Logo jaguar mobile
 • Jaguar XE už od 38.078 EUR

  XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.

 • Jaguar XF UŽ OD 41.878 EUR

  Jednoznačne Jaguar. Priebojný dizajn nového modelu XF vynikne z davu. Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.

 • Jaguar XJ už od 84.089 EUR

  Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu. Z hľadiska cestujúceho je kabína postavená tak, aby sa mohol vystrieť a relaxovať.

 • Jaguar E-PACE už od 35.304 EUR

  Nový model E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.

 • Jaguar F-PACE už od 43.924 EUR

  F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva. V jadre modelu F-PACE sídli pokročilá technológia a vozidlo vás udrží v bezpečí, v spojení s vonkajším svetom a neustále vás bude zabávať.

 • Jaguar F-TYPE už od 65.535 EUR

  Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie. Nestačí ho len nazvať F-TYPE, musíme z neho urobiť F-TYPE.

 • Jaguar I-PACE

  Predstavenie konceptu I-PACE je ukážkou prvého plne elektrického vozidla značky Jaguar. Koncept I-PACE, neprekonateľné vysokovýkonné SUV s elektrickým pohonom, bude v predaji v druhej polovici roka 2018.

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pre systém InControl Touch Pro

Platné od 21. novembra 2016

V týchto Zmluvných podmienkach označenie „my“ znamená spoločnosť Jaguar (obchodný názov spoločnosti Jaguar Land Rover Limited (číslo spoločnosti 1672070) so sídlom na adrese Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF).

1. Informácie o týchto Zmluvných podmienkach

Nasledujúce Zmluvné podmienky („Podmienky“) platia pre vozidlá vybavené systémom InControl Touch Pro a zahŕňajú funkcie navigácie, médií Gracenote a webového prehliadača („Funkcie“). Upozorňujeme, že všetky tieto Funkcie nemusia byť dostupné vo vašom vozidle, pretože to závisí od výbavy vášho modelu a krajiny. Podrobnosti vám poskytne predajca Jaguar.

Funkcie navigácie a médií Gracenote sú poskytované prostredníctvom vybraných poskytovateľov tretích strán. Pre príslušné funkcie sa okrem týchto Podmienok uplatňujú aj ich zásady ochrany osobných údajov koncových spotrebiteľov (ktoré môžu byť občas aktualizované). Môžete si ich prečítať na tejto stránke:

• https://legal.here.com/terms/serviceterms/
• https://legal.here.com/privacy/policy/
• Prečítajte si príručku majiteľa vozidla, kde sú uvedené podmienky používania médií Gracenote.

Používaním Funkcií súhlasíte s týmito Podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov poskytovateľov Funkcií. Pozorne si ich prečítajte. Obzvlášť upozorňujeme na odsek 2 (Osobná SIM karta a poplatky za prenos dát), 5 (Používanie dát a ochrana súkromia) a 6 (Obmedzenie zodpovednosti) nižšie.

DÔLEŽITÉ:

• Ste zodpovední za to, aby sa všetci ostatní ľudia, ktorým povolíte používať vozidlo, oboznámili s týmito Podmienkami a za to, že Funkcie budú používať v súlade s týmito Podmienkami.

• Tieto Podmienky sa vzťahujú aj na vás, ak používate vozidlo s Funkciami, ktoré je súčasťou „flotily“, a to aj vtedy, keď ste si osobne nekupovali alebo neprenajali vozidlo ani si nepredplatili Funkcie. Flotila je skupina vozidiel, ktoré udržiava, vlastní alebo prenajíma spoločnosť alebo iná organizácia, nie osoba ani rodina. Môže ísť napríklad o vozidlo poskytnuté z požičovne, vozidlo vášho zamestnávateľa alebo vozidlo, ktoré vám poskytneme My alebo náš autorizovaný predajca ako dočasné náhradné vozidlo.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, obráťte sa na predajcu Jaguar.

Informácie o Zmluvných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov týkajúcich sa funkcií a služieb „Live“ nájdete v našich Zmluvných podmienkach a zásadách ochrany súkromia platných pre systém InControl, ktoré si môžete prečítať tu: http://www.jaguar.co.uk/incontrol/incontrol-support/index.html

2. Osobná SIM karta a poplatky za prenos dát)

2.1
Na používanie určitých funkcií (napríklad webový prehliadač) budete potrebovať SIM kartu (Osobná SIM karta) a dátový paušál. Osobná SIM karta vo vozidle musí byť plne funkčná. Ak je Osobná SIM karta poškodená, odstránená alebo nesprávne vložená, príslušné Funkcie nebudú fungovať. V závislosti od výbavy vášho modelu a krajiny sa Osobná SIM karta dodáva spolu s vozidlom alebo si ju môžete zakúpiť sami.

2.2
Ak bola Osobná SIM karta pôvodne dodaná s vozidlom a rozhodnete sa ju nahradiť inou SIM kartou, budete zodpovední za všetky poplatky súvisiace s používaním funkcií.

2.3
Ste zodpovední za všetky poplatky účtované poskytovateľom siete za dátový paušál súvisiace s vašou Osobnou SIM kartou a za používanie Funkcií (po prípadnom ľubovoľnom počiatočnom bezplatnom skúšobnom období alebo dátovom paušále). Súčasťou sú aj poplatky poskytovateľa za medzinárodný dátový roaming. Nastavenia pripojenia a navigácie vo vozidle umožňujú zapnúť alebo vypnúť dátové pripojenie pre Funkcie - ak sa chcete vyhnúť poplatkom za roamingové dátové poplatky, skontrolujte tieto nastavenia.

2.4
Ak už nie ste vlastníkom vozidla alebo ho nepoužívate, mali by ste vybrať svoju Osobnú SIM kartu. V opačnom prípade budete naďalej zodpovední za poplatky za prenos dát (ak sa uplatňujú) za používanie Funkcií vo vozidle.

2.5
Prostredníctvom nastavení pripojenia vo vozidle alebo vybraním Osobnej SIM karty môžete kedykoľvek zakázať dátové pripojenie pre Funkcie.

2.6
Tieto Podmienky platia pre akýkoľvek prístup a používanie Funkcií, či už prostredníctvom Osobnej SIM karty alebo po pripojení cez Wi-Fi hotspot.

3. Navigačný účet a predplatné InControl


3.1
Ak chcete používať určité Funkcie navigácie, musíte najprv (a) nastaviť navigačný účet InControl vo vozidle alebo prostredníctvom webovej stránky InControl Route Planner na adrese www.Jaguar.com/navigation/ a (b) aktuálne predplatné (predplatné je vaše právo na prístup a používanie online Funkcie na určité časové obdobie).

3.2
Pri prvotnom zakúpení vozidla alebo výbavy je súčasťou počiatočné predplatné. Ak chcete pokračovať v používaní príslušných navigačných funkcií aj po počiatočnom období predplatného, budete musieť obnoviť predplatné a zaplatiť príslušné poplatky za obnovenie. Bližšie informácie o počiatočnom predplatnom a o spôsobe jeho obnovenia získate od predajcu Jaguar.

3.3
Ak už nevlastníte alebo nepoužívate vozidlo (napríklad ak ho predáte, po ukončení lízingu alebo ak sa vozidlo stratí, prípadne pri jeho odcudzení) ste zodpovední za zrušenie vášho navigačného účtu a predplatného InControl.

3.4
Ste zodpovední za presnosť a aktuálnosť informácií o navigačnom účte InControl a zachovanie bezpečnosti a dôvernosti prihlasovacích údajov. Pokiaľ nenesieme vinu, nebudeme zodpovední za žiaden neoprávnený prístup a použitie vášho navigačného účtu InControl alebo Funkcií.

3.5
Po uplynutí platnosti vášho predplatného môžeme odstrániť všetky záznamy a údaje o vás, ktoré vlastníme alebo máme pod kontrolou, a to bez zodpovednosti voči vám.


4. Používanie Funkcií


4.1
Funkcie sprístupňujeme iba pre súkromné domáce použitie alebo pre interné použitie vo vašej spoločnosti spolu s vozidlom. Funkcie sa smú používať iba na určený účel, nie na ďalší predaj. Nesmiete používať Funkcie a nesmiete dovoliť, aby niekto iný používal Funkcie iným spôsobom, ktorý:

(a) je nezákonný, zakázaný alebo obmedzený v akejkoľvek krajine, v ktorej zamýšľate používať alebo používate Funkcie (napríklad ak nie je povolené používať informácie o polohe rýchlostných radarov);
(b) nie je bezpečný alebo ktorý ohrozuje vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich alebo akejkoľvek inej osoby;
(c) poškodzuje vozidlo, akékoľvek údaje, softvér, zariadenie, počítačové systémy alebo siete;
(d) sme nepovolili alebo porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva (vrátane práv poskytovateľov Funkcií tretích strán).

4.2
Okrem podmienok uvedených v odseku 4.1 nesmiete používať webový prehliadač:

(a) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol alebo poškodzuje, deaktivuje, preťažuje, oslabuje alebo ohrozuje naše systémy alebo systémy poskytovateľa siete, prípadne zasahuje iných používateľov siete; alebo
(b) na akékoľvek zdieľanie súborov typu P2P, bit torrent alebo cez sieť proxy serverov, spamovanie, odosielanie hromadných, nevyžiadaných e-mailov alebo reklamných správ, údržbu akéhokoľvek e-mailového servera alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa poskytovanie akejkoľvek služby, ktorá umožňuje prístup k verejnej IP adrese alebo internetovej adrese.

4.3
Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných pravidiel cestnej premávky a zásad slušného šoférovania v súvislosti s používaním Funkcií.

4.4
Snažíme sa zabezpečiť, aby boli Funkcie k dispozícii a fungovali správne, ale nemôžeme zaručiť, že Funkcie (alebo niektoré z ich funkcií) budú bezchybné alebo nepretržite dostupné, prípadne ich používanie povolené podľa miestnych zákonov vo všetkých krajinách. Napríklad pri používaní webového prehliadača sa niektoré webové stránky nemusia správne zobrazovať alebo fungovať prostredníctvom displeja vo vozidle.

4.5
Dostupnosť a funkčnosť niektorých aspektov Funkcií závisí od pokrytia signálom mobilnej siete a od iných faktorov, na ktoré nemáme vplyv. Napríklad sieťové pripojenie nemusí byť k dispozícii vo vzdialených alebo uzavretých priestoroch a môžu ho ovplyvňovať prekážky, ako sú kopce, vysoké budovy a tunely alebo kapacita siete. Funkcie môžu navyše podliehať príležitostnému rušeniu alebo odstávkam kvôli nevyhnutnej údržbe alebo modifikáciám, ale vždy sa pokúsime minimalizovať takéto nedostupné obdobie.

4.6
Nemôžeme zaručiť, že údaje alebo obsah Funkcie (napríklad mapy, rýchlostné radary, obmedzenia rýchlosti alebo údaje o premávke) budú presné, úplné alebo aktuálne. Údaje pre vás predstavujú praktický doplnok, avšak stále nesiete zodpovednosť za dodržiavanie dopravných predpisov vrátane dopravných značiek a rýchlostných limitov.

4.7
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k akýmkoľvek Funkciám alebo funkcionalite. Napríklad to môže byť nevyhnutné pri vykonávaní nevyhnutnej bezpečnostnej údržby systémov, ktoré zaisťujú dané Funkcie, prípadne ak to vyžaduje zákon, alebo ak už vo vašej krajine alebo zákazníkom vo všeobecnosti už neposkytujeme konkrétne Funkcie alebo funkcionalitu.

4.8
Pred prevodom vlastníctva vozidla alebo vrátením prenajatého vozidla alebo vozidla na lízing jeho primárnemu majiteľovi je vašou povinnosťou odstrániť všetky osobné informácie, prevzatý obsah a ďalšie údaje, ktoré ste uložili vo svojom vozidle, v rozsahu danom Funkciami a výbavou vozidla. Pomocou nastavení webového prehliadača môžete napríklad odstrániť obľúbené položky, históriu prehliadania a všetky súbory cookie uložené vo webovom prehliadači.

4.9
Nie sme zodpovední za webové stránky tretích strán, obsah ani údaje, ktoré sa rozhodnete prezerať na internete prostredníctvom webového prehliadača. Vykonávate tak na vlastné riziko. Tieto webové stránky môžu používať súbory cookie alebo podobné prostriedky. Odporúčame vám prečítať a oboznámiť sa so všetkými zmluvnými podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami pre súbory cookie platnými pre webové stránky tretích strán, ktoré navštevujete.

4.10
Používanie určitých Funkcií (napríklad webového prehliadača) môže byť počas jazdy zakázané.


5. Použitie dát a ochrana osobných údajov


5.1
My a/alebo naši poskytovatelia služieb používame určité informácie, ktoré ste zadali alebo ktoré sa odosielajú z vášho vozidla kvôli poskytovaniu Funkcií a v ich súvislosti:

• nastavenie účtu a informácie o predplatnom. Používa sa na to, aby ste mohli používať Funkcie, vykonávať obnovenia predplatného, dostávať relevantné informácie o Funkciách (napríklad o aktualizáciách Funkcií) a na účely služieb zákazníkom, ako napríklad riešenie problémov s Funkciami;
• údaje na účely zaznamenávania a analýzy. Patrí sem vyšetrovanie chýb systému a anonymizovaná štatistická analýza, ktorá pomôže ďalej vyvíjať Funkcie a naše produkty;
• informácie, ktoré poskytnete pri kontakte s nami. Upozorňujeme, že môžeme zaznamenávať hovory za účelom školenia a skvalitňovania procesov;
• prihlasovacie údaje na prihlásenie do vášho účtu a bezpečnosť pri používaní Funkcií a zabránenie neoprávnenému prístupu;
• údaje o polohe vozidla, ale len v rozsahu potrebnom na prevádzku Funkcií, ako je navigácia a doprava. Môžete si vybrať, či chcete povoliť alebo vypnúť údaje o polohe prostredníctvom menu nastavení Connectivity and Navigation (konektivita a navigácia) vo vozidle; a
• informácie, ktoré sú špecifické pre jednotlivé Funkcie, ktoré sú podrobne uvedené v časti o poskytovateľovi Funkcií a v zásadách ochrany osobných údajov pre koncového používateľa uvedených v odseku 1.

5.2
Kedykoľvek môžete zabrániť prenášaniu vyššie uvedených informácií z vozidla, a to vypnutím dátového pripojenia v menu nastavení Connectivity (konektivita) vo vozidle alebo vybratím osobnej SIM karty.

5.3
Informácie môžeme zdieľať s členmi našej skupiny (to znamená s našimi dcérskymi spoločnosťami, našou holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami a akoukoľvek spoločnosťou, v ktorej vlastníme najmenej 50 % podiel, akcie alebo hlasovacie práva). (Na účely tohto ustanovenia sa ako spoločnosť označuje dcérska spoločnosť inej spoločnosti, ak táto iná spoločnosť: a) je držiteľom väčšiny hlasovacích práv v danej spoločnosti, alebo b) je jej členom a má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu svojho predstavenstva alebo c) je jej členom a sama ju kontroluje, na základe dohody s ostatnými členmi, väčšiny hlasovacích práv v danej spoločnosti; je dcérskou spoločnosťou spoločnosti, ktorá je sama dcérskou spoločnosťou tejto inej spoločnosti). Môžeme tiež zdieľať informácie s tretími stranami:

(a) v prípade, že predávame alebo kupujeme akúkoľvek spoločnosť alebo majetok - v takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto spoločnosti alebo majetku;
(b) ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akékoľvek zákonné alebo regulačné povinnosti alebo požiadavky;
(c) v rozsahu, v akom je zverejnenie povolené výnimkou podľa platných zákonov týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov (vrátane, ale nie výlučne, zverejňovania na účely súdneho konania, získania právneho poradenstva alebo zriadenia, výkonu alebo obhajoby zákonných práv, prevencie alebo odhaľovania zločinu, zadržania alebo trestného stíhania páchateľov alebo zabezpečenie národnej bezpečnosti); alebo
(d) s cieľom uplatniť Podmienky alebo prešetriť skutočné alebo podozrivé porušenia.

5.4
Údaje zhromaždené vo vzťahu k Funkciám môžu byť prenesené a uložené na miesto určenia mimo európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo mimo vašej domovskej krajiny. Môžu ich spracovávať osoby pôsobiace mimo EHP alebo vašej domovskej krajiny, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich poskytovateľov služieb vrátane tých, ktorí sa zaoberajú poskytovaním Funkcií. Odoslaním osobných údajov a používaním Funkcií súhlasíte s týmto prevodom, ukladaním a spracovaním.

5.5
Urobíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili bezpečnosť vašich informácií. Od poskytovateľov našich Funkcií požadujeme to isté, avšak vzhľadom na povahu internetu a telekomunikácií nedokážeme plne zaručiť, že údaje nebudú počas prenosu prístupné ani zachytené. Pri používaní webového prehliadača postupujte opatrne a otvárajte len tie webové stránky, ktorým dôverujete.

5.6
Pokiaľ nie je uvedené inak, správca vašich osobných údajov na účely zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 je spoločnosť Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF (registračné číslo ICO: ZA020510).


6. Obmedzenie zodpovednosti


6.1
Ako spotrebiteľ máte zákonné práva vo vzťahu k službám, ktoré neboli vykonané s primeranou profesionalitou a starostlivosťou, alebo vo vzťahu k softvéru, ktorý je chybný alebo nefunguje podľa opisu. Rady týkajúce sa vašich zákonných práv môžete získať od miestneho orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou spotrebiteľa. Nič uvedené v týchto Podmienkach neovplyvňuje tieto zákonné práva.

6.2
Nič uvedené v týchto Podmienkach neobmedzuje alebo nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti, podvodu alebo podvodného skreslenia alebo akejkoľvek inej zodpovednosti, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa anglického práva.

6.3
S výnimkou ustanovení uvedených v odseku 6.2 je náš maximálny celkový záväzok voči vám v súvislosti s týmito Podmienkami a v súvislosti s Funkciami (či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane, ale nie výlučne, nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak) obmedzený na sumu rovnajúcu sa poplatkom, ktoré ste nám zaplatili za Funkcie.

6.4
Okrem prípadov uvedených v odseku 6.2 nebudeme za žiadnych okolností zodpovedať za:
(a) stratu alebo poškodenie, ktoré nebolo možné predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak by išlo o zjavný dôsledok nášho porušenia, alebo by ste na ňu vy, prípadne my pomýšľali v momente kúpy vozidla alebo balíka výbavy, ktorý obsahoval Funkcie;
(b) akékoľvek obchodné straty vyplývajúce z týchto Podmienok alebo súvisiace s Funkciami (vrátane, nie však výlučne, stratu zisku alebo výnosov, stratu podnikateľských možností, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti); alebo
(c) ľubovoľné nepriame alebo následné straty.

6.5
V týchto Podmienkach je stanovený rozsah našich záväzkov a povinností v súvislosti s poskytovaním Funkcií. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach, neexistujú žiadne podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné výrazy, výslovné alebo implikované, ktoré sú pre nás záväzné. Akákoľvek podmienka, záruka, vyhlásenie alebo iný výraz týkajúci sa poskytovania Funkcií, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo vsunuté do týchto Podmienok, či už zákonom, bežným právom alebo iným spôsobom, sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

6.6
Nebudeme niesť zodpovednosť za to, že nebudeme poskytovať Funkcie ani za akékoľvek nepriaznivé dôsledky používanie Funkcií, ktoré sú spôsobené činom alebo udalosťou, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu, vrátane a bez obmedzenia zlyhania alebo narušenia verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí alebo internetu.


7. Ukončenie alebo pozastavenie


7.1
Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prerušiť používanie Funkcií. Ak chcete zakázať dátové pripojenie, použite menu nastavení Connectivity (konektivita) vo vozidle. Ak máte účet InControl Navigation, mali by ste z vozidla odstrániť svoj profil a účet a vymazať svoj účet.

7.2
Ak porušíte tieto Podmienky, môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš účet(účty) InControl Navigation, predplatné a/alebo prístup k funkcionalite Funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.


8. Ďalšie dôležité pojmy


8.1
Občas môžeme vykonať zmeny Funkcií a/alebo týchto Podmienok v dôsledku: zmeny poskytovateľov Funkcií, ich služieb alebo ich zmluvných podmienok; regulačnej zmeny alebo úpravy práva; vylepšenia alebo úpravy Funkcií; a/alebo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a používania údajov v súvislosti s Funkciami. Vždy sa pokúsime zabezpečiť, aby žiadne zmeny nepredstavovali pre vás materiálne znevýhodnenie. V závislosti od zmeny možno nebudete môcť používať príslušné Funkcie, až kým neprevezmete aktualizácie softvéru a/alebo kým neakceptujete nové podmienky a ustanovenia, ktoré môžu platiť.

8.2
Ak vás budeme musieť kontaktovať, využijeme kontaktné údaje, ktoré ste uviedli vo svojom účte, prípadne ak nemáte žiadny účet, využijeme údaje, ktoré ste poskytli autorizovanému predajcovi Jaguar, u ktorého ste zakúpili vozidlo.

8.3
Nie sme zodpovední za žiadne iné dohody ani podmienky, ktoré sa rozhodli rešpektovať priamo s poskytovateľmi Funkcií tretích strán. Uzatvárate ich na svoje vlastné riziko a náklady.

8.4
Nebudete beneficientom tretej strany, týkajúcej sa akejkoľvek dohody medzi nami a poskytovateľmi Funkcií.

8.5
Všetky práva duševného vlastníctva vo Funkciách sú naším vlastníctvom alebo ich používame na základe licencie, prípadne ich podľa licencie používajú naši poskytovatelia Funkcií. Práva na používanie Funkcií máte vo forme licencie (nie sú predané) a vo vzťahu k nim nemáte žiadne práva okrem tých, ktoré sú v súlade s týmito Podmienkami.

8.6
Svoje práva alebo záväzky podľa týchto Podmienok môžete previesť inej osobe len v prípade, ak s tým písomne súhlasíme. My môžeme previesť naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok, ale neovplyvní to vaše práva podľa týchto Podmienok.

8.7
Tieto Podmienky budú platiť naďalej tak dlho, kým budete používať Funkcie.

8.8
Každé z ustanovení v týchto Podmienkach platí samostatne. Ak ľubovoľný súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z nich je protiprávne alebo nevykonateľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnom rozsahu a účinku.

8.9
Ak prestaneme vyžadovať, aby ste dodržiavali ľubovoľné z povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, alebo ak voči vám nebudeme vyžadovať plnenie práv, prípadne tak vykonáme oneskorene, neznamená to, že sme sa vzdali našich práv voči vám a nebude to znamenať, že nemusíte dodržiavať dané povinnosti. Ak sa vzdáme sankcií za porušenia týchto Podmienok, urobíme to len písomne. Neznamená to však, že sa automaticky vzdávame akýchkoľvek sankcií za ďalšie porušenia.

8.10
Ak ste spotrebiteľ, uvedomte si, že táto zmluva medzi vami a nami sa riadi anglickým právom. To znamená, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi sa bude riadiť anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s tým, že výlučnú právomoc budú mať súdy Dubajského medzinárodného finančného centra (DIFC).

8.11
Ak ste obchodným zákazníkom, tieto Podmienky, ich predmet a forma (a akékoľvek nezmluvné spory alebo nároky) sa riadia anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s tým, že výlučnú právomoc budú mať súdy Dubajského medzinárodného finančného centra (DIFC).