu Driver Assistance (asistenti vozidla).  3. Pomocou tlačidla šípky nadol na volante prechádzajte položkami a označte voľbu Vehicle Info (informácie o vozidle).  4. Stlačením tlačidla OK položku potvrďte.  5. Prechádzajte položkami a zvýraznite voľbu Diesel Exhaust Fluid (kvapalina AdBlue). Na niektorých vozidlách sa táto položka nazýva Next Service (ďalšia servisná prehliadka).  6. Stlačením tlačidla OK položku potvrďte. Zobrazí sa zostávajúca vzdialenosť podľa hladiny kvapaliny AdBlue.  * Niektoré vozidlá tieto informácie nezobrazujú. Obráťte sa na autorizovaného predajcu/servis Jaguar.

MÔŽEM SI DOPLNIŤ KVAPALINU ADBLUE SÁM/SAMA?

Áno, u autorizovaného predajcu/v servise Jaguar si môžete zakúpiť dopĺňacie fľaše AdBlue s objemom 1,89 l a pomocou nich kvapalinu doplniť. Tieto fľaše sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa jednoducho používali a nedochádzalo pri tom k vytečeniu kvapaliny. Dopĺňanie kvapaliny AdBlue z iného typu nádob neodporúčame.  Do nádržky na kvapalinu AdBlue nedopĺňajte žiadne iné kvapaliny ani kvapaliny typu AdBlue, ktoré nespĺňajú štandard ISO22241-1 alebo DIN 70070. Obmedzíte tým správne fungovanie vášho vozidla.  Ak kvapalinu AdBlue omylom doplníte do palivovej nádrže vozidla, NESPÚŠŤAJTE motor a okamžite sa obráťte na autorizovaného predajcu/servis Jaguar.  Nikdy nepoužívajte stojany s kvapalinou AdBlue na čerpacích staniciach určené pre nákladné vozidlá. Majú príliš vysoký prietok a nádržku vášho vozidla na kvapalinu AdBlue poškodia.  Podrobnejšie informácie o dopĺňaní kvapaliny AdBlue nájdete v používateľskej príručke k vášmu vozidlu.
Bezpečnosť

JE KVAPALINA ADBLUE NEBEZPEČNÁ?

Kvapalina AdBlue nie je nebezpečnou látkou. Ak však príde do styku s niektorou časťou ľudského tela alebo dôjde k jej požitiu, riaďte sa pokynmi na obale a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa kvapalina AdBlue dostane do kontaktu s lakom vášho vozidla Jaguar, jednoducho ju zotrite a oblasť umyte pomocou vody so saponátom. Kvapalina AdBlue však môže poškodiť čalúnenie vozidla alebo odev – v prípade rozliatia ju okamžite odstráňte pomocou studenej vody a navlhčenej handričky.

ČO JE TO EURO 6?

Norma Euro 6 je súčasťou európskej legislatívy zameranej na zníženie ekologického dopadu motorových vozidiel na životné prostredie pomocou obmedzenia výfukových emisií. Táto legislatíva stanovuje limity emisií oxidov dusíka (NOx) a uhľovodíkov vypúšťaných cestnými vozidlami na kilometer prejdenej vzdialenosti.

V rámci novej legislatívy Euro 6 podliehajú benzínové a dieselové motory rôznym obmedzeniam. Vozidlá s dieselovými motormi majú povolené emisie NOx znížené na úroveň 80 mg/km (zo 180 mg/km), povolené emisie uhľovodíkov boli znížené na 170 mg/km (z 230 mg/km). Vozidlá s benzínovými motormi majú naďalej povolené emisie NOx na úrovni 60 mg/km, povolené emisie uhľovodíkov zostávajú na úrovni 100 mg/km.

Spoločnosť Jaguar musí tieto nové normy, rovnako ako ostatní výrobcovia, splniť do nasledujúcich termínov:

- Od 1.1.2015 musia všetky vozidlá uvedené na trh dodržiavať emisnú normu Euro 6. Zahŕňa to všetky nové modely na trhu, napríklad: Jaguar XE  - Vozidlá už v predaji musia dodržiavať emisnú normu Euro 6 od 1.9.2015 s nasledujúcou výnimkou:
Jednotlivé vozidlá, ktoré už sú v predaji, boli zostrojené a expedované výrobcom pred 1.6.2015 sa môžu naďalej predávať až do 1.9.2016. Výrobca však musí v takýchto prípadoch požiadať o výnimku.

DEF

ČO JE TO SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA (SCR)?

Technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) sa od modelového roku 2016 nachádza vo všetkých vozidlách Jaguar s dieselovými motormi. Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx) z výfukového systému až o 90 % a tým zabezpečuje, aby vozidlá Jaguar spĺňali emisné normy Euro 6. Technológia SCR si okrem novej generácie katalyzátorov vyžaduje aj použitie kvapaliny AdBlue.

Zobraziť digitálnu príručku

POZNÁMKA: Keď kvapalina AdBlue dosiahne nízku hladinu, na displeji hlásení sa zobrazí príslušná správa. Kvapalinu AdBlue nechajte čo najskôr doplniť. Úplné naplnenie kvapaliny AdBlue si môžete objednať u svojho autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. V prípade potreby môžete kvapalinu AdBlue doliať pomocou dopĺňacích fliaš dostupných u autorizovaného predajcu/v servise Jaguar. Priemerná spotreba kvapaliny AdBlue je 1 liter na 800 km. Spotreba sa však výrazne líši v závislosti od spôsobu jazdy, počasia a premávky.

Podrobnejšie informácie o kvapaline AdBlue získate u autorizovaného predajcu Jaguar a v používateľskej príručke k vášmu vozidlu. AdBlue® je registrovaná ochranná známka asociácie Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Nenašli ste potrebné informácie?
Kontaktujte nás